Skip to main content

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA
MAGNETYCZNA - TMS
NOWOCZESNA I BEZPIECZNA METODA LECZENIA
DEPRESJI LEKOOPORNEJ I NERWICY NATRĘCTW (OCD)

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) to nowoczesna i nieinwazyjna metoda leczenia, stosowana w przypadkach oporności na konwencjonalne metody leczenia w obrębie psychiatrii i neurologii. TMS zyskał uznanie za swoją skuteczność i zdolność do istotnej poprawy stanu pacjentów cierpiących na trudne do leczenia zaburzenia, takie jak zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i jego spektrum oraz depresja lekooporna.

Leczenie z użyciem metody TMS jest dostępne na całym świecie od wielu lat, jednak w Polsce dopiero zyskuje na popularności. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) zatwierdziła TMS do leczenia depresji opornej na inne metody terapeutyczne już w 2008 roku. W kolejnych latach TMS otrzymał akceptację FDA w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD), uzależnienia od nikotyny oraz w mapowaniu mózgu przed zabiegami neurochirurgicznymi. TMS uzyskał także status innowacyjnego urządzenia medycznego w terapii depresji w przebiegu zaburzenia dwubiegunowego.

Liczne badania potwierdzają efektywność przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, również w leczeniu m.in. ADHD, zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD), przewlekłego bólu, szumów usznych, deficytów funkcji poznawczych (np. w przebiegu choroby Alzheimera) oraz zaburzeń ruchowych w chorobie Parkinsona.

NOWOŚĆ - protokół TMS SAINT: ~80% remisji w depresji lekoopornej | 5 kolejnych dni | 10 sesji dziennie. We wrześniu 2022 roku FDA zatwierdziła nowy, przyspieszony i ulepszony protokół TMS do leczenia depresji lekoopornej. Z radością informujemy, że jest on już dostępny dla naszych pacjentów.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
Stymulator TMS
Stymulator TMS
Stymulacja TMS

JAK DZIAŁA TMS

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) to nowoczesna i bezpieczna metoda neurostymulacji, która dostarcza do mózgu skoncentrowane bodźce w postaci pola magnetycznego, które jeśli są powtarzane (repetitiveTMS - rTMS), mogą prowadzić do zmian biologicznych w mózgu, leżących u podstaw skuteczności leczenia. Głównymi z nich są:

  • modulacja plastyczności synaptycznej

  • modulacja plastyczności synaptycznej, szczególnie długotrwałego wzmocnienia (ang. long-term potentiation - LTP). LTP polega na systematycznym wzmacnianiu połączeń synaptycznych, co jest jednym z mechanizmów pamięci i uczenia się na poziomie neuronalnym.

  • zmiana poziomu ekspresji receptorów
  • zmiana poziomu ekspresji różnego typu receptorów, m.in. N-metylo-D-asparaginianowych (NMDA)

  • obniżenie progu przewodnictwa synaptycznego
  • prowadząc do wzmocnienia połączeń synaptycznych i plastyczności synaptycznej

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) umożliwia stymulację precyzyjnie określonego obszaru mózgu. Najczęściej jest to grzbietowo-boczna kora przedczołowa (DLPFC), która ma połączenia z głębszymi obszarami mózgu, m.in. z układem limbicznym, który bierze udział w regulacji emocji, motywacji oraz procesu zapamiętywania. W tym miejscu warto podkreślić, że mózg nie kończy swojego rozwoju w dzieciństwie, który to pogląd jest szeroko rozpowszechniony. W ciągu całego życia trwa remapowanie połączeń korowych w oparciu o interakcje ze środowiskiem (np. psychoterapia), indywidualnym doświadczeniem, jak również ewentualnie stosowanymi metody neurostymulacji. Proces ten nazywa się neuroplastycznością mózgu i jest ona wstępnym warunkiem każdej trwałej zmiany w obrębie zachowania, uczenia się czy przeżywania emocji.1, 2, 3.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, zwiększając neuroplastyczność mózgu, zwiększa jego zdolność do samodzielnej regeneracji i tym samym pomaga przywrócić normalne funkcjonowanie.

