Skip to main content

LECZENIE PSYCHIATRYCZNE

Psychiatria to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem zaburzeniom psychicznym, emocjonalnym i behawioralnym. Psychiatra to lekarz, który specjalizuje się w diagnozowaniu, leczeni i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, emocjonalnym i behawioralnym. Psychiatrzy mają kwalifikacje do oceny zarówno psychicznych, jak i fizycznych aspektów problemów zgłaszanych przez pacjentów.

PRZYCZYNY POSZUKIWANIA POMOCY
U PSYCHIATRY

Ludzie szukają pomocy psychiatrycznej z wielu powodów. Problemy mogą być nagłe, np. atak paniki, przerażające halucynacje, myśli samobójcze lub słyszenie "głosów". Mogą też być bardziej długotrwałe, np. uczucie smutku, beznadziei lub niepokoju, które nigdy nie ustępuje, czy problemy z funkcjonowaniem, które sprawiają, że codzienne życie wydaje się wymykać spod kontroli.

DIAGNOZA PSYCHIATRYCZNA
 

Ponieważ psychiatra jest lekarzem, może on zlecać lub wykonywać pełen zakres badań i konsultacji specjalistycznych, które w połączeniu z opinią psychologiczną i rozmową z pacjentem pozwalają uzyskać pełny obraz stanu fizycznego i psychicznego pacjenta. Wykształcenie medyczne i ukończone szkolenie specjalizacyjne pozwalają psychiatrze opracować plan leczenia uwzględniający złożone związki między zaburzeniami psychicznymi, chorobami somatycznymi oraz czynnikami genetycznymi i społecznymi.

Konkretne rozpoznania opierają się na kryteriach ustalonych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD), sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowa (ang. World Health Organization - WHO).

PIERWSZA KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA

W ramach pierwszej konsultacji psychiatrycznej zostanie przeprowadzona rozmowa na temat aktualnych przyczyn poszukiwania pomocy przez pacjenta oraz jego medycznej przeszłości. Następnie zostaną przedstawione możliwe opcje leczenia i powstanie szczegółowy plan terapii.

W trakcie konsultacji wydawane są recepty, skierowania, zwolnienia oraz wszelkie inne niezbędne dokumenty, w zależności od konkretnej sytuacji.

KOLEJNE KONSULTACJE
PSYCHIATRYCZNE

Kolejne konsultacje, czyli konsultacje kontrolne, odbywają się najczęściej raz w miesiącu. W ich trakcie zostanie przeprowadzona dyskusja na temat postępów terapii, oraz metod eliminacji ewentualnych objawów niepożądanych. Będzie również możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie pojawiające pytania. Dzięki konsultacjom kontrolnym terapia zostanie dopasowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. Proszę pamiętać, że chcąc rozpocząć leczenie, należy zacząć od umówienia konsultacji pierwszorazowej.