Skip to main content

OFERTA
przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS,
ketamina dożylna oraz esketamina donosowa

W Centrum Psychomedycznym PHOENIX stawiamy na kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego, oferując zaawansowane metody leczenia, takie jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) oraz innowacyjne terapie z użyciem ketaminy dożylnej i esketaminy donosowej. Nasz zespół specjalistów z różnych dziedzin medycyny - psychiatrów, psychologów, neurobiologów i innych - zapewnia wszechstronną opiekę i indywidualnie dostosowane plany terapeutyczne.

Nasze usługi obejmują wsparcie psychiatryczne, diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i behawioralnych, a także szeroko rozumianą psychoterapię indywidualną i poradnictwo psychologiczne. Szczególną uwagę kładziemy na diagnozę neuropsychologiczną, której celem jest ocena sprawności procesów poznawczych i emocjonalno-osobowościowych. Współpracujemy z pacjentami zapewniając im pomoc powrocie do zdrowia psychicznego i fizycznego.

Rozumiemy, że koszty leczenia mogą być wyzwaniem, dlatego oferujemy elastyczne opcje płatności, w tym możliwość rozłożenia opłat na dogodne raty. Zachęcamy do kontaktu z naszą recepcją, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i umówić się na konsultację.

 • Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. Transcranial Magnetic Stimulation - TMS) polega na nieinwazyjnej i bezbolesnej stymulacji układu nerwowego z wykorzystaniem pola magnetycznego. W psychiatrii, metoda znajduje zastosowanie w leczeniu m.in. depresji, w której zastosowana farmakoterapia nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, ADHD czy zespołu stresu pourazowego PTSD. TMS jest metodą bezpieczną i dobrze tolerowaną.

  Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) - PHOENIX Centrum Psychomedyczne
 • Esketamina (enencjomer S ketaminny) jest stosowana u dorosłych w celu szybkiego zmniejszenia objawów depresji, takich jak: myśli samobójcze, uczucie smutku, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia, lęk lub poczucie bezwartościowości. Preparat stosuje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował w przeszłości co najmniej dwa inne leki przeciwdepresyjne, ale nie uzyskał poprawy. Równocześnie z esketaminą powinny być stosowane inne leki przeciwdepresyjne.

  Esketamina (Spravato) - PHOENIX Centrum Psychomedyczne
 • Leczenie z wykorzystaniem ketaminy podawanej dożylnie (mieszanina zawierająca enencjomery R i S ketaminy) to innowacyjna terapia o charakerze off label stosowana w leczeniu depresji lekoopornej. Ketamina zarejestrowana pierwotnie jako środek znieczulający i przeciwbólowy zyskała nowe zastosowanie w psychiatrii, uzyskując potwierdzenie skuteczności w licznych badaniach klinicznych. Terapia ta, jest skierowana do pacjentów z depresją lekooporną.

  Leczenie ketaminą dożylną odbywa się w kontrolowanych warunkach. Procedura obejmuje przygotowanie pacjenta, wkłucie dożylne i podanie ketaminy, prowadząc równocześnie stały monitoring stanu pacjenta. Cykl leczenia obejmuje również sesje integracji odmiennych stanów świadomości prowadzone przez doświadczonego psychoterapeutę w maksymalizacji terapeutycznego potencjału leczenia

  Leczenie jest podzielone na kilka etapów: fazę indukcji oraz fazę podtrzymującą I i II, a także postępowanie po zakończeniu cyklu leczenia. Każda faza ma określone cele terapeutyczne i obejmuje określoną liczbę podań leku oraz sesji terapeutycznych

 • Psychiatria to specjalność medycyny, która skupia się na rozumieniu, diagnozowaniu i badaniu chorób wpływających na działanie mózgu oraz zaburzeń dotyczących zachowania, nastroju, lęku, zaburzeń psychotycznych, zachowań i myśli suicydalnych. Psychiatra to lekarz szkolony, by rozpoznać nieprawidłowości i dolegliwości mogące dotknąć osoby w każdym wieku, statusie społecznym, wykształceniu i roli społecznej.

  Leczenie-psychiatryczne-PHOENIX-Centrum-Psychomedyczne
 • Zdrowie psychiczne powinno być priorytetem niezależnie od wieku i doświadczeń każdej osoby. Praca z psychologiem ma udowodnioną naukowo skuteczność w pomocy regulacji emocji, budowaniu lepszych relacji i zachowań oraz rozwoju. Pacjent może szczerze i otwarcie mówić o swoich emocjach oraz przeżyciach bez strachu przed osądzeniem. Sesje terapii indywidualnej zapewniają bezpieczną i poufną do przepracowania stresujących i trudnych emocji, myśli, wspomnień.

  Leczenie-psychologiczne-PHOENIX-Centrum-Psychomedyczne
 • Diagnoza neuropsychologiczna polega na ocenie funkcjonowania mózgu danej osoby w odniesieniu do jej zdolności poznawczych oraz zachowania. Ten rodzaj diagnozy może być wykorzystywany do identyfikacji wielu różnych zaburzeń neurologicznych, takich jak demencja czy choroba Alzheimera, a także może zapewnić ocenę skutków przebytego urazu mózgu.

  Testy neuropsychologiczne zazwyczaj obejmują baterię testów, które oceniają różne funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, funkcjonowanie wykonawcze czy zdolności wzrokowo-przestrzenne. Wyniki tych testów są następnie wykorzystywane do stworzenia profilu mocnych i słabych stron funkcjonowania poznawczego danej osoby. Informacje te mogą być wykorzystane do zdiagnozowania konkretnego schorzenia lub określenia stopnia upośledzenia funkcji poznawczych po urazie mózgu.

  Testy neuropsychologiczne są ważnym narzędziem w procesie diagnostycznym osób z zaburzeniami poznawczymi. Ich wyniki mogą wskazać właściwy kierunek dalszego leczenia, a także mogą być wykorzystywane do monitorowania postępów w czasie.