SAINT
CZYLI NOWY, PRZYSPIESZONY I ULEPSZONY PROTOKÓŁ TMS

SAINT (ang. Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy) to nowy, przyspieszony i ulepszony protokół TMS stosowany do leczenia depresji lekoopornej. Jedną z kluczowych różnic, która sprawia, że SAINT jest wyjątkowy, jest zastosowanie przerywanej stymulacji theta-burst (ang. intermittent Theta-Burst Stimulation - iTBS), rodzaju stymulacji, która naśladuje naturalne wzorce aktywności mózgu podczas procesów przetwarzania pamięci. Skraca on czas leczenia do 5 dni (poniedziałek - piątek). W trakcie każdego dnia wykonuje się 10 sesji, z których każda trwa 10 minut i jest poprzedzona 50 minutami przerwy.

Protokół SAINT powstał na Uniwersytecie Stanforda i został opublikowany w American Journal of Psychiatry w kwietniu 2020 roku. Badanie kliniczne „Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy for Treatment-Resistant Depression”4 udowodniło skuteczność i bezpieczeństwo przyspieszonego protokołu w leczeniu depresji. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu leczenia 90% uczestników badania spełniło kryteria remisji. Przeprowadzone testy neuropsychologiczne nie wykazały również żadnych negatywnych poznawczych efektów ubocznych. Potwierdziło to, że przyspieszony iTBS był dobrze tolerowany i bezpieczny.

Wyniki kolejnego badania "Stanford Neuromodulation Therapy (SNT): A Double-Blind Randomized Controlled Trial"5, przeprowadzonego w 2021 roku, były nie mniej imponujące: 79% uczestników osiągnęło remisję po 5 dniach stymulacji mózgu zgodnie z protokołem SAINT. Wynik ten uznano za jeszcze bardziej znaczący, ponieważ było to badanie randomizowane z podwójną ślepą próbą. Oznacza to, ze uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grup „aktywnego leczenia” i placebo oraz, że ani lekarze, ani pacjenci nie wiedzieli, którzy z nich otrzymywali aktywne leczenie.

Ostatecznie 6 września 2022 r, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków otworzyła drogę do wprowadzenia na rynek szybko działającej metody stymulacji mózgu w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych, która zgodnie z akronimem przyjętym przez jednego z badaczy została nazwana protokołem SAINT. Jesteśmy dumni, że już kilka miesięcy później możemy zaoferować tę innowacyjną metodę leczenia w naszym ośrodku.

PRZEBIEG LECZENIA TMS

Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni neuromodulacji, gdzie wykonujemy sesje przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Chcąc zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości, pracownią kieruje doświadczony neurobiolog dr n. med. Iwona Majcher-Maślanka. Swoje umiejętności zdobywała w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Posiada ona w swoim dorobku wiele publikacji naukowych, dotyczących procesów zachodzących w centralnym układzie nerwowym, a w szczególności plastyczności synaptycznej w obszarze kory mózgowej. To właśnie ta plastyczność jest jednym z głównych mechanizmów działania TMS.

W naszej pracowni korzystamy wyłącznie z najlepszej jakości sprzętu, produkowanego przez renomowaną firmę MagVenture. Ta duńska marka jest znana na całym świecie z produkcji wysokiej jakości wyrobów medycznych, przeznaczonych zarówno do celów klinicznych, jak i badawczych w dziedzinie neuronauk. Używane przez nas stymulatory i cewki magnetyczne posiadają rejestrację jako wyroby medyczne w Europie, USA, Kanadzie, Chinach, Japonii. Korei Południowej, Australii, Rosji, Brazylii oraz na innych rynkach na całym świecie.

Poniżej znajduje się opis przebiegu leczenia metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

1. ZGŁOSZENIE SIĘ NA KWALIFIKACJĘ

Chcąc rozpocząć leczenie metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) zgłoś się na konsultację kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce
TMS, KETAMINA, ESKETAMINA - ZGŁOSZENIE.

