Skip to main content

BAZA WIEDZY
przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS, esketamina,
leczenie psychiatryczne i psychologiczne

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy, która stanowi kompleksowe źródło informacji na temat nowoczesnych metod leczenia psychiatrycznego i psychologicznego, w tym przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS, ketaminy dożylnej oraz esketaminy donosowej (Spravato). Ta sekcja oferuje dogłębne spojrzenie na mechanizmy działania, zastosowanie oraz potwierdzone badaniami klinicznymi skuteczności tych innowacyjnych terapii, umożliwiając pacjentom lepsze zrozumienie dostępnych opcji leczenia.

Ketamina, esketamina i TMS
kompleksowe podejście do leczenia depresji lekoopornej

W obliczu rosnących wyzwań związanych z zaburzeniami psychicznymi, medycyna stale poszukuje nowych, skuteczniejszych metod leczenia. Wśród nich szczególną uwagę zyskują zaawansowane terapie, takie jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS, a także leczenie oparte na ketaminie dożylnej i esketaminie donosowej.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS jest nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych metod leczenia farmakologicznego, szczególnie skuteczną w przypadku depresji opornej na leczenie. Ta innowacyjna metoda wykorzystuje impulsy magnetyczne do stymulowania określonych obszarów mózgu, co może przynieść ulgę w symptomach depresyjnych tam, gdzie tradycyjne metody zawodzą. TMS jest bezpieczną i nieinwazyjną metodą leczenia dobrze tolerowane przez pacjentów, co czyni ją atrakcyjną opcją dla osób, które źle reagują na leki antydepresyjne lub doświadczają ich negatywnych skutków ubocznych.

W kontekście farmakoterapii, ketamina dożylna zajmuje szczególne miejsce w historii leczenia depresji. Jest to związek, który zawiera zarówno S-ketaminę (esketaminę), jak i R-ketaminę, co czyni jej działanie bardziej wszechstronnym. Badania naukowe dowiodły skuteczności ketaminy w leczeniu depresji opornej na inne leki, co doprowadziło do dalszych badań nad esketaminą jako odrębnym lekiem. Ketamina działa szybko i skutecznie, oferując ulgę nawet tym pacjentom, którzy nie reagowali na standardowe leczenie antydepresyjne.

Esketamina donosowa, jako enancjomer S ketaminy, została opracowana po ketaminie, koncentrując się na jej antydepresyjnych właściwościach. Jest to specyficzny antagonista receptora NMDA, który działa szybciej niż tradycyjne antydepresanty i jest zatwierdzony do leczenia depresji opornej na leczenie, szczególnie w postaci donosowej, co ułatwia jej stosowanie.

Ketamina dożylna, z racji zawierania obu enancjomerów, posiada szerszy zakres działania w porównaniu do esketaminy. Jej zdolność do oddziaływania na różne ścieżki biochemiczne w mózgu czyni ją unikalnym narzędziem w leczeniu depresji. Obie substancje, mimo że tylko esketamina jest oficjalnie zarejestrowana w leczeniu depresji, mają swoje ugruntowane miejsce w leczeniu tego zaburzenia. Ketamina dożylna, jako pierwsza użyta w tym kontekście, otworzyła drogę do zrozumienia i wykorzystania potencjału leczenia depresyjnych zaburzeń psychicznych za pomocą antagonistów receptora NMDA.

W naszym centrum wykorzystujemy wszystkie wymienione rodzaje terapii, dostosowując leczenie do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Z naszym podejściem, opartym na najnowszych badaniach i doświadczeniu, oferujemy skuteczne wsparcie w walce z trudną do leczenia depresją oraz innymi zaburzeniami psychicznymi.