Skip to main content

ESKETAMINA (SPRAVATO®)
NOWOCZESNA METODA LECZENIA DEPRESJI LEKOOPORNEJ

"Po raz pierwszy od 60 lat mamy do czynienia z nową terapią przeciwdepresyjną, która nie jest tylko pochodną istniejących leków.

Dla niektórych osób terapia esketaminą jest rewolucyjna, dając im szansę na przeżycie życia bez depresji po raz pierwszy od dziesięcioleci."

dr Adam Kaplin
Johns Hopkins Medicine

Spravato (esketamina) - PHONIX Centrum Psychomedyczne

Ketamina jest od wielu lat stosowana jako środek znieczulający. Jest ona mieszaniną racemiczną dwóch enancjomerów. Jeden z nich, o konfiguracji S - esketamina, został zatwierdzony w 2019 roku przez Europejską Agencję Leków (ang. European Medicines Agency - EMA) do stosowania w postaci aerozolu do nosa u osób z depresją lekooporną i depresją wymagającą natychmiastowego leczenia. Lekooporność jest definiowana jako brak odpowiedzi na leczenie dwoma różnymi lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi w odpowiedniej dawce, przez odpowiedni czas (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych) w obecnym epizodzie depresji o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego. W depresji lekoopornej istotnym jest fakt, że najczęściej każda następna linia leczenia, trzecia, czwarta, piata czy kolejna nie zwiększa istotnie skuteczności leczenia.

Badania wskazują, że do 30 proc. pacjentów z epizodem depresji umiarkowanym lub ciężkim nie reaguje na typowo stosowane leki przeciwdepresyjne, których działanie polega na zwiększaniu stężenia amin biogennych (m.in. dopamina, serotonina, noradrenalina) w centralnym systemie nerwowym.1 Stąd możliwości jej zwiększenia szuka się w lekach o innym mechanizmie działania niż dotychczas stosowane. Taką substancją jest esketamina.

Leczenie z wykorzystaniem esketaminy (Spravato®) to nowoczesna terapia, która może przynieść poprawę w ciężkiej depresji, w ciągu kilku godzin od podania leku.

"Jeśli mamy pacjenta, który od kilku tygodni lub nawet miesięcy przyjmuje leki przeciwdepresyjne, które w jego przypadku są nieskuteczne, i podamy w warunkach ambulatoryjnych cząsteczkę, która w ciągu kilku godzin jest w stanie poprawić stan psychiczny pacjenta, to jest to przełomowe w porównaniu z tym, co nas spotkało. Esketamina dodana do leku przeciwdepresyjnego u osoby, która cierpi na depresję lekooporną, może przynieść skutek w ciągu kilku godzin." 2
prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.
Esketamina cząsteczka - PHONIX Centrum Psychomedyczne
Spravato dozownik - PHONIX Centrum Psychomedyczne
Esketamina dozownik - PHONIX Centrum Psychomedyczne
Nowoczesne metody leczenia depresji - PHONIX Centrum Psychomedyczne

CZYM ESKETAMINA RÓŻNI SIĘ OD INNYCH LEKÓW
I JAKI JEST JEJ MECHANIZM DZIAŁANIA?

Esketamina wyróżnia się w grupie leków przeciwdepresyjnych swoim szczególnym mechanizmem działania. W przeciwieństwie do większości tradycyjnych antydepresantów, które skupiają się na zwiększaniu poziomu neuroprzekaźników takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina, esketamina bezpośrednio oddziałuje na receptor NMDA w mózgu. Ta różnica w podejściu do leczenia depresji odgrywa kluczową rolę w efektywności esketaminy, szczególnie w kontekście depresji lekoopornej.

Konwencjonalne leki przeciwdepresyjne zwiększają poziom naturalnie występujących neuroprzekaźników, które są odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Większe stężenie tych substancji chemicznych sprzyja poprawie komunikacji międzykomórkowej, wpływając pozytywnie na regulację nastroju i emocji.

