Skip to main content

Zaburzenia związane ze stresem

Zaburzenia związane ze stresem są bezpośrednim rezultatem ekspozycji na stresujące lub traumatyczne wydarzenia. Istotne jest, że każde z tych zaburzeń wymaga obecności wyraźnie zidentyfikowanego stresora jako czynnika etiologicznego, jednak sam stresor nie jest wystarczający do wywołania zaburzenia. Innymi słowy, choć nie każda osoba narażona na stresor doświadczy zaburzenia, to brak ekspozycji na stresor eliminuje możliwość rozwoju tego zaburzenia.

Różnorodność stresorów jest znacząca. Dla niektórych zaburzeń, stresory mogą być zdarzeniami zaliczanymi do normalnych doświadczeń życiowych, takich jak rozwód, problemy finansowe, czy przeżywanie żałoby. Natomiast inne zaburzenia mogą wymagać przeżycia wydarzeń o bardziej drastycznym charakterze, takich jak sytuacje życiowo zagrażające lub o wyjątkowo przerażającym charakterze.

W diagnozie i rozumieniu tych zaburzeń kluczowe jest zwrócenie uwagi na charakter, wzorzec, oraz czas trwania objawów, które pojawiają się jako reakcja na stresujące wydarzenia. To właśnie te czynniki, w połączeniu z towarzyszącym im upośledzeniem funkcjonowania jednostki, pozwalają na odróżnienie zaburzeń związanych ze stresem od innych kategorii zaburzeń psychicznych.

Oferujemy diagnostykę i leczenie

następujących zaburzeń

związanych ze stresem

  • Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) może rozwinąć się po ekspozycji na wydarzenie lub serię wydarzeń o charakterze ekstremalnie groźnym lub przerażającym. Charakteryzuje się ono występowaniem wszystkich poniższych objawów:

    1 - Ponowne przeżywanie traumatycznego zdarzenia lub zdarzeń…
  • Złożone zaburzenie stresowe pourazowe (Complex PTSD, cPTSD) jest zaburzeniem psychicznym, które może rozwinąć się po długotrwałym lub powtarzającym się zetknięciu z traumatycznymi wydarzeniami o ekstremalnym charakterze, takimi jak tortury, niewolnictwo, ludobójstwo, długotrwała przemoc domowa czy…
  • Zaburzenie związane z przedłużającą się żałobą jest zaburzeniem, w którym po śmierci partnera, rodzica, dziecka lub innej bliskiej osoby występuje uporczywa i dominująca reakcja żałoby charakteryzująca się tęsknotą za zmarłym lub uporczywą koncentracją na zmarłym, której towarzyszy intensywny ból…
  • Zaburzenie przystosowania jest nieprzystosowawczą reakcją na rozpoznawalny stresor psychospołeczny lub wiele stresorów (np. rozwód, choroba lub niepełnosprawność, problemy społeczno-ekonomiczne, konflikty w domu lub w pracy), która zwykle pojawia się w ciągu miesiąca od wystąpienia stresora.…