Skip to main content

ESKETAMINA (SPRAVATO®)

NOWOCZESNA METODA LECZENIA DEPRESJI LEKOOPORNEJ

ZGŁOSZENIE +48 - 739 - 420 - 777

"Po raz pierwszy od 60 lat mamy do czynienia z nową terapią przeciwdepresyjną, która nie jest tylko pochodną istniejących leków.

Dla niektórych osób terapia esketaminą jest rewolucyjna, dając im szansę na przeżycie życia bez depresji po raz pierwszy od dziesięcioleci."

dr Adam Kaplin
Johns Hopkins Medicine

Spravato (esketamina) - PHONIX Centrum Psychomedyczne

Ketamina jest od wielu lat stosowana jako środek znieczulający. Jest ona mieszaniną racemiczną dwóch enancjomerów. Jeden z nich, o konfiguracji S (esketamina), został zatwierdzony w 2019 roku przez Europejską Agencję Leków (ang. European Medicines Agency - EMA) do stosowania w postaci aerozolu do nosa u osób z depresją lekooporną i depresją wymagającą natychmiastowego leczenia. Lekooporność jest definiowana jako brak odpowiedzi na leczenie dwoma kolejnymi lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do różnych grup, stosowanymi we właściwej dawce i przez odpowiednio długi czas. W depresji lekoopornej istotnym jest fakt, że najczęściej każda następna linia leczenia, trzecia, czwarta, piąta czy kolejna nie zwiększa istotnie skuteczności leczenia.

Badania wskazują, że do 30 proc. pacjentów z epizodem depresji umiarkowanym lub ciężkim nie reaguje na typowo stosowane leki przeciwdepresyjne, których działanie polega na zwiększaniu stężenia amin biogennych (m.in. dopamina, serotonina, noradrenalina) w centralnym systemie nerwowym.1 Stąd możliwości jej zwiększenia szuka się w lekach o innym mechanizmie działania niż dotychczas stosowane. Taką substancją jest esketamina.

Leczenie z wykorzystaniem esketaminy (Spravato®) to nowoczesna terapia, która może przynieść poprawę w ciężkiej depresji, w ciągu kilku godzin od podania leku.

"Jeśli mamy pacjenta, który od kilku tygodni lub nawet miesięcy przyjmuje leki przeciwdepresyjne, które w jego przypadku są nieskuteczne, i podamy w warunkach ambulatoryjnych cząsteczkę, która w ciągu kilku godzin jest w stanie poprawić stan psychiczny pacjenta, to jest to przełomowe w porównaniu z tym, co nas spotkało. Ketamina dodana do leku przeciwdepresyjnego u osoby, która cierpi na depresję lekooporną, może przynieść skutek w ciągu kilku godzin." 1
prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.
Esketamina cząsteczka - PHONIX Centrum Psychomedyczne
Spravato dozownik - PHONIX Centrum Psychomedyczne
Esketamina dozownik - PHONIX Centrum Psychomedyczne
Nowoczesne metody leczenia depresji - PHONIX Centrum Psychomedyczne

CZYM ESKETAMINA RÓŻNI SIĘ OD INNYCH LEKÓW
I JAKI JEST JEJ MECHANIZM DZIAŁANIA?

Działanie przeciwdepresyjne esketaminy polega na odmiennym mechanizmie niż w przypadku innych leków. Konwencjonalne leki przeciwdepresyjne zwiększają poziom naturalnie występujących substancji chemicznych, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina. Te substancje chemiczne są przekaźnikami, które są odpowiedzialne za transmisję sygnałów między komórkami nerwowymi. Większa ilość tych neuroprzekaźników umożliwia lepszą komunikację między komórkami nerwowymi i pozytywnie wpływa na regulację nastroju i emocji.

Leczenie z wykorzystaniem esketaminy to nowoczesna metoda leczenia, która w przeciwieństwie do pozostałych leków przeciwdepresyjnych działa na receptor NMDA, zwiększając uwalnianie glutaminianu, najbardziej rozpowszechnionego przekaźnika chemicznego w mózgu, przez co ma wpływ na większą liczbę komórek nerwowych w tym samym czasie. Przyczynia się to do poprawy funkcji synaptycznej w obszarach mózgu, odpowiedzialnych za regulację nastroju i zachowań emocjonalnych. Szybka poprawa po zastosowaniu leku jest związana z przywróceniem odpowiedniej transmisji dopaminergicznej w obszarach zaangażowanych w odczuwanie nagrody i motywacji oraz ze zmniejszeniem stymulacji obszarów mózgu odpowiedzialnych za anhedonię, tj. uczucie stępienia emocji i brak odczuwania radości.

