Skip to main content

LECZENIE
oferujemy diagnostykę
i leczenie następujących grup zaburzeń

ZABURZENIA PSYCHICZNE,
BEHAWIORALNE LUB NEUROROZWOJOWE

  • Zaburzenia neurorozwojowe to zaburzenia behawioralne i poznawcze, które pojawiają się w okresie rozwojowym i wiążą się ze znacznymi trudnościami w nabywaniu i wykonywaniu określonych funkcji intelektualnych, motorycznych, językowych lub społecznych. Mimo że deficyty behawioralne i poznawcze są…
  • Schizofrenia i inne pierwotne zaburzenia psychotyczne charakteryzują się znacznym upośledzeniem testowania rzeczywistości i zmianami w zachowaniu przejawiającymi się w objawach pozytywnych, takich jak uporczywe urojenia, uporczywe halucynacje, zdezorganizowane myślenie (zwykle przejawiające się…
  • Zaburzenia nastroju odnoszą się do nadrzędnej grupy zaburzeń dwubiegunowych i depresyjnych. Zaburzenia nastroju są definiowane w zależności od poszczególnych typów epizodów nastroju i ich wzorca w czasie. Podstawowe typy epizodów nastroju to epizod depresyjny, epizod maniakalny, epizod mieszany i epizod hipomanii. Epizody nieprawidłowego nastroju nie są niezależnymi jednostkami diagnostycznymi i…
  • Zaburzenia lękowe charakteryzują się nadmiernym lękiem i niepokojem oraz związanymi z nimi zaburzeniami zachowania, a objawy są na tyle nasilone, że powodują znaczny niepokój lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych…
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne to grupa zaburzeń charakteryzujących się powtarzającymi się myślami i zachowaniami, które, jak się uważa, mają podobną etiologię i kluczowe walidatory diagnostyczne. Zjawiska poznawcze, takie jak natręctwa, myśli natrętne i obsesje, są kluczowe dla…
  • Zaburzenia szczególnie związane ze stresem są bezpośrednio związane z narażeniem na stresujące lub traumatyczne wydarzenie, lub serię takich wydarzeń lub niekorzystnych doświadczeń. Dla każdego z zaburzeń w tej grupie możliwy do zidentyfikowania stresor jest koniecznym, choć niewystarczającym,…
  • Zaburzenia poznawcze charakteryzują się pierwotnymi klinicznymi deficytami w funkcjonowaniu poznawczym, które są raczej nabyte niż rozwojowe. Oznacza to, że zaburzenia poznawcze nie obejmują zaburzeń charakteryzujących się deficytami funkcji poznawczych, które są obecne od urodzenia lub które…
  •  

CHOROBY UKŁADU
NERWOWEGO

  • Ból głowy jest bardzo powszechną dolegliwością, której większość ludzi doświadcza wiele razy w ciągu swojego życia. Może być spowodowany wieloma przyczynami i nie zawsze jest to objaw poważnej choroby. Odróżnia się ból głowy pierwotny (samoistny) i ból głowy wtórny, czyli wywołany różnymi chorobami…
  • Jest to grupa obejmująca mimowolne zaburzenia ruchowe. Mieści się w niej m.in. choroba Parkinsona oraz zaburzenie tikowe, w tym zespół Gillesa de la Tourette'a.