2. KWALIFIKACJA DO LECZENIA

Kwalifikacja do leczenia z wykorzystaniem TMS jest rodzajem konsultacji psychiatrycznej, która jest przeprowadzana przez lekarza osobiście. W jej trakcie dowiesz się, czy leczenie metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej jest dla Ciebie wskazane oraz uzyskasz wszelkie dodatkowe informacje. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do leczenia, lekarz ustali ilość sesji oraz odpowiedni protokół, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu. Wizyta ta służy również ustaleniu harmonogramu leczenia oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

3. FAZA INDUKCJI

Podstawowy cykl leczenia metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej składa się najczęściej z 30 lub 40 sesji. W trakcie pierwszej sesji zostanie wyznaczony na głowie pacjenta odpowiedni punkt do stymulacji oraz minimalne skuteczne natężenie pola magnetycznego. W trakcie pierwszej sesji zostanie również wykonana pierwsza stymulacja. Kolejne sesje zostaną wykonywane, na podstawie parametrów ustalonych w trakcie pierwszej sesji.

Na jedną sesję należy zarezerwować sobie 30 minut, czas stymulacji zależy od ustalonego przez lekarza protokołu leczenia. Sesje wykonywane są od poniedziałku do piątku. W niektórych sytuacjach jest możliwe wykonanie więcej niż jednej sesji dziennie.

Konsultacje kontrolne psychiatryczne odbywają się wg indywidualnego harmonogramu, najczęściej w połowie leczenia oraz po jego zakończeniu. W trakcie całego procesu leczenia, w zależności od indywidualnej sytuacji, lekarz psychiatra może skierować pacjenta na konsultację psychologiczną w celu oceny postępów leczenia lub rozpoczęcia niezbędnej terapii.

W przypadku protokołu SAINT wykonywanych jest 10 sesji dziennie. Jedna sesja trwa 10 minut, a po niej jest 50 minut przerwy. Na całość należy zaplanować 10 godzin. Schemat jest powtarzany od poniedziałku do piątku.

4. FAZA PODTRZYMUJĄCA

W niektórych sytuacjach, celu utrzymania efektów osiągniętych w trakcie podstawowego cyklu leczenia, wskazane jest wykonanie leczenia podtrzymującego. Jego zakres i harmonogram jest ustalany indywidualnie.

CENA LECZENIA TMS

TMS - MediRaty - PHOENIX Centrum Psychomedyczne

Ceny pełnego cyklu leczenia TMS zaczynają się od 6000 zł. Najniższa rata wynosi 273,33 zł.

Koszt całości leczenia TMS zależy od stosowanego protokołu leczenia, czyli od rodzaju sesji z których się składa oraz ich ilości. Lekarz w trakcie konsultacji kwalifikacyjnej dobiera protokół, który ma największą szansę przynieść oczekiwane korzyści w indywidualnej sytuacji konkretnego pacjenta.

Leczenie z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS w Centrum Psychomedycznym PHOENIX, może zostać opłacone w dogodnych ratach bez angażowania środków finansowanych „z góry”. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach system ratalny oraz cennik.

Przykładowo, pacjentowi zgłaszającemu się z uzależnieniem od nikotyny najprawdopodobniej zostanie zaproponowany cykl 20 sesji rTMS, x 240 zł = 4800 zł. Przyjmując, że pacjent będzie chciał skorzystać systemu ratalnego i rozłożyć płatność na 24 raty, jedna rata wyniesie 280,23 (stan 14 maja 2024 r.). Szczegóły dotyczące finansowania są dostępne zakładkach cennik i system ratalny.

Konsultacje kontrolne, zarówno psychiatryczne, jak i psychologiczne, odbywające się w trakcie leczenia są płatne osobno, wg obowiązującego cennika.

ZABURZENIA, KTÓRE LECZYMY TMS

    Zaburzenia snu i czuwania
  • Bezsenność przewlekła

TMS - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest TMS?

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation -TMS) jest nowoczesną, bezpieczną i bezinwazyjną metodą neurostymulacji. Jest ona alternatywnym i skutecznym sposobem leczenia niektórych zaburzeń psychicznych i neurologicznych.