Leczenie z wykorzystaniem esketaminy to nowoczesna metoda terapeutyczna, która różni się innych leków przeciwdepresyjnych, ponieważ esketamina działa bezpośrednio na receptor NMDA w mózgu. Zwiększa to uwalnianie glutaminianu, najbardziej rozpowszechnionego przekaźnika chemicznego w mózgu, co prowadzi do aktywacji większej liczby komórek nerwowych jednocześnie. Taki mechanizm działania przyczynia się do poprawy funkcji synaptycznej w obszarach mózgu odpowiedzialnych za regulację nastroju i zachowań emocjonalnych. Szybka poprawa nastroju po zastosowaniu esketaminy jest efektem przywrócenia właściwej transmisji dopaminergicznej w obszarach mózgu związanych z odczuwaniem nagrody i motywacji, a także redukcji stymulacji obszarów odpowiedzialnych za anhedonię, czyli uczucie stępienia emocji i brak odczuwania radości.

"Esketamina działa na receptor NMDA (receptor N-metylo-D-asparaginowy). Powoduje to natychmiastowe działanie poprawiające nastrój, czasami nawet euforyzujące, psychomimetyczne." 3
prof. Piotr Gałecki

WSKAZANIA DO LECZENIA ESKETAMINĄ

Esketamina, ze względu na swoje specyficzne działanie na receptor NMDA ma udowodnioną skuteczność w leczeniu depresji lekoopornej. Definicja lekooporności w kontekście depresji opiera się na braku odpowiedzi pacjenta na terapię dwoma różnymi lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi w odpowiedniej dawce i przez odpowiedni czas, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dorosłych. Aby zakwalifikować epizod depresyjny jako lekooporny, musi on charakteryzować się co najmniej umiarkowanym nasileniem objawów.

Esketamina jest również skuteczna i bezpieczna w leczeniu depresji w sytuacjach wymagających szybkiego zmniejszenia nasilenia objawów takich jak:

 • myśli samobójcze
 • uczucie smutku
 • lęk lub poczucie bezwartościowości
 • trudności ze snem
 • zmiany apetytu
 • utrata zainteresowań ulubionymi aktywnościami
 • poczucie spowolnienia

STOSOWANIE LEKU SPRAVATO®

Spravato® to nowoczesny lek, którego substancją czynną jest esketamina. Jest on stosowany w celu szybkiego zmniejszenia objawów depresyjnych.

Ma on postać dozownika z aerozolem do nosa. Jeden dozownik zawiera 28 mg esketaminy i jest przeznaczony do samodzielnego podawania przez pacjenta. Podczas każdej sesji pacjent otrzymuje od 1 do 3 dozowników. Dawka jest ustalana indywidualnie, najczęściej jest to 56 mg, czyli dwa dozowniki.

Esketaminę stosuje się w połączeniu z lekiem przeciwdepresyjnym z grupy SSRI lub SNRI u osób dorosłych z opornym na leczenie dużym zaburzeniem depresyjnym, u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej dwie różne metody leczenia lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Esketamina nie może być stosowana w monoterapii.

W trakcie przyjmowania leku pacjent może liczyć na pomoc lekarza lub innego członka personelu. Pacjent pozostaje w placówce pod obserwacją do czasu ustąpienia ewentualnych działań niepożądanych. Całość leczenia jest nadzorowana przez lekarza psychiatrę.

Przygotowanie do podania leku:

 • unikać jedzenia na 2 godziny przed podaniem leku
 • unikać leków stosowanych do nosa na 1 godzinę przed podaniem leku
 • unikać picia płynów na 30 minut przed podaniem leku

PRZEBIEG LECZENIA ESKETAMINĄ

1. ZGŁOSZENIE SIĘ NA KWALIFIKACJĘ

Chcąc rozpocząć leczenie z wykorzystaniem esketaminy donosowej (Spravato) zgłoś się na konsultację kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce
TMS, KETAMINA, ESKETAMINA - ZGŁOSZENIE.