"Esketamina działa na receptor NMDA (receptor N-metylo-D-asparaginowy). Powoduje to natychmiastowe działanie poprawiające nastrój, czasami nawet euforyzujące, psychomimetyczne." 3
prof. Piotr Gałecki

WSKAZANIA DO LECZENIA ESKETAMINĄ

Esketamina ma udowodnioną skuteczność w leczeniu depresji lekoopornej. Lekooporność jest definiowana jako brak reakcji na terapię dwoma kolejnymi lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do różnych grup, stosowanymi we właściwej dawce i przez odpowiednio długi czas, tj. co najmniej 6 tygodni każdy z tych leków. Jeśli po sześciu tygodniach stosowania leku przeciwdepresyjnego z jednej grupy, a następnie po sześciu tygodniach stosowania leku przeciwdepresyjnego z innej grupy nie ma poprawy, wtedy uznajemy dany epizod depresji za lekooporny. Równocześnie musi to być epizod o co najmniej umiarkowanym nasileniu.

Esketamina jest również skuteczna i bezpieczna w leczeniu depresji w sytuacjach wymagających szybkiego zmniejszenia nasilenia objawów takich jak:

  • myśli samobójcze
  • uczucie smutku
  • lęk lub poczucie bezwartościowości
  • trudności ze snem
  • zmiany apetytu
  • utrata zainteresowań ulubionymi aktywnościami
  • poczucie spowolnienia

STOSOWANIE LEKU SPRAVATO®

Spravato® to lek, którego substancją czynną jest esketamina.

Ma on postać dozownika z aerozolem do nosa. Jeden dozownik zawiera 28 mg esketaminy i jest przeznaczony do samodzielnego podawania przez pacjenta. Podczas każdej sesji pacjent otrzymuje od 1 do 3 dozowników. Dawka jest ustalana indywidualnie, najczęściej jest to 56 mg, czyli dwa dozowniki.

Esketaminę stosuje się w połączeniu z lekiem przeciwdepresyjnym z grupy SSRI lub SNRI u osób dorosłych z opornym na leczenie dużym zaburzeniem depresyjnym, u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej dwie różne metody leczenia lekami przeciwdepresyjnymi w obecnym epizodzie depresyjnym o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Esketamina nie może być stosowana w monoterapii.

W trakcie przyjmowania leku pacjent może liczyć na pomoc lekarza lub innego członka personelu. Pacjent pozostaje w placówce pod obserwacją do czasu ustąpienia ewentualnych działań niepożądanych. Całość leczenia jest nadzorowana przez lekarza psychiatrę.

Przygotowanie do podania leku:

  • unikać jedzenia na 2 godziny przed podaniem leku
  • unikać leków stosowanych do nosa na 1 godzinę przed podaniem leku
  • unikać picia płynów na 30 minut przed podaniem leku

PRZEBIEG LECZENIA ESKETAMINĄ

1. ZGŁOSZENIE SIĘ NA KWALIFIKACJĘ

Chcąc rozpocząć leczenie esketaminą (Spravato®) zarezerwuj konsultację "Kwalifikacja do leczenia esketaminą". Możesz to zrobić:

2. KWALIFIKACJA DO LECZENIA

Kwalifikacja do leczenia z wykorzystaniem esketaminy jest rodzajem konsultacji psychiatrycznej, która jest przeprowadzana przez lekarza osobiście. W jej takcie dowiesz się, czy leczenie z użyciem esketaminy jest dla Ciebie wskazane oraz uzyskasz wszelkie dodatkowe informacje. Wizyta ta służy również ustaleniu harmonogramu leczenia oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Kwalifikacja oraz podania leku Spravato® odbywają się przy ulicy Tetmajera 58C/2 w Krakowie.

