Skip to main content

ESKETAMINA (SPRAVATO®)

NOWOCZESNA METODA LECZENIA DEPRESJI LEKOOPORNEJ

"Po raz pierwszy od 60 lat mamy do czynienia z nową terapią przeciwdepresyjną, która nie jest tylko pochodną istniejących leków.

Dla niektórych osób terapia esketaminą jest rewolucyjna, dając im szansę na przeżycie życia bez depresji po raz pierwszy od dziesięcioleci."

dr Adam Kaplin
Johns Hopkins Medicine

Spravato (esketamina) - PHONIX Centrum Psychomedyczne

Ketamina jest od wielu lat stosowana jako środek znieczulający. Jest ona mieszaniną dwóch enancjomerów. Jeden z nich, o konfiguracji S (esketamina), został zatwierdzony w 2019 roku przez Europejską Agencję Leków (ang. European Medicines Agency - EMA) do stosowania w postaci aerozolu do nosa u osób z depresją lekoporną. Lekooporność jest definiowana jako brak remisji lub co najmniej 50% poprawy po terapii dwoma kolejnymi lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do różnych grup, stosowanymi we właściwej dawce i przez odpowiednio długi czas.

Leczenie z wykorzystaniem esketaminy (Spravato®) to nowoczesna terapia, która może przynieść poprawę w ciężkiej depresji, w ciągu kilku godzin od podania leku.

"Jeśli mamy pacjenta, który od kilku tygodni lub nawet miesięcy przyjmuje leki przeciwdepresyjne, które w jego przypadku są nieskuteczne, i podamy w warunkach ambulatoryjnych cząsteczkę, która w ciągu kilku godzin jest w stanie poprawić stan psychiczny pacjenta, to jest to przełomowe w porównaniu z tym, co nas spotkało. Ketamina dodana do leku przeciwdepresyjnego u osoby, która cierpi na depresję lekooporną, może przynieść skutek w ciągu kilku godzin."
prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.
Esketamina cząsteczka - PHONIX Centrum Psychomedyczne
Spravato dozownik - PHONIX Centrum Psychomedyczne
Esketamina dozownik - PHONIX Centrum Psychomedyczne
Nowoczesne metody leczenia depresji - PHONIX Centrum Psychomedyczne

MECHANIZM DZIAŁANIA ESKETAMINY

Działanie przeciwdepresyjne esketaminy polega na odmiennym mechanizmie niż w przypadku innych leków. Konwencjonalne leki przeciwdepresyjne zwiększają poziom naturalnie występujących substancji chemicznych, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina. Te substancje chemiczne są przekaźnikami, które są odpowiedzialne za transmisję sygnałów między komórkami mózgu. Większa ilość tych neuroprzekaźników umożliwia lepszą komunikację między komórkami mózgowymi i pozytywnie wpływa na regulację nastroju i emocji.

Esketamina, w przeciwieństwie do pozostałych leków przeciwdepresyjnych, zwiększa poziom glutaminianu, najbardziej rozpowszechnionego przekaźnika chemicznego w mózgu, przez co ma wpływ na większą liczbę komórek mózgowych w tym samym czasie.

WSKAZANIA DO LECZENIA ESKETAMINĄ

Esketamina ma udowodnioną skuteczność w leczeniu następujących zaburzeń:

 • Lekooporność jest definiowana jako brak reakcji na terapię dwoma kolejnymi lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do różnych grup, stosowanymi we właściwej dawce i przez odpowiednio długi czas.

 • Esketamina jest stosowana również w leczeniu depresji w sytuacjach wymagających szybkiego zmniejszenia nasilenia objawów takich jak:

 • myśli samobójcze
 • uczucie smutku
 • lęk lub poczucie bezwartościowości
 • trudności ze snem
 • zmiany apetytu
 • utrata zainteresowań ulubionymi aktywnościami
 • poczucie spowolnienia

STOSOWANIE LEKU SPRAVATO®

Spravato® to lek, którego substancją czynną jest esketamina.

Ma on postać dozownika z aerozolem do nosa. Jeden dozownik zawiera 28 mg esketaminy i jest przeznaczony do samodzielnego podawania przez pacjenta. Podczas każdej sesji pacjent otrzymuje od 1 do 3 dozowników. Dawka jest ustalana indywidualnie, najczęściej jest to 56 mg, czyli dwa dozowniki.

