Skip to main content
PROMOCJA! We wrześniu -40% na wszystkie sesje TMS*
*Rabat dotyczy pacjentów, którzy dokonali opłaty za cykl sesji TMS w okresie od 4.09.2023 r. do 30.09.2023 r.
Decydująca jest data wpływu środków na konto firmy.

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju odnoszą się do nadrzędnej grupy zaburzeń dwubiegunowych i depresyjnych. Zaburzenia nastroju są definiowane w zależności od poszczególnych typów epizodów nastroju i ich wzorca w czasie. Podstawowe typy epizodów nastroju to epizod depresyjny, epizod maniakalny, epizod mieszany i epizod hipomanii. Epizody nieprawidłowego nastroju nie są niezależnymi jednostkami diagnostycznymi i dlatego nie mają własnych kodów diagnostycznych. Epizody nieprawidłowego nastroju stanowią raczej podstawowy składnik większości zaburzeń depresyjnych i dwubiegunowych.

Oferujemy diagnostykę i leczenie

następujących zaburzeń

z grupy zaburzeń nastroju

  • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu I jest epizodycznym zaburzeniem nastroju definiowanym przez występowanie jednego lub więcej epizodów maniakalnych lub mieszanych. Epizod maniakalny jest skrajnym stanem nastroju trwającym co najmniej tydzień, chyba że zostanie skrócony przez interwencję…
  • Depresja jest powszechnym i poważnym zaburzeniem nastroju, które negatywnie wpływa na samopoczucie, sposób myślenia i działania. Depresja powoduje uporczywe uczucie smutku i utratę zainteresowania czynnościami, które kiedyś sprawiały pacjentowi przyjemność. Może ona prowadzić do różnych problemów…
  • Nawracające zaburzenie depresyjne charakteryzuje się występowaniem w wywiadzie lub co najmniej dwóch epizodów depresyjnych, oddzielonych od siebie co najmniej kilkoma miesiącami bez istotnych zaburzeń nastroju. Epizod depresyjny charakteryzuje się okresem obniżonego nastroju lub zmniejszonego…
  • Zaburzenie dystymiczne charakteryzuje się utrzymującym się nastrojem depresyjnym (tj. trwającym 2 lata lub dłużej), przez większość dnia, przez większą liczbę dni niż zwykle. U dzieci i młodzieży nastrój depresyjny może objawiać się jako wszechobecna drażliwość. Nastrojowi depresyjnemu towarzyszą…
  • Zaburzenie depresyjno-lękowe mieszane charakteryzuje się występowaniem objawów zarówno lęku, jak i depresji częściej niż rzadziej, przez okres dwóch tygodni lub dłużej. Objawy depresji obejmują obniżony nastrój lub wyraźnie zmniejszone zainteresowanie lub przyjemność z wykonywanych czynności.…
  • Zespół związany z ciążą lub okresem połogu (rozpoczynający się w ciągu około 6 tygodni po porodzie), który obejmuje istotne zaburzenia psychiczne i behawioralne, a najczęściej objawy depresyjne. Zespół ten nie obejmuje urojeń, omamów ani innych objawów psychotycznych.