Skip to main content

DISCLAIMER
Informacje Prawne i Medyczne

Informacje na stronie

Niniejszy disclaimer dotyczy strony internetowej Centrum Psychomedycznego PHOENIX (zwanego dalej "Centrum"). Informacje zamieszczone na stronie mają na celu edukację oraz dostarczenie ogólnych informacji na temat zdrowia psychicznego, zaburzeń psychicznych oraz dostępnych metod leczenia. Nie stanowią one jednak porady medycznej i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jak diagnoza czy wskazówka do leczenia.


Ograniczenie odpowiedzialności

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkowników strony oparte na informacjach udostępnionych na stronie. Zachęcamy do konsultacji z lekarzem lub innym specjalistą w celu uzyskania odpowiedniej diagnozy i leczenia. Centrum nie gwarantuje również, że informacje na stronie są aktualne, kompletne czy dokładne.


Linki do innych stron

Strona Centrum może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane ani monitorowane przez Centrum. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności czy praktyki takich stron. Korzystanie z linków do innych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika, a Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z tych stron.


Prawa autorskie

Wszystkie treści, grafiki, zdjęcia, logo i inne materiały zamieszczone na stronie są własnością Centrum lub jej dostawców treści i są chronione przez polskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich. Bez pisemnej zgody Centrum nie jest dozwolone kopiowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie ani wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie w jakikolwiek sposób.


Ochrona danych osobowych

Centrum przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Centrum.


Zmiany w disclaimerze

Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym disclaimerze w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany w disclaimerze obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie Centrum. Regularne odwiedzanie strony i zapoznawanie się z aktualnym disclaimerem leży w interesie użytkownika. Kontynuowanie korzystania ze strony po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację tych zmian.


Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszego disclaimeru, prosimy o kontakt z Kliniką za pośrednictwem danych kontaktowych zamieszczonych na stronie.Prosimy pamiętać, że korzystanie ze strony Centrum oznacza akceptację powyższego disclaimeru oraz związanych z nim warunków. Jeśli nie zgadzasz się z treścią disclaimeru, prosimy o opuszczenie strony.