Skip to main content

LECZENIE
diagnostyka i nowoczesne metody leczenia zaburzeń psychicznych
trudnych do leczenia konwencjonalnymi metodami

W Centrum Psychomedycznym PHOENIX specjalizujemy się w leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych zwłaszcza tych, które bywają trudne do leczenia za pomocą konwencjonalnych metod. Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów koncentruje się na śledzeniu najnowszych osiągnięć naukowych i stosowaniu innowacyjnych terapii, aby pomóc pacjentom z różnorodnymi problemami, takimi jak depresja lekooporna, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, migrena, czy fibromialgia

W naszym Centrum korzystamy z nowoczesnych metod leczenia, wśród których wyróżnia się przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) oraz leczenie z użyciem esketaminy (Spravato®)

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna - TMS to nieinwazyjna, bezbolesna i nowoczesna metoda leczenia, która polega na oddziaływaniu na wybrane obszary mózgu za pomocą zmiennego pola magnetycznego. Ta metoda może być stosowana zarówno jako terapia samodzielna, jak i w połączeniu z lekami, co często pozwala na uzyskanie lepszych rezultatów.

Z kolei esketamina (Spravato®) to innowacyjny lek stosowany w leczeniu depresji lekoopornej, który znacząco przyczynia się do poprawy stanu pacjentów, u których konwencjonalne metody terapii nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Leczenie esketaminą może prowadzić do szybkiego złagodzenia objawów depresji, co sprawia, że stanowi ono ważne narzędzie w walce z tym często występującym zaburzeniem.

ZABURZENIA PSYCHICZNE,
BEHAWIORALNE LUB NEUROROZWOJOWE

 • Zaburzenia neurorozwojowe to zaburzenia behawioralne i poznawcze, które pojawiają się w okresie rozwojowym i wiążą się ze znacznymi trudnościami w nabywaniu i wykonywaniu określonych funkcji intelektualnych, motorycznych, językowych lub społecznych. Mimo że deficyty behawioralne i poznawcze są…
 • Schizofrenia i inne pierwotne zaburzenia psychotyczne charakteryzują się znacznym upośledzeniem testowania rzeczywistości i zmianami w zachowaniu przejawiającymi się w objawach pozytywnych, takich jak uporczywe urojenia, uporczywe halucynacje, zdezorganizowane myślenie (zwykle przejawiające się…
 • Zaburzenia nastroju odnoszą się do nadrzędnej grupy zaburzeń dwubiegunowych i depresyjnych. Zaburzenia nastroju są definiowane w zależności od poszczególnych typów epizodów nastroju i ich wzorca w czasie. Podstawowe typy epizodów nastroju to epizod depresyjny, epizod maniakalny, epizod mieszany i epizod hipomanii. Epizody nieprawidłowego nastroju nie są niezależnymi jednostkami diagnostycznymi i…
 • Zaburzenia lękowe charakteryzują się nadmiernym lękiem i niepokojem oraz związanymi z nimi zaburzeniami zachowania, a objawy są na tyle nasilone, że powodują znaczny niepokój lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych…
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne to grupa zaburzeń charakteryzujących się powtarzającymi się myślami i zachowaniami, które, jak się uważa, mają podobną etiologię i kluczowe walidatory diagnostyczne. Zjawiska poznawcze, takie jak natręctwa, myśli natrętne i obsesje, są kluczowe dla…
 • Zaburzenia związane ze stresem są bezpośrednim rezultatem ekspozycji na stresujące lub traumatyczne wydarzenia. Istotne jest, że każde z tych zaburzeń wymaga obecności wyraźnie zidentyfikowanego stresora jako czynnika etiologicznego, jednak sam stresor nie jest wystarczający do wywołania zaburzenia…
 • Zaburzenia spowodowane używaniem substancji oraz zachowaniami nałogowymi to zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które rozwijają się głównie w wyniku używania substancji psychoaktywnych, w tym leków lub specyficznych powtarzających się zachowań, które dają poczucie nagrody, tym samy…
 • Zaburzenia poznawcze charakteryzują się pierwotnymi klinicznymi deficytami w funkcjonowaniu poznawczym, które są raczej nabyte niż rozwojowe. Oznacza to, że zaburzenia poznawcze nie obejmują zaburzeń charakteryzujących się deficytami funkcji poznawczych, które są obecne od urodzenia lub które…

CHOROBY UKŁADU
NERWOWEGO

 • Ból głowy jest bardzo powszechną dolegliwością, której większość ludzi doświadcza wiele razy w ciągu swojego życia. Może być spowodowany wieloma przyczynami i nie zawsze jest to objaw poważnej choroby. Odróżnia się ból głowy pierwotny (samoistny) i ból głowy wtórny, czyli wywołany różnymi chorobami…
 • Jest to grupa obejmująca mimowolne zaburzenia ruchowe. Mieści się w niej m.in. choroba Parkinsona oraz zaburzenie tikowe, w tym zespół Gillesa de la Tourette'a.

JEDNOSTKI NIESKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ

 • <p><strong>Fibromialgia</strong> jest przewlekłym zaburzeniem charakteryzującym się rozległym bólem mięśniowo-szkieletowym oraz towarzyszącymi mu objawami takimi jak zmęczenie, zaburzenia snu, koncentracji oraz nastroju. Pacjenci często zgłaszają odczucie kłującego lub piekącego…
 •