Skip to main content
PROMOCJA! We wrześniu -40% na wszystkie sesje TMS*
*Rabat dotyczy pacjentów, którzy dokonali opłaty za cykl sesji TMS w okresie od 4.09.2023 r. do 30.09.2023 r.
Decydująca jest data wpływu środków na konto firmy.

ZGŁOSZENIE
na kwalifikację do leczenia leczenia
przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS) lub esketaminą (Spravato®)

Kwalifikacja do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (ang. transcranial magnetic stimulation - TMS) lub leczenia z wykorzystaniem esketaminy jest rodzajem konsultacji psychiatrycznej, przeprowadzanej przez lekarza psychiatrę. W jej trakcie ocenione zostaną wskazania, jak i przeciwskazania do zastosowania danej metody. Zgłoszenie na kwalifikację jest pierwszym krokiem do ewentualnego rozpoczęcia leczenia przezczaszkową stymulacją magnetyczną lub esketaminą (Spravato®).

Chcąc zgłosić się na kwalifikację do leczenia z wykorzystaniem TMS lub esketaminy (Spravato®) zadzwoń pod numer +48-739-240-777 lub wyślij nam wiadomość przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt - oddzwonimy.

ZGŁOSZENIE +48 - 739 - 240 - 777

KWALIFIKACJA
DO LECZENIA TMS

Ten typ konsultacji ma na celu określenie, czy przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation - TMS) jest dla Ciebie odpowiednią formą leczenia. Podczas tej konsultacji omówione zostaną objawy, historia leczenia oraz możliwe opcje terapeutyczne. Otrzymasz również pytania o czynniki będące przeciwskazaniami do leczenia TMS.

TMS - PHOENIX Centrum Psychomedyczne TMS - dowiedz się więcej

KWALIFIKACJA
DO LECZENIA ESKETAMINĄ

Ten typ konsultacji ma na celu określenie, czy dołączenie eketaminy - leku Spravato® do aktualnie stosowanego przez Ciebie leczenia może zwiększyć jego skuteczność. Podczas tej konsultacji omówione zostaną objawy, historia leczenia oraz możliwe opcje terapeutyczne. Otrzymasz również pytania o czynniki będące przeciwwskazaniami do zastosowania esketaminy.

Esketamina (Srapvato) - PHOENIX Centrum Psychomedyczne Esketamina - dowiedz się więcej