Skip to main content

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne to grupa zaburzeń charakteryzujących się powtarzającymi się myślami i zachowaniami, które, jak się uważa, mają podobną etiologię i kluczowe walidatory diagnostyczne. Zjawiska poznawcze, takie jak natręctwa, myśli natrętne i obsesje, są kluczowe dla podzbioru tych zaburzeń (tj. zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenie dysmorficzne ciała, hipochondria i węchowe zaburzenie odniesienia) i towarzyszą im powiązane powtarzające się zachowania. Zbieractwo nie jest związane z natrętnymi, niechcianymi myślami, ale raczej charakteryzuje się kompulsywną potrzebą gromadzenia rzeczy i niepokojem związanym z ich wyrzucaniem. Do tej grupy zalicza się również zaburzenia zachowania powtarzalnego skoncentrowane na ciele, które charakteryzują się przede wszystkim powtarzającymi się i nawykowymi czynnościami skierowanymi na integralną część ciała (np. wyrywanie włosów, skubanie skóry) i pozbawione są wyraźnego aspektu poznawczego. Objawy skutkują znacznym cierpieniem lub istotnym upośledzeniem w osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania.

Oferujemy diagnostykę i leczenie następujących zaburzeń

z grupy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i pokrewnych

  • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) wpływa na codzienne funkcjonowanie, zdolność do wykonywania swoich obowiązków oraz relacje z innymi. Charakteryzuje się ono obecnością uporczywych obsesji (natręctw) lub kompulsji, lub najczęściej obu. Obsesje to powtarzające się i uporczywe myśli, obrazy lub…
  • Hipochondria charakteryzuje się uporczywym zamartwianiem się lub obawą przed możliwością wystąpienia jednej lub więcej poważnych, postępujących lub zagrażających życiu chorób. Obawom tym towarzyszą:

    1) powtarzające się i nadmierne zachowania związane ze zdrowiem, takie jak…
  • Zbieractwo charakteryzuje się gromadzeniem rzeczy, co powoduje, że przestrzeń życiowa staje się zagracona do tego stopnia, że jej użytkowanie lub bezpieczeństwo jest zagrożone. Nagromadzenie występuje z powodu zarówno powtarzających się popędów lub zachowań związanych z gromadzeniem przedmiotów,…
  • Trichotillomania charakteryzuje się powtarzającym się wyrywaniem włosów prowadzącym do znacznej utraty włosów, któremu towarzyszą bezskuteczne próby zmniejszenia lub zaprzestania tego zachowania. Włosy mogą być wyrywane z każdej części ciała, w której rosną włosy, ale najczęstsze miejsca to skóra…