Skip to main content

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia lękowe charakteryzują się nadmiernym lękiem i niepokojem oraz związanymi z nimi zaburzeniami zachowania, a objawy są na tyle nasilone, że powodują znaczny niepokój lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach. Strach i lęk są zjawiskami ściśle ze sobą powiązanymi; strach stanowi reakcję na postrzegane bezpośrednie zagrożenie w teraźniejszości, natomiast lęk jest bardziej zorientowany na przyszłość i odnosi się do postrzeganego przewidywanego zagrożenia. Kluczową cechą różnicującą zaburzenia lękowe i zaburzenia związane z lękiem są specyficzne dla tych zaburzeń ogniska lęku, czyli bodźce lub sytuacje, które wywołują lęk lub strach. Kliniczny obraz zaburzeń lękowych i związanych z lękiem zawiera zazwyczaj specyficzne, towarzyszące im wyobrażenia, które mogą pomóc w rozróżnieniu tych zaburzeń poprzez sprecyzowanie ogniska lęku.

Oferujemy diagnostykę i leczenie

następujących zaburzeń

z grupy zaburzeń lękowych

i innych zaburzeń związanych ze strachem

  • Zaburzenie lękowe uogólnione charakteryzuje się wyraźnymi objawami lęku, które utrzymują się przez co najmniej kilka miesięcy, przez większą liczbę dni niż zwykle, i przejawiają się albo ogólnym lękiem (tzn. "lękiem swobodnym"), albo nadmiernym zamartwianiem się skoncentrowanym na wielu…
  • Zaburzenia paniczne charakteryzują się nawracającymi, niespodziewanymi napadami paniki, które nie są ograniczone do konkretnych bodźców lub sytuacji. Napady paniki są dyskretnymi epizodami intensywnego strachu lub lęku, którym towarzyszy szybkie i jednoczesne wystąpienie kilku charakterystycznych…
  • Agorafobia charakteryzuje się wyraźnym i nadmiernym lękiem lub niepokojem, który pojawia się w odpowiedzi na wiele sytuacji, w których ucieczka może być trudna lub pomoc może być niedostępna, takich jak korzystanie z transportu publicznego, przebywanie w tłumie, samotne przebywanie poza domem (np.…
  • Fobia społeczna charakteryzuje się wyraźnym i nadmiernym lękiem lub niepokojem, który stale pojawia się w jednej lub kilku sytuacjach społecznych, takich jak interakcje społeczne (np. prowadzenie rozmowy), robienie czegoś w poczuciu bycia obserwowanym (np. jedzenie lub picie w obecności innych) lub…