Jak działa TMS?

TMS jest metodą wykorzystującą impulsy magnetyczne do precyzyjnej modulacji aktywności komórek nerwowych. Krótkie impulsy magnetyczne przechodzą przez włosy, tkankę miękką, czaszkę i płyn mózgowo-rdzeniowy bezboleśnie oddziałując na wybrane obszary zewnętrznej powierzchni mózgu. W tych miejscach indukowany jest przepływ prądu elektrycznego, który wpływa na aktywność neuronalną, pobudzając lub hamując określone obszary mózgu. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, zwiększając neuroplastyczność, zwiększa jego zdolność do samodzielnej regeneracji i tym samym pomaga przywrócić normalne funkcjonowanie.

Czy TMS to elektrowstrząsy?

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna to metoda, która często budzi pytania i jest porównywana do znacznie starszej techniki, jaką są elektrowstrząsy. Warto jednak podkreślić, że TMS i elektrowstrząsy (ECT) to dwie fundamentalnie różne metody leczenia zarówno pod względem technologicznym, jak i mechanizmu działania.

TMS polega na lokalnym i nieinwazyjnym stymulowaniu określonych obszarów mózgu za pomocą impulsów magnetycznych, co może przyczynić się do poprawy stanu psychicznego pacjenta bez konieczności stosowania znieczulenia lub wywoływania drgawek, co jest charakterystyczne dla ECT. Metoda ta jest uznawana za bezpieczną i dobrze tolerowaną przez pacjentów, a jej skuteczność została potwierdzona w licznych badaniach naukowych, szczególnie w leczeniu depresji i OCD.

W przeciwieństwie do elektrowstrząsów, TMS nie jest związany z poważnymi skutkami ubocznymi, takimi jak pogorszenie pamięci czy inne dysfunkcje poznawcze, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla osób poszukujących skutecznej, ale mniej inwazyjnej formy terapii.

Dla kogo leczenie metodą TMS jest szczególnie wskazane?

TMS stanowi alternatywę dla pacjentów,

- u których terapia farmakologiczna nie przyniosła zadowalającej poprawy,
- którzy mają poważne skutki uboczne stosowanych leków,
- którzy oczekują jak najszybszego zmniejszenia objawów.

Czy TMS jest bezpieczną metodą leczenia?

TMS jest potwierdzoną klinicznie bezpieczną metodą leczenia, za którą stoją ponad trzy dekady intensywnych badań klinicznych i naukowych. Jest to również metoda bezinwazyjna, co oznacza, że nie wiąże się z zabiegiem operacyjnym, nie wymaga znieczulenia ani przyjmowania dodatkowych leków. Większość pacjentów nie doświadcza żadnych istotnych skutków ubocznych.

Ile trwa cały cykl leczenia metodą TMS?

Ilość sesji jest ustalana indywidualnie przez lekarza w trakcie konsultacji kwalifikacyjnej. Podstawowy cykl leczenia najczęściej składa się z 30 lub 40 sesji. W trakcie jednego dnia można wykonać od jednej do trzech sesji, również wg indywidualnie ustalonego harmonogramu. Przy zastosowaniu protokołu SAINT cykl leczenia trwa 5 dni, każdego dnia wykonuje się dziesięć dziesięciominutowych sesji, a pomiędzy sesjami jest pięćdziesiąt minut przerwy.

Ile trwają sesje TMS?

Na pierwszą sesję należy zarezerwować godzinę, gdyż przed pierwszą stymulacją dokonywane są niezbędne pomiary oraz jest ustalany próg pobudliwości motorycznej. Na każdą następną sesję należy zarezerwować 30 minut. Dokładna długość symulacji może różnić się u każdego pacjenta, gdyż zależy ona od stosowanego protokołu leczenia. Przy zastosowaniu protokołu SAINT j.w.

Czy sesje TMS są bolesne?