Esketaminę stosuje się w połączeniu z lekiem przeciwdepresyjnym z grupy SSRI lub SNRI u osób dorosłych z opornym na leczenie dużym zaburzeniem depresyjnym, u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej dwie różne metody leczenia lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

W trakcie przyjmowania leku pacjent może liczyć na pomoc lekarza lub innego czł.onka personelu. Pacjent pozostaje w placówce pod obserwacją do czasu ustąpienia ewentualnych działań niepożądanych. Całość leczenia jest nadzorowana przez lekarza psychiatrę.

Przygotowanie do podania leku:

 • unikać jedzenia na 2 godziny przed podaniem leku
 • unikać leków stosowanych do nosa na 1 godzinę przed podaniem leku
 • unikać picia płynów na 30 minut przed podaniem leku

PRZEBIEG LECZENIA ESKETAMINĄ

1. REZERWACJA TERMINU KWALIFIKACJI

Chcąc rozpocząć leczenie esketaminą (Spravato®) zarezerwuj konsultację "Kwalifikacja do leczenia esketaminą". Możesz to zrobić:

W razie wątpliwości skontaktuj się z recepcją.

2. KWALIFIKACJA DO LECZENIA

Kwalifikacja do leczenia z wykorzystaniem esketaminy jest rodzajem konsultacji psychiatrycznej, która jest przeprowadzana przez lekarza osobiście. W jej takcie dowiesz się, czy leczenie z użyciem esketaminy jest dla Ciebie wskazane oraz uzyskasz wszelkie dodatkowe informacje. Wizyta ta służy również ustaleniu harmonogramu leczenia oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

3. ZAMÓWIENIE LEKU SPRAVATO®

Po zakwalifikowaniu do leczenia lekiem Spravato®, placówka zamawia odpowiednią ilość leku. Konieczne jest uregulowanie opłaty za I i II fazę leczenia z góry, na przynajmniej 14 dni przed planowanym podaniem leku. Analogicznie, konieczne jest uregulowanie opłaty za leczenie podtrzymujące z góry, na przynajmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Po zamówieniu leku przez placówkę nie ma możliwości zwrotu kosztów leku. Placówka nie ma wpływu na cenę leku. Pacjent pokrywa cenę zakupu leku, równoważną z ceną zakupu leku przez placówkę.

4. I FAZA LECZENIA

Pierwszy miesiąc

Dwa podania leku w tygodniu.

Konsultacje psychiatryczne odbywają się najczęściej w 2 i 4 tygodniu leczenia.

W trakcie całego procesu leczenia, w zależności od indywidualnej sytuacji, lekarz psychiatra może skierować pacjenta na konsultację psychologiczną w celu oceny postępów leczenia lub rozpoczęcia niezbędnej terapii.

5. II FAZA LECZENIA

Drugi miesiąc

Jedno podanie leku w tygodniu.

Konsultacje psychiatryczne kontrolne odbywają się najczęściej w 6 i 8 tygodniu leczenia.

6. LECZENIE PODTRZYMUJĄCE

Od 3 do 5 miesiąca

Dwa podania leku w miesiącu.

Konsultacje psychiatryczne kontrolne odbywają się raz na miesiąc.

KOSZT LECZENIA

I FAZA
LECZENIA - 56mg

Koszt jednego dozownika leku
Spravato® (28mg) - 833,91 zł.

Koszt jednej usługi "podanie preparatu esketaminy wraz z monitorowaniem stanu pacjenta" - 800,00 zł.

Koszt jednej usługi "konsultacja psychiatryczna - kolejna wizyta" - 400,00 zł.

Koszt leku (16 dozowników) - 13342,56 zł.

Koszt podań leku (8) - 6400 zł.

Koszt konsultacji kontrolnych (2) - 800 zł.

Całkowity koszt leczenia - 20542,56 zł.

Przystępując do Programu Spravato ASSIST istnieje możliwość zmniejszenia kosztu leku w I fazie leczenia o 2486,73, gdyż 3 dozowniki leku sprzedawane są po 5 złotych. W tym przypadku całkowity koszt I fazy leczenia wynosi - 18055,83 zł.

