Skip to main content

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA
MAGNETYCZNA - TMS

ang. Transcranial Magnetic Stimulation - TMS

ZGŁOSZENIE +48 - 739 - 420 - 777

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna ang. Transcranial Magnetic Stimulation - TMS, to nieinwazyjna i bezpieczna metoda leczenia, kierowana do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi lub neurologicznymi, u których objawy nie uległy poprawie po zastosowaniu rutynowej terapii. Jest ona na tyle skuteczna, że może zmienić życie wielu ludzi zmagających się z zaburzeniami trudnymi do leczenia w konwencjonalny sposób, takich jak m.in. zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czy lekooporna depresja. Leczenie z wykorzystaniem metody TMS jest dostępne od wielu lat na świecie, ale stosunkowo nowe w Polsce.

FDA (ang. the United States Food and Drug Administration) zezwoliła na stosowanie TMS w leczeniu depresji opornej na leczenie już w 2008 roku. Od tego czasu TMS uzyskał rejestrację w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych (OCD), migrenowych bólach głowy, uzależnieniu od palenia tytoniu i mapowaniu mózgu przed operacjami neurochirurgicznymi. FDA przyznała również TMS status urządzenia przełomowego w leczeniu depresji w przebiegu zaburzenia dwubiegunowego. Badania sugerują też, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest również skuteczna w leczeniu m.in. ADHD, zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD), przewlekłego bólu czy szumów usznych.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
Stymulator TMS
Stymulator TMS
Stymulacja TMS

NAJWYŻSZY STANDARD OFEROWANYCH USŁUG

Dzięki wykwalifikowanemu personelowi naukowemu oraz wysokiej jakości używanego sprzętu zapewniamy najwyższy standard prowadzonej terapii.


Kierownikiem pracowni neuromodulacji, w której wykonujemy sesje TMS jest neurobiolog dr n. med. Iwona Majcher-Maślanka, która doświadczenie zdobywała w Pracowni Farmakologii i Biostruktury Mózgu Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Ma ona w swoim dorobku wiele publikacji naukowych dotyczących procesów zachodzących w centralnym układzie nerwowym, a w szczególności plastyczności synaptycznej w obszarze kory mózgowej, która jest jednym z głównych mechanizmów działania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.


Do wykonywania TMS używamy sprzętu duńskiej marki MagVenture, o ugruntowanej pozycji na rynku, która jest znana z produkcji najwyższej jakości wyrobów medycznych przeznaczonych zarówno do celów klinicznych jak i badawczych w dziedzinie neuronauk. Używane przez nas stymulatory i cewki magnetyczne są zatwierdzone jako wyroby medyczne w Europie, USA, Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Australii, Rosji, Brazylii oraz na innych rynkach na całym świecie.

ZABURZENIA, KTÓRE LECZYMY TMS

  Zaburzenia snu i czuwania
 • Bezsenność przewlekła
  Zaburzenia funkcji poznawczych
 • Poprawa funkcji poznawczych u ludzi zdrowych (uwaga, pamięć)
 • Demencja spowodowana chorobą Alzheimera
 • Mgła pocovidowa (ang. brain fog)

PRZEBIEG LECZENIA TMS

1. ZGŁOSZENIE SIĘ NA KWALIFIKACJĘ

Chcąc rozpocząć leczenie metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) zarezerwuj konsultację "Kwalifikacja do leczenia TMS". Możesz to zrobić:

 • pod numerem telefonu +48 739 240 777
 • wypełniający formularz online kontakt.
 • W razie wątpliwości skontaktuj się z recepcją.

2. KWALIFIKACJA DO LECZENIA

Kwalifikacja do leczenia z wykorzystaniem TMS jest rodzajem konsultacji psychiatrycznej, która jest przeprowadzana przez lekarza osobiście. W jej trakcie dowiesz się, czy leczenie metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej jest dla Ciebie wskazane oraz uzyskasz wszelkie dodatkowe informacje. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do leczenia, lekarz ustali ilość sesji oraz odpowiedni protokół, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu. Wizyta ta służy również ustaleniu harmonogramu leczenia oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

3. I FAZA LECZENIA

Podstawowy cykl leczenia metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej jest podzielony na dwie fazy, z których każda składa się z pakietu 15 sesji TMS. W trakcie pierwszej sesji zostanie wyznaczony na głowie pacjenta odpowiedni punkt do stymulacji oraz minimalne skuteczne natężenie pola magnetycznego. W trakcie pierwszej sesji zostanie również wykonana pierwsza stymulacja. Kolejne 14 sesji zostanie wykonywane, na podstawie parametrów ustalonych w trakcie pierwszej sesji.

