Skip to main content

Zaburzenia poznawcze

Zaburzenia poznawcze charakteryzują się pierwotnymi klinicznymi deficytami w funkcjonowaniu poznawczym, które są raczej nabyte niż rozwojowe. Oznacza to, że zaburzenia poznawcze nie obejmują zaburzeń charakteryzujących się deficytami funkcji poznawczych, które są obecne od urodzenia lub które zazwyczaj pojawiają się w okresie rozwojowym, a które są klasyfikowane w grupie zaburzeń neurorozwojowych. Zaburzenia poznawcze są raczej przejawem obniżenia wcześniej osiągniętego poziomu funkcjonowania. Chociaż deficyty poznawcze są obecne w wielu zaburzeniach psychicznych (np. schizofrenia, zaburzenia dwubiegunowe), do grupy zaburzeń poznawczych zalicza się tylko te zaburzenia, których podstawową cechą są cechy poznawcze.

Oferujemy diagnostykę i leczenie

następujących zaburzeń poznawczych

  • Łagodne zaburzenia poznawcze charakteryzują się łagodnym upośledzeniem w jednej lub więcej domenach poznawczych w stosunku do oczekiwanego, biorąc pod uwagę wiek osoby i jej ogólny przedchorobowy poziom funkcjonowania poznawczego, co stanowi pogorszenie w stosunku do poprzedniego poziomu…
  • Choroba Alzheimera charakteryzuje się powolnym i postępującym pogorszeniem funkcji poznawczych oraz całościowego funkcjonowania. We wczesnych stadiach choroby, zwykle jako pierwsze zgłaszane są problemy z pamięcią. Niekiedy mogą pojawić się też problemy behawioralne, takie jak złość czy agresja.…