2. KWALIFIKACJA DO LECZENIA

Kwalifikacja do leczenia z wykorzystaniem esketaminy jest rodzajem konsultacji psychiatrycznej, która jest przeprowadzana przez lekarza osobiście. W jej takcie dowiesz się, czy leczenie z użyciem esketaminy jest dla Ciebie wskazane oraz uzyskasz wszelkie dodatkowe informacje. Wizyta ta służy również ustaleniu harmonogramu leczenia oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Kwalifikacja oraz podania leku Spravato® odbywają się przy ulicy Tetmajera 58c/2 w Krakowie.

3. ZAMÓWIENIE LEKU SPRAVATO®

Po zakwalifikowaniu do leczenia lekiem Spravato® placówka zamawia odpowiednią ilość leku. Płatność najczęściej odbywa się w dwóch ratach - za każdy miesiąc osobno. Opłatę za I i II miesiąc leczenia należy uregulować z góry, na przynajmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Jest to związane z czasem potrzebnym na zamówienie i dostarczenie leku do placówki przez producenta. Po zamówieniu leku przez placówkę nie ma możliwości jego zwrotu, tym samym zwrotu jego kosztów. Placówka nie ma wpływu na cenę leku. Pacjent pokrywa cenę zakupu leku, równoważną z ceną zakupu leku przez placówkę.

4. FAZA INDUKCJI

Pierwszy miesiąc

Dwa podania leku w tygodniu.

5. FAZA PODTRZYMUJĄCA I

Drugi miesiąc

Jedno podanie leku w tygodniu.

Leczenie podtrzymujące jest stosowane tylko w sytuacji, w której pacjent odniósł satysfakcjonującą poprawę stanu psychicznego po pierwszym miesiącu leczenia. W przeciwnym przypadku należy rozważyć niefarmakologiczne metody leczenia, takie jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS.

6. FAZA PODTRZYMUJĄCA II

W niektórych sytuacjach wskazanym okazuje się przeprowadzenie leczenia podtrzymującego. Jego przebieg jest ustalany indywidualnie.

CENA LECZENIA ESKETAMINĄ

Esketamina - MediRaty - PHOENIX Centrum Psychomedyczne

PIERWSZY MIESIĄC LECZENIA - 56 mg
FAZA INDUKCJI

Cena jednego podania 56 mg leku Spravato® - 2707,32 zł.

Cena zawiera:

 • koszt leku
 • koszt badania przed podaniem leku
 • koszt podania leku
 • koszt monitorowania stanu pacjenta po podaniu leku

Całkowity koszt pierwszego miesiąca leczenia,
czyli 8 podań po 56 mg leku Spravato® - 21658,56 zł.

DRUGI MIESIĄC LECZENIA - 56 mg
FAZA PODTRZYMUJĄCA I

Cena jednego podania 56 mg leku Spravato® - 2707,32 zł.

Cena zawiera:

 • koszt leku
 • koszt badania przed podaniem leku
 • koszt podania leku
 • koszt monitorowania stanu pacjenta po podaniu leku

Całkowity koszt drugiego miesiąca leczenia,
czyli 4 podań po 56 mg leku Spravato® - 10829,28 zł.

FINANSOWANIE I PŁATNOŚCI RATALNE - MEDIRATY

Leczenie z wykorzystaniem esketaminy (Spravato®) w Centrum Psychomedycznym PHOENIX, może zostać opłacone w dogodnych ratach bez angażowania środków finansowanych „z góry”. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach system ratalny oraz cennik.

ESKETAMINA - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co to jest esketamina (Spravato)?

Esketamina (Spravato) to nowoczesny lek przeciwdepresyjny, wykorzystywany w leczeniu depresji lekoopornej u dorosłych. Jest to izomer S ketaminy, który działa poprzez bezpośredni wpływ na receptor NMDA w mózgu. Esketamina jest szczególnie skuteczna jako terapia, mająca na celu szybkie zmniejszenie ciężkich objawów depresyjnych, szczególnie w przypadkach, gdy inne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Jak działa esketamina (Spravato)?

