Skip to main content

OFERTA
Centrum Psychomedycznego PHOENIX

 • Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. Transcranial Magnetic Stimulation - TMS) polega na nieinwazyjnej i bezbolesnej stymulacji układu nerwowego z wykorzystaniem pola magnetycznego. W psychiatrii, metoda znajduje zastosowanie m.in. w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, depresji, w której zastosowana farmakoterapia nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, ADHD czy zespołu stresu pourazowego (PTSD). TMS jest metodą bezpieczną i dobrze tolerowaną.

  Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) - PHOENIX Centrum Psychomedyczne
 • Esketamina jest stosowana u dorosłych w celu szybkiego zmniejszenia objawów depresji, takich jak: myśli samobójcze, uczucie smutku, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia, lęk lub poczucie bezwartościowości. Preparat stosuje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował w przeszłości co najmniej dwa inne leki przeciwdepresyjne, ale nie uzyskał poprawy. Równocześnie z esketaminą powinny być stosowane inne leki przeciwdepresyjne.

  Esketamina (Spravato) - PHOENIX Centrum Psychomedyczne
 • Psychiatria to specjalność medycyny, która skupia się na rozumieniu, diagnozowaniu i badaniu chorób wpływających na działanie mózgu oraz zaburzeń dotyczących zachowania, nastroju, lęku, zaburzeń psychotycznych, zachowań i myśli suicydalnych. Psychiatra to lekarz szkolony, by rozpoznać nieprawidłowości i dolegliwości mogące dotknąć osoby w każdym wieku, statusie społecznym, wykształceniu i roli społecznej.

  Leczenie-psychiatryczne-PHOENIX-Centrum-Psychomedyczne
 • Zdrowie psychiczne powinno być priorytetem niezależnie od wieku i doświadczeń każdej osoby. Praca z psychologiem ma udowodnioną naukowo skuteczność w pomocy regulacji emocji, budowaniu lepszych relacji i zachowań oraz rozwoju. Pacjent może szczerze i otwarcie mówić o swoich emocjach oraz przeżyciach bez strachu przed osądzeniem. Sesje terapii indywidualnej zapewniają bezpieczną i poufną do przepracowania stresujących i trudnych emocji, myśli, wspomnień.

  Leczenie-psychologiczne-PHOENIX-Centrum-Psychomedyczne