Skip to main content

LECZENIE
oferujemy diagnostykę
i nowoczesne metody leczenia zaburzeń psychicznych

W Centrum Psychomedycznym PHOENIX oferujemy diagnostykę i nowoczesne metody lecznia szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych oraz niektórych zaburzeń neurologicznych. Specjalizujemy się w leczeniu zaburzeń trudnych do leczenia konwencjonalnymi metodami, takich jak lekooporna depresja, depresja wymagająca szybkiego ustąpienia objawów, nerwica natręctw, migrena czy fibromialgia.

Powyższe jest możliwe dzięki stosowaniu najnowszych metod leczenia, takich jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation – TMS) oraz leczenie z wykorzystaniem esketaminy (Spravato ®). TMS to metoda wykorzystująca pole skoncentrowane pole magnetyczne do modulacji aktywności wybranych obszarów mózgu. Esketamina jest nowym lekiem, który może przynieść odczuwalną redukcję objawów depresji lekoopornej w ciągu kilku godzin od podania.

Poniżej znajduje się lista grup zaburzeń, które są leczone przez naszych specjalistów. Po kliknięciu w wybraną grupę pojawią się konkretne jednostki do niej należące. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi poniżej, a w razie pytań do kontaktu z nami.

ZABURZENIA PSYCHICZNE,
BEHAWIORALNE LUB NEUROROZWOJOWE

 • Zaburzenia neurorozwojowe to zaburzenia behawioralne i poznawcze, które pojawiają się w okresie rozwojowym i wiążą się ze znacznymi trudnościami w nabywaniu i wykonywaniu określonych funkcji intelektualnych, motorycznych, językowych lub społecznych. Mimo że deficyty behawioralne i poznawcze są…
 • Schizofrenia i inne pierwotne zaburzenia psychotyczne charakteryzują się znacznym upośledzeniem testowania rzeczywistości i zmianami w zachowaniu przejawiającymi się w objawach pozytywnych, takich jak uporczywe urojenia, uporczywe halucynacje, zdezorganizowane myślenie (zwykle przejawiające się…
 • Zaburzenia nastroju odnoszą się do nadrzędnej grupy zaburzeń dwubiegunowych i depresyjnych. Zaburzenia nastroju są definiowane w zależności od poszczególnych typów epizodów nastroju i ich wzorca w czasie. Podstawowe typy epizodów nastroju to epizod depresyjny, epizod maniakalny, epizod mieszany i epizod hipomanii. Epizody nieprawidłowego nastroju nie są niezależnymi jednostkami diagnostycznymi i…
 • Zaburzenia lękowe charakteryzują się nadmiernym lękiem i niepokojem oraz związanymi z nimi zaburzeniami zachowania, a objawy są na tyle nasilone, że powodują znaczny niepokój lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych…
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne to grupa zaburzeń charakteryzujących się powtarzającymi się myślami i zachowaniami, które, jak się uważa, mają podobną etiologię i kluczowe walidatory diagnostyczne. Zjawiska poznawcze, takie jak natręctwa, myśli natrętne i obsesje, są kluczowe dla…
 • Zaburzenia szczególnie związane ze stresem są bezpośrednio związane z narażeniem na stresujące lub traumatyczne wydarzenie, lub serię takich wydarzeń lub niekorzystnych doświadczeń. Dla każdego z zaburzeń w tej grupie możliwy do zidentyfikowania stresor jest koniecznym, choć niewystarczającym,…
 • Zaburzenia poznawcze charakteryzują się pierwotnymi klinicznymi deficytami w funkcjonowaniu poznawczym, które są raczej nabyte niż rozwojowe. Oznacza to, że zaburzenia poznawcze nie obejmują zaburzeń charakteryzujących się deficytami funkcji poznawczych, które są obecne od urodzenia lub które…
 •  

CHOROBY UKŁADU
NERWOWEGO

 • Ból głowy jest bardzo powszechną dolegliwością, której większość ludzi doświadcza wiele razy w ciągu swojego życia. Może być spowodowany wieloma przyczynami i nie zawsze jest to objaw poważnej choroby. Odróżnia się ból głowy pierwotny (samoistny) i ból głowy wtórny, czyli wywołany różnymi chorobami…
 • Jest to grupa obejmująca mimowolne zaburzenia ruchowe. Mieści się w niej m.in. choroba Parkinsona oraz zaburzenie tikowe, w tym zespół Gillesa de la Tourette'a.

JEDNOSTKI NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ

 • Fibromialgia jest stanem, który powoduje ból odczuwany na całym ciele, problemy ze snem, zmęczenie, uczucie sztywności oraz niepokoju. Osoby z fibromialgią są bardziej wrażliwe na ból niż osoby bez fibromialgii. Fibromialgia dotyka około 2% dorosłej populacji. Bezpośrednia przyczyna fibromialgii…
 •