Skip to main content

LECZENIE PSYCHOLOGICZNE

"...cierpienie może być przetworzone
nie tylko w sztukę, ale i w życie."

Francine Shapiro

Leczenie psychologiczne | PHOENIX Centrum Psychomedyczne

Zdrowie psychiczne powinno być priorytetem niezależnie od wieku i doświadczeń każdej osoby. Co roku coraz więcej osób potrzebuje pomocy. Praca z psychologiem ma udowodnioną naukowo skuteczność w pomocy regulacji emocji, budowaniu lepszych relacji i zachowań oraz rozwoju. Pacjent może szczerze i otwarcie mówić o swoich emocjach oraz przeżyciach bez strachu przed osądzeniem. W praktyce klinicznej nacisk powinien być położony na kompleksową współpracę specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, w celu ułożenia planu powrotu przez pacjenta do zdrowia psychicznego jak i fizycznego.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictwo psychologiczne jest profesjonalną pomocą osobom zdrowym, które potrzebują doskonalić umiejętności konieczne do realizacji swoich potrzeb, zmian, rozwiązywania kryzysów i wyzwań rozwojowych. Psycholog szuka mocnych stron osoby doświadczającej trudności w pokonywaniu osobistych wyzwań i pomaga odzyskać równowagę emocjonalną. Psycholog asystuje w procesie rozwiązywania reakcji kryzysowych, podejmowania ważnych decyzji, identyfikacji czynników problemowych i umiejętności potrzebnych do ich rozwiązania.

TERAPIA INDYWIDUALNA

Sesje terapii indywidualnej zapewniają bezpieczną, poufną i nieosądzającą przestrzeń do przepracowania stresujących i trudnych emocji, myśli, wspomnień. Psycholog wspólnie z pacjentem opracowują optymalny plan przezwyciężenia trudności poprzez rozmowę, diagnozę, ćwiczenia praktycznych umiejętności psychospołecznych oraz psychoedukacje z elementami terapii behawioralno-poznawczej.

WSKAZANIA DO WIZYTY U PSYCHOLOGA
 • niska kontrola nad intensywnymi emocjami
 • problemy w relacjach

 • niska samoocena

 • wypalenie zawodowe

 • ostry lub przewlekły stres
 • trudności w podejmowaniu decyzji

 • przedłużający się smutek, drażliwość, frustracja
 • anhedonia
 • czyli brak odczuwania przyjemności z aktywności, które wcześniej były satysfakcjonujące.

 • doświadczenie sytuacji krysyowych

 • np. choroby, rozwód, śmierć osoby bliskiej, utrata pracy, wypadki, doświadczanie przemocy

PSYCHOTRAUMATOLOGIA

Psychotraumatologia to specjalność, która zajmuje się profesjonalną pomocą ludziom, którzy doświadczyli traumy i przeżywają stres z nią związany. Trauma psychologiczna i zaburzenia potraumatyczne mogą powstać, gdy osoba lub ktoś jej bliski doświadczy zdarzeń, które mogących zagrażać zdrowiu i życiu. Często są to zdarzenia nagłe i losowe ale mogą to być też sytuacje przewlekłe.

 • śmierć osoby najbliższej

 • wypadek
 • katastrofa naturalna
 • napad
 • gwałt
 • akt terrorystyczny
 • wielokrotna przemoc w dzieciństwie
 • przemoc seksualna
 • molestowanie
 • pozbawienia wolności
 • ciężka choroba
 • doświadczenie wojny

Na traumę są szczególnie narażeni pracownicy zawodów pomocowych, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni czy lekarze. Ludzie doświadczający traumy mogą rozwinąć różne zaburzenia psychiczne, najczęściej PTSD, cPTSD, zaburzenia dysocjacyjne, dysocjacyjne zaburzenia tożsamości lub przedłużającą się żałobę. Jeśli już wcześniej doświadczali oni zaburzeń nastroju, snu, lękowych czy o charakterze obsesyjno-kompulsywnym będą również narażeni na ich cięższy przebieg

DIAGNOZA ADHD DLA DOROSŁYCH

Diagnostyka ADHD u dorosłych w Centrum Psychomedycznym PHOENIX jest kompleksowym procesem, podzielonym na dwa etapy, mające na celu precyzyjne zrozumienie i ocenę symptomów. Pierwszy etap to szczegółowy wywiad diagnostyczny, który pozwala na zgłębienie historii zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta. Drugi etap obejmuje specjalistyczną diagnostykę psychologiczną, wykorzystującą renomowany kwestionariusz DIVA, skonstruowany specjalnie do identyfikacji ADHD u dorosłych.

Dodatkowo oferujemy możliwość otrzymania pisemnej opinii psychologicznej, która jest doskonałym narzędziem do dalszego planowania leczenia. Opinia ta jest dostępna za dodatkową opłatą i stanowi cenne źródło informacji zarówno dla pacjenta, jak i jego lekarza.