Skip to main content

PHOENIX CENTRUM PSYCHOMEDYCZNE
przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, esketamina (Spravato),
psychiatra, psycholog, psychotraumatolog

mgr Maria Komarzyniec - psycholog, psychotraumatolog

mgr Maria Komarzyniec


psycholog
psychotraumatolog

lek. Paweł Komarzyniec - specjalista psychiatra, mgr prawa

lek. Paweł Komarzyniec


specjalista psychiatra
mgr prawa

lek. Rafał Szafrański - specjalista psychiatra

lek. Rafał Szafrański


specjalista psychiatra

lek. Przemysław Podulka - psychoterapeuta, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

lek. Przemysław Podulka


psychoterapeuta
w trakcie specjalizacji z
psychiatrii

2012 - 2022
14348
2907
77

UMÓWIONYCH
KONSULTACJI

ZAREJESTROWANYCH
PACJENTÓW

PROCENT PACJENTÓW
POWRACAJĄCYCH

Zaburzenia psychiczne są powszechne i dotykają wielu ludzi, zwłaszcza w zakresie ich wydajności w pracy, relacji z innymi oraz subiektywnie odczuwanego poczucia szczęścia.


Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), to nieinwazyjna i bezpieczna metoda leczenia, kierowana pacjentów z zaburzeniami psychicznymi lub neurologicznymi, u których objawy nie uległy poprawie po zastosowaniu rutynowej terapii. Jest ona na tyle skuteczna, że może zmienić życie wielu ludzi zmagających się z zaburzeniami trudnymi do leczenia w konwencjonalny sposób, takich jak m.in. zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czy lekooporna depresja. Leczenie z wykorzystaniem metody TMS jest dostępne od wielu lat na świecie, ale stosunkowo nowe w Polsce.


Leczenie z użyciem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) jest bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów, dzięki czemu odsetek ukończonych z powodzeniem terapii jest bardzo wysoki.

 

Działanie przeciwdepresyjne esketaminy polega na odmiennym mechanizmie niż w przypadku innych leków.


Konwencjonalne leki przeciwdepresyjne zwiększają poziom naturalnie występujących substancji chemicznych, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina. Te substancje chemiczne są przekaźnikami, które są odpowiedzialne za transmisję sygnałów między komórkami mózgu. Większa ilość tych neuroprzekaźników umożliwia lepszą komunikację między komórkami mózgowymi i pozytywnie wpływa na regulację nastroju i emocji.


Esketamina, w przeciwieństwie do pozostałych leków przeciwdepresyjnych, zwiększa poziom glutaminianu, najbardziej rozpowszechnionego przekaźnika chemicznego w mózgu, przez co ma wpływ na większą liczbę komórek mózgowych w tym samym czasie.

Leczenie z wykorzystaniem esketaminy (Spravato) to nowoczesna terapia, która w ciągu kilku godzin może przynieść ulgę w ciężkiej depresji. Ma ona udowodnioną skuteczność w leczeniu:

  • uczucie smutku
  • lęk lub poczucie bezwartościowości
  • trudności ze snem
  • zmiany apetytu
  • utrata zainteresowań ulubionymi aktywnościami
  • poczucie spowolnienia

Praca z psychologiem ma udowodnioną naukowo skuteczność w pomocy regulacji emocji, budowaniu lepszych relacji i zachowań oraz rozwoju. Sesje terapii indywidualnej zapewniają bezpieczną, poufną i nieosądzającą przestrzeń do przepracowania stresujących i trudnych emocji, myśli, wspomnień. Psycholog wspólnie z pacjentem opracowują optymalny plan przezwyciężenia trudności poprzez rozmowę, diagnozę, ćwiczenia praktycznych umiejętności psychospołecznych oraz psychoedukacje z elementami terapii behawioralno-poznawczej.

Psychiatria to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem zaburzeniom psychicznym, emocjonalnym i behawioralnym. Psychiatrzy mają kwalifikacje do oceny zarówno psychicznych, jak i fizycznych aspektów problemów zgłaszanych przez pacjentów. Ponieważ psychiatra jest lekarzem, może on zlecać lub wykonywać pełen zakres badań i konsultacji specjalistycznych, które w połączeniu z opinią psychologiczną i rozmową z pacjentem pozwalają uzyskać pełny obraz stanu fizycznego i psychicznego pacjenta.

O NAS

PHOENIX

PHOENIX Centrum Psychomedyczne powstało z przekształcenia specjalistycznej praktyki lekarskiej "Vall-Med Paweł Komarzyniec", która funkcjonowała w Krakowie od 2012 roku. Celem powyższego było zwiększenie dostępności nowoczesnych metod terapii oraz zapewnienie pacjentom większego komfortu leczenia.

DOŚWIADCZENIE

Nasz zespół budują specjaliści z zakresu psychiatrii, psychologii, psychotraumatologii i neurobiologii. Chcąc zapewnić kompleksową opiekę naszym pacjentom, współpracujemy również z m.in. z neurologami, endokrynologami i kardiologami oraz pracowniami diagnostycznymi.

KOMFORTOWE POMIESZCZENIA

PHOENIX Centrum Psychomedyczne oferuje komfortowo wyposażone pomieszczenia, zapewniające wygodę i pełną dyskrecję.

Pacjentowi może zostać wystawiona recepta zaoczna na leki niezbędne do kontynuacji dotychczas stosowanego leczenia.

Najwygodniejszą formą rezerwacji terminu konsultacji jest skorzystanie z kalendarza online.

FORMY KOMUNIKACJI

  • konsultacje osobiste
  • konsultacje wideo
  • konsultacje telefoniczne
  • konsultacje zaoczne
PHOENIX Centrum Psychomedyczne - recepcja
PHOENIX Centrum Psychomedyczne - recepcja
PHOENIX Centrum Psychomedyczne - recepcja
PHOENIX Centrum Psychomedyczne - recepcja