Podczas pierwszych sesji może wystąpić lekki dyskomfort stymulowanej okolicy, który jednak szybko znika. Część pacjentów może doświadczyć niewielkich drgań mięśni twarzy podczas sesji TMS. Powyższe najczęściej nie występują przy stosowaniu protokołów o niskiej częstotliwości używanych w leczeniu np. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, czy zaburzeń lękowych.

Po ilu sesjach następuje odczuwalna poprawa?

Niewielka grupa pacjentów poprawę odczuwa już po kilku sesjach. U części pacjentów następuje ona pomiędzy 20 a 30 sesją. Najczęściej jednak znaczna poprawa pojawia się ok tygodnia po zakończeniu leczenia podstawowego. Zdarzają się sytuacje, szczególnie w przebiegu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD, dawniej nerwica natręctw), że na poprawę trzeba poczekać nieco dłużej. Optymalna ilość sesji w cyklu terapeutycznym to najczęściej 30. W przypadku OCD często wskazane jest przedłużenie cyklu leczenia. Leczenie oparte o protokół SAINT przynosi poprawę najczęściej w 4 lub 5 dniu.

Czy przezczaszkową stymulację magnetyczną można łączyć z innymi metodami leczenia?

Jedną z największych zalet przezczaszkowej stymulacji magnetycznej jest możliwość jej stosowania równocześnie z innymi metodami leczenia, co pozwala pacjentom uzyskać jeszcze lepsze efekty terapeutyczne. TMS najczęściej stosuje się w połączeniu z farmakoterapią oraz terapią poznawczo-behawioralną.
Badania wskazują również, że najlepsze rezultaty w leczeniu są osiągane przy równoczesnym stosowaniu TMS z przynajmniej jedną z powyższych metod.

Czym różni się protokół SAINT od innych protokołów TMS?

Protokół SAINT wykorzystuje wzór stymulacji theta-burst, czyli rodzaj TMS, który okazuje się być bardziej skuteczny niż inne rodzaje TMS. Samo leczenie protokołem SAINT składa się z 50 sesji, wykonuje się 10 sesji dziennie, przez 5 kolejnych dni. Inne protokoły leczenia TMS zazwyczaj składają się z 30 – 40 sesji, jednak w ich toku wykonuje się 1 do maksymalnie 3 sesji dziennie, co zajmuje w sumie od 3 do 6 tygodni.

W jakich sytuacjach stosuje się protokół SAINT?

Protokół SAINT jest zalecany pacjentom, z depresją lekooporną, którzy nie zareagowali na inne formy leczenia, takie jak leki lub „klasyczne” protokoły TMS. Najczęściej jednak jest stosowany u pacjentów, którzy nie mogą pozwolić sobie z różnych powodów na codzienne wizyty w placówce, przez kilka tygodni.

Jakie są główne zalety protokołu TMS SAINT?

Dzięki zastosowaniu stymulacji theta-burst oraz krótszemu okresowi leczenia (5 dni), protokół SAINT okazał się bardziej skuteczny w badaniach klinicznych niż zwykły TMS.

Jakie są przeciwwskazania do TMS?

Przeciwwskazania do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej obejmują:

- naczyniowe, pourazowe, poinfekcyjne lub metaboliczne uszkodzenie mózgu oraz guzy mózgu
- dodatni wywiad w kierunku napadów padaczkowych lub dodatni wywiad rodzinny w kierunku padaczki
- stosowanie leków, które powodują znaczne obniżenie progu drgawkowego
- podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub dodatni wywiad w kierunku podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
- ciężka lub niedawno przebyta choroba serca
- obecność wszelkich wszczepionych urządzeń, np. implant ślimakowy, rozrusznik serca, pompa insulinowa, stymulator do głębokiej stymulacji mózgu
- obecność magnetycznych obiektów w obrębie głowy i szyi np. stenty naczyniowe, klipsy, zespolenia kostne, odłamki, kule postrzałowe
- tatuaż na twarzy z metalicznym lub magnetycznie wrażliwym tuszem

Jakie są możliwe działania uboczne TMS?

Leczenie z użyciem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej jest skuteczne i bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów, dzięki czemu odsetek ukończonych z powodzeniem terapii jest bardzo wysoki.