Na jedną sesję należy zarezerwować sobie 30 minut, czas stymulacji zależy od ustalonego przez lekarza protokołu leczenia. Sesje wykonywane są od poniedziałku do piątku. W niektórych sytuacjach jest możliwe wykonanie więcej niż jednej sesji dziennie.

4. II FAZA LECZENIA

Druga faza podstawowego cyklu leczenia składa się z 15 sesji. Jest ona wykonywana tylko wtedy, gdy pacjent będzie chciał kontynuować leczenie.

Konsultacje kontrolne psychiatryczne odbywają się najczęściej w połowie leczenia oraz po jego zakończeniu. W trakcie całego procesu leczenia, w zależności od indywidualnej sytuacji, lekarz psychiatra może skierować pacjenta na konsultację psychologiczną w celu oceny postępów leczenia lub rozpoczęcia niezbędnej terapii.

5. LECZENIE PODTRZYMUJĄCE

W niektórych sytuacjach, celu utrzymania efektów osiągniętych w trakcie podstawowego cyklu leczenia, wskazane jest wykonanie leczenia podtrzymującego. Jego zakres i harmonogram jest ustalany indywidualnie.

KOSZT LECZENIA TMS

Cena pakietu sesji TMS wynosi 6000 złotych. Sesje odbywają się w naszej placówce w Krakowie przy ulicy Tetmajera 58C/2. Na jeden pakiet składa się 15 sesji.

W dniu rezerwacji terminów sesji pacjent otrzymuje fakturę proformę. Opłatę należy uregulować w ciągu 3 dni od jej wystawienia. W przeciwnym przypadku dokonana rezerwacja terminów sesji zostanie anulowana na rzecz pierwszej osoby z listy oczekujących. Jest to podyktowane, ograniczą ilością dostępnych terminów.

Udzielamy 5% rabatu przy płatności za całość leczenia (pierwszą i drugą fazę leczenia) jednorazowo. Nie pobieramy opłaty za konsultację kwalifikacyjną, jeśli pacjent zdecyduje się na leczenie TMS. W takiej sytuacji koszt sesji TMS jest pomniejszany o cenę konsultacji kwalifikacyjnej, która wynosi 400 złotych.

Konsultacje kontrolne, zarówno psychiatryczne jak i psychologiczne, odbywające się w trakcie leczenia są płatne osobno, wg obowiązującego cennika.

JAK DZIAŁA TMS

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) to metoda, która dostarcza do mózgu skoncentrowane bodźce w postaci pola magnetycznego, które jeśli są powtarzane (repetitiveTMS - rTMS), mogą prowadzić do zmian biologicznych w mózgu, leżących u podstaw skuteczności leczenia. Głównymi z nich są:

 • modulacja plastyczności synaptycznej

 • modulacja plastyczności synaptycznej, szczególnie długotrwałego wzmocnienia (ang. long-term potentiation - LTP). LTP polega na systematycznym wzmacnianiu połączeń synaptycznych, co jest jednym z mechanizmów pamięci i uczenia się na poziomie neuronalnym.

 • zmiana poziomu ekspresji receptorów
 • zmiana poziomu ekspresji różnego typu receptorów, m.in. N-metylo-D-asparaginianowych (NMDA)

 • obniżenie progu przewodnictwa synaptycznego
 • prowadząc do wzmocnienia połączeń synaptycznych i plastyczności synaptycznej

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) umożliwia stymulację precyzyjnie określonego obszaru mózgu. Najczęściej jest to grzbietowo-boczna kora przedczołowa (DLPFC), która ma połączenia z głębszymi obszarami mózgu, m.in. z układem limbicznym, który bierze udział w regulacji emocji, motywacji oraz procesu zapamiętywania. W tym miejscu warto podkreślić, że mózg nie kończy swojego rozwoju w dzieciństwie, który to pogląd jest szeroko rozpowszechniony. W ciągu całego życia trwa remapowanie połączeń korowych w oparciu o interakcje ze środowiskiem (np. psychoterapia), indywidualnym doświadczeniem, jak również ewentualnie stosowanymi metody neurostymulacji. Proces ten nazywa się neuroplastycznością mózgu i jest ona wstępnym warunkiem każdej trwałej zmiany w obrębie zachowania, uczenia się czy przeżywania emocji.1, 2, 3,