3. ZAMÓWIENIE LEKU SPRAVATO®

Po zakwalifikowaniu do leczenia lekiem Spravato® placówka zamawia odpowiednią ilość leku. Płatność najczęściej odbywa się w dwóch ratach - za każdą fazę leczenia osobno. Opłatę za I i II fazę leczenia należy uregulować z góry, na przynajmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem. Jest to związane z czasem potrzebnym na zamówienie i dostarczenie leku do placówki przez producenta. Po zamówieniu leku przez placówkę nie ma możliwości zwrotu kosztów leku. Placówka nie ma wpływu na cenę leku. Pacjent pokrywa cenę zakupu leku, równoważną z ceną zakupu leku przez placówkę.

4. I FAZA LECZENIA

Pierwszy miesiąc

Dwa podania leku w tygodniu.

5. II FAZA LECZENIA

Drugi miesiąc

Jedno podanie leku w tygodniu.

6. LECZENIE PODTRZYMUJĄCE

W niektórych sytuacjach wskazanym okazuje się przeprowadzenie leczenia podtrzymującego. Jego przebieg jest ustalany indywidualnie.

KOSZT LECZENIA ESKETAMINĄ

I FAZA
LECZENIA - 56mg

Cena jednego dozownika leku Spravato® (28mg) - 833,91 zł

Koszt leku (16 dozowników) - 13342,56 zł

Koszt podań leku (8) - 6400 zł

Całkowity koszt leczenia - 19742,56 zł

Przystępując do Programu Spravato ASSIST istnieje możliwość zmniejszenia kosztu leku w I fazie leczenia o 2486,73 zł, gdyż 3 dozowniki leku sprzedawane są po 5 zł. W tym przypadku całkowity koszt I fazy leczenia wynosi - 17255,83 zł.

II FAZA
LECZENIA - 56mg

Cena jednego dozownika leku Spravato® (28mg) - 833,91 zł

Koszt leku (8 dozowników) - 6671,28 zł

Koszt podań leku (4) - 3200 zł

Całkowity koszt leczenia - 9871,28 zł

Przystępując do Programu Spravato ASSIST istnieje możliwość zmniejszenia kosztu leku w II fazie leczenia o 828,91zł, gdyż 1 dozownik leku sprzedawany jest po 5 zł. W tym przypadku całkowity koszt II fazy leczenia wynosi - 9042,37 zł.

Program Spravato® ASSIST - program dostępności do terapii lekiem Spravato®

Program Spravato ASSIST powstał w ramach starań firmy Janssen na rzecz poprawy dostępu do terapii lekiem Spravato® we wskazaniach lekoopornej depresji (ang. Treatment-resistant depression - TRD) oraz nagłych przypadkach psychiatrycznych związanych z dużym zaburzeniem depresyjnym (ang. majordepressive disorder - psychiatric emergency - MDD-PE). Program Spravato ASSIST umożliwia pacjentom zainteresowanym leczeniem produktem Spravato® obniżenie kosztów terapii.

W ramach programu Spravato ASSIST koszt zakupu co piątego opakowania dla danego pacjenta wyniesie 5 zł Za pozostałe opakowania leku Spravato pacjent zapłaci pełną rynkową cenę produktu, tj. 833,91 zł Wszelkie inne koszty związane z leczeniem, w tym koszty konsultacji lekarskich czy też koszty zakupów innych leków nie są objęte Programem Spravato ASSIST.

Do programu może przystąpić każdy pacjent z TRD lub MDD-PE, dla którego lekarz prowadzący uznał terapię produktem leczniczym Spravato® za właściwe rozwiązanie terapeutyczne. Kryteria kliniczne kwalifikujące pacjenta do terapii lekiem Spravato® ocenia lekarz prowadzący na podstawie aktualnie zarejestrowanych wskazań do stosowania leku (zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego) i własnej wiedzy medycznej.

1 - Treatment-resistant depression: therapeutic trends, challenges, and future directions.
Al-Harbi KS.
Patient Prefer Adherence. 2012;6:369-88. doi: 10.2147/PPA.S29716. Epub 2012 May 1. PMID: 22654508; PMCID: PMC3363299.
3 - Szansa dla pacjentów z depresją lekooporną
Pinkosz K.
Świat Lekarza. 2022 Mar 26