Skip to main content

DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA

ocena sprawności procesów poznawczych

m.in. w chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona i "mgle pocovidowej"

Diagnoza neuropsychologiczna to rodzaj oceny psychologicznej, która skupia się na ocenie sprawności procesów poznawczych oraz emocjonalno-osobowościowych danej osoby. Ten rodzaj diagnozy jest używany do oceny jakie procesy poznawcze i w jakim stopniu mogły zostać upośledzone przez organiczne zmiany w obszarze centralnego systemu nerwowego. Pozwala ona również odróżnić czy obserwowane objawy są związane z uszkodzeniem układu nerwowego czy mają raczej podłoże psychologiczne.

Standaryzowane testy są ważną częścią diagnozy neuropsychologicznej, ponieważ pozwalają specjaliście lepiej zrozumieć, jak dana osoba radzi sobie w poszczególnych obszarach funkcjonowania poznawczego. Oceniają one pamięć, uwagę, język, zdolności wzrokowo-przestrzenne, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolności wykonawcze i koordynację ruchową. Wyniki z testów neuropsychologicznych są następnie analizowane przez specjalistę i porównywane z ustalonymi normami.

Wnioski z diagnozy neuropsychologicznej są wykorzystywane do zidentyfikowania występujących zaburzeń neurologicznych, psychologicznych lub poznawczych oraz do ustalenia, jaki rodzaj dalszego postępowania jest potrzebny. Może ono obejmować przyjmowanie leków, metody neurostymulacji takie jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, psychoedukację lub zalecenie modyfikacji stylu życia. Celem tych zabiegów jest:

 • poprawa codziennego funkcjonowania
 • zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą
 • w niektórych przypadkach zahamowanie lub spowolnienie tempa jej rozwoju

JAKIE DOLEGLIWOŚCI WSKAZUJĄ
NA POTRZEBĘ WYKONANIA BADANIA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO?

Zgłoś się na badanie neuropsychologiczne, jeśli ty lub bliska ci osoba wykazujecie któryś z poniższych objawów:

 • Zaburzenia pamięci krótkotrwałej, zadawanie wielokrotnie tego samego pytania, częste gubienie przedmiotów
 • Uczucie zagubienia i dezorientacji, szczególnie w nowym otoczeniu (hotel, szpital, nowe mieszkanie)
 • Pogorszona uwaga i koncentracja. Osoba sprawianie wrażenie, jakby nie słuchała tego, co mówi rozmówca i wydaje się być zdezorientowana w rozmowie
 • Trudności w uczeniu się nowych rzeczy, spowolniony tok myślenia
 • Trudności językowe. Pojawiają się trudności z mówieniem lub znalezieniem właściwych słów. Trudności z rozumieniem wypowiedzi innych
 • Trudności z rozpoznawaniem i nazywaniem przedmiotów codziennego użytku
 • Trudności wzrokowo-przestrzenne, w tym trudności z rysowaniem lub korzystaniem z mapy
 • Drobne deficyty motoryczne
 • Trudności w adekwatnej ocenie sytuacji i podejmowaniu właściwych decyzji
 • Niewyjaśniona zmiana osobowości, wzrost lęku, pogorszenie nastroju lub rozwój urojeń
 • Nowe trudności ze zrozumieniem lub zarządzaniem swoimi finansami
 • Trudności w rozpoznaniu znajomych osób