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, zwiększając neuroplastyczność mózgu, zwiększa jego zdolność do samodzielnej regeneracji i tym samym pomaga przywrócić normalne funkcjonowanie.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TMS

BRAK POWAŻNYCH DZIAŁAŃ UBOCZNYCH

Leczenie z użyciem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) jest bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów, dzięki czemu odsetek ukończonych z powodzeniem terapii jest bardzo wysoki. TMS nie ma wpływu na inne obszary ciała, więc u większości osób wywołuje zdecydowanie mniej skutków ubocznych niż leki.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jest często mylona z terapią elektrowstrząsową, jednak w rzeczywistości jest to całkowicie inna metoda. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) nie wymaga znieczulenia ogólnego i nie powoduje problemów z pamięcią. Po zakończeniu sesji TMS pacjent może od razu wrócić do codziennej aktywności, jak również do prowadzenia pojazdów.

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA Z INNYMI METODAMI LECZENIA

Jedną z najważniejszych zalet przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) jest fakt, że może być ona stosowana równocześnie z innymi metodami leczenia, a w szczególności z:

 • terapią poznawczo-behawioralną
 • farmakoterapią
 • Badania wskazują również, że najlepsze rezultaty w leczeniu są osiągane przy równoczesnym stosowaniu TMS z przynajmniej jedną z powyższych metod.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Co to jest TMS?

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation -TMS) jest nowoczesną, bezpieczną i bezinwazyjną metodą neurostymulacji. Jest ona alternatywnym i skutecznym sposobem leczenia niektórych zaburzeń psychicznych i neurologicznych.


Jak działa TMS?

TMS jest metodą wykorzystującą impulsy magnetyczne do precyzyjnej modulacji aktywności komórek nerwowych. Krótkie impulsy magnetyczne przechodzą przez włosy, tkankę miękką, czaszkę i płyn mózgowo-rdzeniowy bezboleśnie oddziałując na wybrane obszary zewnętrznej powierzchni mózgu. W tych miejscach indukowany jest przepływ prądu elektrycznego, który wpływa na aktywność neuronalną, pobudzając lub hamując określone obszary mózgu. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, zwiększając neuroplastyczność, zwiększa jego zdolność do samodzielnej regeneracji i tym samym pomaga przywrócić normalne funkcjonowanie.


Dla kogo leczenie metodą TMS jest szczególnie wskazane?

TMS stanowi alternatywę dla pacjentów,

- u których terapia farmakologiczna nie przyniosła zadowalającej poprawy,
- którzy mają poważne skutki uboczne stosowanych leków,
- którzy oczekują jak najszybszego zmniejszenia objawów.


Czy TMS jest bezpieczną metodą leczenia?

TMS jest potwierdzoną klinicznie bezpieczną metodą leczenia, za którą stoją ponad trzy dekady intensywnych badań klinicznych i naukowych. Jest to również metoda bezinwazyjna, co oznacza, że nie wiąże się z zabiegiem operacyjnym, nie wymaga znieczulenia ani przyjmowania dodatkowych leków. Większość pacjentów nie doświadcza żadnych istotnych skutków ubocznych.


Ile trwa cały cykl leczenia metodą TMS?

Ilość sesji jest ustalana indywidualnie przez lekarza w trakcie konsultacji kwalifikacyjnej. Podstawowy cykl leczenia najczęściej składa się z 30 sesji i jest podzielony na dwie fazy, z których każda składa się z 15 sesji. Druga faza leczenia wykonywana jest tylko wtedy, gdy pacjent będzie chciał kontynuować leczenie. W trakcie jednego dnia można wykonać od jednej do trzech sesji, również wg indywidualnie ustalonego harmonogramu.


Ile trwają sesje TMS?

Na pierwszą sesję należy zarezerwować godzinę, gdyż przed pierwszą stymulacją dokonywane są niezbędne pomiary oraz jest ustalany próg pobudliwości motorycznej. Na każdą następną sesję należy zarezerwować 30 minut. Dokładna długość symulacji może różnić się u każdego pacjenta, gdyż zależy ona od stosowanego protokołu leczenia.


Czy sesje TMS są bolesne?