Esketamina należy do grupy leków zwanych antagonistami receptorów NMDA (N-metylo-D-asparaginianowych). Esketamina powoduje przejściowy wzrostu uwalniania glutaminianu, co prowadzi do zwiększenia aktywności synaptycznej w obszarach mózgu odpowiedzialnych za regulację nastroju i emocji. Normalizacja neurotransmisji dopaminergicznej w obszarach mózgu obejmujących układ nagrody jak też regulujących funkcje motywacyjne oraz zmniejszenie stymulacji obszarów mózgu odpowiedzialnych za brak odczuwania radości może przyczynić się do szybkiej reakcji na lek.

Kiedy stosuje się esketaminę (Spravato)?

Lek Spravato, którego substancją czynną jest esketamina, jest stosowany u dorosłych w celu zmniejszenia objawów depresji takich jak:
- uczucie smutku
- lęk lub poczucie bezwartościowości
- trudności ze snem
- zmiany apetytu
- utrata zainteresowań ulubionymi aktywnościami
- poczucie spowolnienia.

Lek stosuje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował co najmniej 2 inne leki przeciwdepresyjne, ale nie uzyskał poprawy.

Lek Spravato jest również stosowany u osób dorosłych w krótkotrwałym leczeniu w celu szybkiego zmniejszenia objawów depresji w sytuacji wymagającej natychmiastowego leczenia.

Jaki jest sposób podania esketaminy (Spravato)?

Lek Spravato, którego substancją czynną jest esketamina ma postać dozownika z aerozolem do nosa, przeznaczonego do samodzielnego podania przez pacjenta w obecności pracownika ochrony zdrowia. Po podaniu leku pacjent pozostaje w placówce do czasu ustąpienia działań niepożądanych, najczęściej około 2 godziny. W tym czasie ciśnienie krwi pacjenta i jego samopoczucie będzie regularnie monitorowanie.

Jak należy przygotować się do podania esketaminy (Spravato)?

Ponieważ u niektórych pacjentów mogą wystąpić nudności, na 2 godziny przed podaniem należy nie spożywać pokarmów, a na 30 minut przed podaniem należy nie pić płynów. Na 1 godzinę przed podaniem należy nie stosować donosowych kortykosterydów lub innych leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa.

jakie są przeciwwskazania do podania esketaminy (Spravato)?

Nadwrażliwość na substancję czynną, ketaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (kwas cytrynowy jednowodny, wersenian disodowy, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań).
Obecność tętniaka śródczaszkowego, aorty piersiowej, aorty brzusznej brzusznej, lub tętnic obwodowych.
Krwotok śródmózgowy w wywiadzie.
Niedawne (w ciągu 6 tygodni) zdarzenie sercowo-naczyniowe, w tym zawał mięśnia sercowego.

Jakie są najczęstsze działania niepożądane esketaminy (Spravato)?

Każdy reaguje inaczej na leki, więc u niektórych osób może wystąpić mniej działań niepożądanych niż u innych. Bardzo często występujące działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Spravato, chociaż nie u każdego one wystąpią to:
- uczucie oderwania od siebie, swoich myśli, uczuć i rzeczy wokół siebie
- zawroty głowy
- ból głowy
- uczucie senności
- zmiana odczuwania smaku
- zmniejszone czucie lub wrażliwość, w tym w okoli ust
- uczucie wirowania
- wymioty
- nudności
- podwyższone ciśnienie krwi

W badaniach klinicznych większość pacjentów była stabilna klinicznie bez konieczności dalszej obserwacji po 90 minutach od przyjęcia leku Spravato.

1 - Treatment-resistant depression: therapeutic trends, challenges, and future directions.
Al-Harbi KS.
Patient Prefer Adherence. 2012;6:369-88. doi: 10.2147/PPA.S29716. Epub 2012 May 1. PMID: 22654508; PMCID: PMC3363299.
3 - Szansa dla pacjentów z depresją lekooporną.
Pinkosz K.
Świat Lekarza. 2022 Mar 26.