Najczęstszym działaniem niepożądanym TMS są przemijające bóle głowy. Mają one łagodny charakter i na ogół ustępują w niedługim czasie. W ich leczeniu można stosować leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Część pacjentów może doświadczyć dyskomfortu w obrębie skóry głowy przylegającej do cewki magnetycznej podczas stymulacji. Ma on również tendencję do zmniejszania się w trakcie leczenia. W niezwykle rzadkich przypadkach (ok. 1 / 50000) mogą pojawić się napady drgawkowe. Stymulator TMS wytwarza głośny hałas i z tego powodu pacjent otrzymuje zatyczki do uszu, których może używać podczas zabiegu.

TMS nie powoduje efektów ubocznych charakterystycznych dla leków przeciwdepresyjnych, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość w ustach, zaburzenia funkcji seksualnych, przyrost masy ciała czy sedacja. Powrót do normalnej aktywności jest możliwy bezpośrednio po zakończonej sesji.

Czy przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest tym samym co elektrowstrząsy?

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jest często mylona z terapią elektrowstrząsową, jednak w rzeczywistości są całkowicie różne metody. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) nie wymaga znieczulenia ogólnego i nie powoduje problemów z pamięcią. Po zakończeniu sesji TMS pacjent może od razu wrócić do codziennej aktywności, jak również do prowadzenia pojazdów.

Jeśli Jestem w stałym leczeniu u swojego lekarza psychiatry, to czy mogę je kontynuować?

Jeśli pacjent jest już w stałym leczeniu, to po zakończeniu sesji TMS powinien on je kontynuować u swojego dotychczasowego lekarza psychiatry. W takiej sytuacji, jeśli zostaną potwierdzone wskazania, to w Centrum Psychomedycznym PHOENIX zostanie wykonany cykl stymulacji TMS, bez modyfikacji stosowanego leczenia farmakologicznego, lub jedynie z modyfikacjami w niezbędnym zakresie.

1 - Transcranial magnetic stimulation parameters as neurophysiological biomarkers in Alzheimer's disease
Juyoun Lee, Ae Young Lee
Annals of Clinical Neurophysiology 2021; 23(1): 7-16. doi: 10.14253/acn.2021.23.1.7
2 - Neurobiology and psychotherapy: An emerging dialogue.
Fuchs, Thomas.
Current Opinion in Psychiatry. 17. 479-485479. doi: 10.1097/00001504-200411000-00010.
3 - Treating Depression at the Source.
Lozano, Andres & Mayberg, Helen.
Scientific American. 2015 312. 68-73. doi: 10.1038/scientificamerican0215-68.
4 - Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy for Treatment-Resistant Depression.
Cole EJ. Stimpson KH, Bentzley BS, Gulser M, Cherian K, Tischler C, Nejad R, Pankow H, Choi E, Aaron H, Espil FM, Pannu J, Xiao X, Duvio D, Solvason HB, Hawkins J, Guerra A, Jo B, Raj KS, Phillips AL, Barmak F, Bishop JH, Coetzee JP, DeBattista C, Keller J, Schatzberg AF, Sudheimer KD, Williams NR.
Am J Psychiatry. 2020 Aug 1;177(8):716-726. doi: 10.1176/appi.ajp.2019.19070720. Epub 2020 Apr 7. PMID: 32252538.
5 - Stanford Neuromodulation Therapy (SNT): A Double-Blind Randomized Controlled Trial.
Cole EJ, Phillips AL, Bentzley BS, Stimpson KH, Nejad R, Barmak F, Veerapal C, Khan N, Cherian K, Felber E, Brown R, Choi E, King S, Pankow H, Bishop JH, Azeez A, Coetzee J, Rapier R, Odenwald N, Carreon D, Hawkins J, Chang M, Keller J, Raj K, DeBattista C, Jo B, Espil FM, Schatzberg AF, Sudheimer KD, Williams NR.
Am J Psychiatry. 2022 Feb;179(2):132-141. doi: 10.1176/appi.ajp.2021.20101429. Epub 2021 Oct 29. PMID: 34711062.