Podczas pierwszych sesji może wystąpić lekki dyskomfort stymulowanej okolicy, który jednak szybko znika. Część pacjentów może doświadczyć niewielkich drgań mięśni twarzy podczas sesji TMS. Powyższe najczęściej nie występują przy stosowaniu protokołów o niskiej częstotliwości używanych w leczeniu np. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, czy zaburzeń lękowych.


Po ilu sesjach następuje odczuwalna poprawa?

Niewielka grupa pacjentów poprawę odczuwa już po kilku sesjach. U części pacjentów następuje ona pomiędzy 20 a 30 sesją. Najczęściej jednak znaczna poprawa pojawia się ok tygodnia po zakończeniu leczenia podstawowego. Zdarzają się sytuacje, szczególnie w przebiegu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD, dawniej nerwica natręctw), że na poprawę trzeba poczekać nieco dłużej. Optymalna ilość sesji w cyklu terapeutycznym to najczęściej 30. W przypadku OCD często wskazane jest przedłużenie cyklu leczenia.


Jakie są przeciwwskazania do TMS?

Przeciwwskazania do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej obejmują:

- naczyniowe, pourazowe, poinfekcyjne lub metaboliczne uszkodzenie mózgu oraz guzy mózgu
- dodatni wywiad w kierunku napadów padaczkowych lub dodatni wywiad rodzinny w kierunku padaczki
- stosowanie leków, które powodują znaczne obniżenie progu drgawkowego
- podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub dodatni wywiad w kierunku podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
- ciężka lub niedawno przebyta choroba serca
- obecność wszelkich wszczepionych urządzeń, np. implant ślimakowy, rozrusznik serca, pompa insulinowa, stymulator do głębokiej stymulacji mózgu
- obecność magnetycznych obiektów w obrębie głowy i szyi np. stenty naczyniowe, klipsy, zespolenia kostne, odłamki, kule postrzałowe
- tatuaż na twarzy z metalicznym lub magnetycznie wrażliwym tuszem


Jakie są możliwe działania uboczne TMS?

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest dobrze tolerowana i wiąże się z niewielką ilością działań niepożądanych. W naszej praktyce nigdy nie zdarzyło się, żeby pacjent przerwał leczenie z ich powodu.

Najczęstszym działaniem niepożądanym TMS są przemijające bóle głowy. Mają one łagodny charakter i na ogół ustępują w niedługim czasie. W ich leczeniu można stosować leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Część pacjentów może doświadczyć dyskomfortu w obrębie skóry głowy przylegającej do cewki magnetycznej podczas stymulacji. Ma on również tendencję do zmniejszania się w trakcie leczenia. W niezwykle rzadkich przypadkach (ok. 1 / 50000) mogą pojawić się napady drgawkowe. Stymulator TMS wytwarza głośny hałas i z tego powodu pacjent otrzymuje zatyczki do uszu, których może używać podczas zabiegu.

TMS nie powoduje efektów ubocznych charakterystycznych dla leków przeciwdepresyjnych, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość w ustach, zaburzenia funkcji seksualnych, przyrost masy ciała czy sedacja. Powrót do normalnej aktywności jest możliwy bezpośrednio po zakończonej sesji.


Jeśli Jestem w stałym leczeniu u swojego lekarza psychiatry, to czy mogę je kontynuować?

Jeśli pacjent jest już w stałym leczeniu, to po zakończeniu sesji TMS powinien on je kontynuować u swojego dotychczasowego lekarza psychiatry. W takiej sytuacji, jeśli zostaną potwierdzone wskazania, to w Centrum Psychomedycznym PHOENIX zostanie wykonany cykl stymulacji TMS, bez modyfikacji stosowanego leczenia farmakologicznego, lub jedynie z modyfikacjami w niezbędnym zakresie.

1 - Transcranial magnetic stimulation parameters as neurophysiological biomarkers in Alzheimer's disease
Juyoun Lee, Ae Young Lee
Annals of Clinical Neurophysiology 2021; 23(1): 7-16. doi: 10.14253/acn.2021.23.1.7
2 - Neurobiology and psychotherapy: An emerging dialogue.
Fuchs, Thomas.
Current Opinion in Psychiatry. 17. 479-485479. doi: 10.1097/00001504-200411000-00010.
3 - Treating Depression at the Source.
Lozano, Andres & Mayberg, Helen.
Scientific American. 2015 312. 68-73. doi: 10.1038/scientificamerican0215-68.