II FAZA
LECZENIA - 56mg

Koszt jednego dozownika leku
Spravato® (28mg) - 833,91 zł.

Koszt jednej usługi "podanie preparatu esketaminy wraz z monitorowaniem stanu pacjenta" - 800,00 zł.

Koszt jednej usługi "konsultacja psychiatryczna - kolejna wizyta" - 400,00 zł.

Koszt leku (8 dozowników) - 6671,28 zł.

Koszt podań leku (4) - 3200 zł.

Koszt konsultacji kontrolnych (2) - 800 zł.

Całkowity koszt leczenia - 10671,28 zł.

Przystępując do Programu Spravato ASSIST istnieje możliwość zmniejszenia kosztu leku w II fazie leczenia o 828,91 zł., gdyż 1 dozownik leku sprzedawany jest po 5 złotych. W tym przypadku całkowity koszt II fazy leczenia wynosi - 9842,37 zł.

LECZENIE
PODTRZYMUJĄCE - 56mg

Koszt jednego dozownika leku
Spravato® (28mg) - 833,91 zł.

Koszt jednej usługi "podanie preparatu esketaminy wraz z monitorowaniem stanu pacjenta" - 800,00 zł.

Koszt jednej usługi "konsultacja psychiatryczna - kolejna wizyta" - 400,00 zł.

Koszt leku (12 dozowników) - 10006,92 zł.

Koszt podań leku (6) - 4800 zł.

Koszt konsultacji kontrolnych (3) - 1200 zł.

Całkowity koszt leczenia - 16006,92 zł.

Przystępując do Programu Spravato ASSIST istnieje możliwość zmniejszenia kosztu leku w fazie podtrzymującej o 2486,73 złotych, gdyż 3 dozowniki leku sprzedawane są po 5 złotych. W tym przypadku całkowity koszt leczenia podtrzymującego wynosi - 13520,19 zł.

Program Spravato® ASSIST ® program dostępności do terapii lekiem Spravato® (esketamina)

Program Spravato ASSIST powstał w ramach starań firmy Janssen na rzecz poprawy dostępu do terapii lekiem Spravato® we wskazaniach lekoopornej depresji (ang. Treatment-resistant depression - TRD) oraz nagłych przypadkach psychiatrycznych związanych z dużym zaburzeniem depresyjnym (ang. majordepressive disorder - psychiatric emergency - MDD-PE). Program Spravato ASSIST umożliwia pacjentom zainteresowanym leczeniem produktem Spravato® obniżenie kosztów terapii.

W ramach programu Spravato ASSIST, koszt zakupu co piątego opakowania dla danego pacjenta wyniesie 5 zł. Za pozostałe opakowania leku Spravato pacjent zapłaci pełną rynkową cenę produktu, tj. 833,91 zł. Wszelkie inne koszty związane z leczeniem, w tym koszty konsultacji lekarskich czy też koszty zakupów innych leków nie są objęte Programem Spravato ASSIST.

Do programu może przystąpić każdy pacjent z TRD lub MDD-PE, dla którego lekarz prowadzący uznał terapię produktem leczniczym Spravato® za właściwe rozwiązanie terapeutyczne. Kryteria kliniczne kwalifikujące pacjenta do terapii lekiem Spravato® ocenia lekarz prowadzący na podstawie aktualnie zarejestrowanych wskazań do stosowania leku (zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) i własnej wiedzy medycznej.

LECZENIE ESKETAMINĄ W DOMU PACJENTA

W sytuacji, w której z powodu nasilonych objawów depresyjnych pacjent ma trudności z wyjściem z domu, możliwe jest przeprowadzenie cyklu leczenia esketaminą w domu pacjenta. Wtedy lek jest podawany przez lekarza lub ratownika medycznego bezpośrednio w domu pacjenta, w ramach wizyt domowych. W żadnym wypadku preparat nie zostanie wydawany do samodzielnego podania przez pacjenta. W celu uzyskania bliższych informacji organizacyjnych oraz o koszcie tej formy leczenia proszę o kontakt z recepcją.