Skip to main content

OFERTA
Centrum Psychomedycznego PHOENIX

Oferta centrum psychomedycznego PHOENIX obejmuje leczenie metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, leczenie z wykorzystaniem esketaminy oraz leczenie psychiatryczne i psychologiczne, w tym również diagnostykę neuropsychologiczną. W naszej placówce usługi są świadczone przez wykwalifikowany zespół, obejmujący specjalistów z dziedziny psychiatrii, psychologii, psychotraumatologii, neurobiologii i ratownictwa medycznego.

 • Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. Transcranial Magnetic Stimulation - TMS) polega na nieinwazyjnej i bezbolesnej stymulacji układu nerwowego z wykorzystaniem pola magnetycznego. W psychiatrii, metoda znajduje zastosowanie m.in. w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, depresji, w której zastosowana farmakoterapia nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, ADHD czy zespołu stresu pourazowego (PTSD). TMS jest metodą bezpieczną i dobrze tolerowaną.

  Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) - PHOENIX Centrum Psychomedyczne
 • Esketamina jest stosowana u dorosłych w celu szybkiego zmniejszenia objawów depresji, takich jak: myśli samobójcze, uczucie smutku, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia, lęk lub poczucie bezwartościowości. Preparat stosuje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował w przeszłości co najmniej dwa inne leki przeciwdepresyjne, ale nie uzyskał poprawy. Równocześnie z esketaminą powinny być stosowane inne leki przeciwdepresyjne.

  Esketamina (Spravato) - PHOENIX Centrum Psychomedyczne
 • Psychiatria to specjalność medycyny, która skupia się na rozumieniu, diagnozowaniu i badaniu chorób wpływających na działanie mózgu oraz zaburzeń dotyczących zachowania, nastroju, lęku, zaburzeń psychotycznych, zachowań i myśli suicydalnych. Psychiatra to lekarz szkolony, by rozpoznać nieprawidłowości i dolegliwości mogące dotknąć osoby w każdym wieku, statusie społecznym, wykształceniu i roli społecznej.

  Leczenie-psychiatryczne-PHOENIX-Centrum-Psychomedyczne
 • Zdrowie psychiczne powinno być priorytetem niezależnie od wieku i doświadczeń każdej osoby. Praca z psychologiem ma udowodnioną naukowo skuteczność w pomocy regulacji emocji, budowaniu lepszych relacji i zachowań oraz rozwoju. Pacjent może szczerze i otwarcie mówić o swoich emocjach oraz przeżyciach bez strachu przed osądzeniem. Sesje terapii indywidualnej zapewniają bezpieczną i poufną do przepracowania stresujących i trudnych emocji, myśli, wspomnień.

  Leczenie-psychologiczne-PHOENIX-Centrum-Psychomedyczne
 • Diagnoza neuropsychologiczna polega na ocenie funkcjonowania mózgu danej osoby w odniesieniu do jej zdolności poznawczych oraz zachowania. Ten rodzaj diagnozy może być wykorzystywany do identyfikacji wielu różnych zaburzeń neurologicznych, takich jak demencja czy choroba Alzheimera, a także może zapewnić ocenę skutków przebytego urazu mózgu.

  Testy neuropsychologiczne zazwyczaj obejmują baterię testów, które oceniają różne funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, funkcjonowanie wykonawcze czy zdolności wzrokowo-przestrzenne. Wyniki tych testów są następnie wykorzystywane do stworzenia profilu mocnych i słabych stron funkcjonowania poznawczego danej osoby. Informacje te mogą być wykorzystane do zdiagnozowania konkretnego schorzenia lub określenia stopnia upośledzenia funkcji poznawczych po urazie mózgu.

  Testy neuropsychologiczne są ważnym narzędziem w procesie diagnostycznym osób z zaburzeniami poznawczymi. Ich wyniki mogą wskazać właściwy kierunek dalszego leczenia, a także mogą być wykorzystywane do monitorowania postępów w czasie.