Skip to main content

OFERTA
przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS, esketamina,
leczenie psychiatryczne i psychologiczne

Stosujemy nowoczesne metody leczenia - przezczaszkową stymulację magnetyczną TMS oraz leczenie z wykorzystaniem esketaminy.

W Centrum Psychomedycznym PHOENIX oferujemy szeroką gamę usług, takich jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), leczenie z użyciem esketaminy (Spravato®), a także wsparcie psychiatryczne i psychologiczne, w tym diagnostykę neuropsychologiczną. Nasza profesjonalna kadra składa się z doświadczonych specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii, psychotraumatologii, neurobiologii oraz ratownictwa medycznego.

W PHOENIX oferujemy leczenie z zastosowaniem zaawansowanych metod, takich jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) oraz esketamina (Spravato®), które można finansować bez konieczności płacenia z góry, a opłaty można rozłożyć na dogodne raty. Zachęcamy osoby zainteresowane naszymi usługami do kontaktu z recepcją.

NOWOŚĆ - protokół TMS SAINT: 5 kolejnych dni | 10 sesji dziennie | ~80% remisji w depresji lekoopornej w 5 dniu. We wrześniu 2022 roku FDA zatwierdziła nowy, przyspieszony i ulepszony protokół TMS do leczenia depresji lekoopornej. Z radością informujemy, że jest on już dostępny dla naszych pacjentów.

 • Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. Transcranial Magnetic Stimulation - TMS) polega na nieinwazyjnej i bezbolesnej stymulacji układu nerwowego z wykorzystaniem pola magnetycznego. W psychiatrii, metoda znajduje zastosowanie m.in. w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, depresji, w której zastosowana farmakoterapia nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, ADHD czy zespołu stresu pourazowego (PTSD). TMS jest metodą bezpieczną i dobrze tolerowaną.

  Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) - PHOENIX Centrum Psychomedyczne
 • Esketamina jest stosowana u dorosłych w celu szybkiego zmniejszenia objawów depresji, takich jak: myśli samobójcze, uczucie smutku, trudności ze snem, zmiany apetytu, utrata zainteresowania ulubionymi aktywnościami, poczucie spowolnienia, lęk lub poczucie bezwartościowości. Preparat stosuje się razem z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował w przeszłości co najmniej dwa inne leki przeciwdepresyjne, ale nie uzyskał poprawy. Równocześnie z esketaminą powinny być stosowane inne leki przeciwdepresyjne.

  Esketamina (Spravato) - PHOENIX Centrum Psychomedyczne
 • Psychiatria to specjalność medycyny, która skupia się na rozumieniu, diagnozowaniu i badaniu chorób wpływających na działanie mózgu oraz zaburzeń dotyczących zachowania, nastroju, lęku, zaburzeń psychotycznych, zachowań i myśli suicydalnych. Psychiatra to lekarz szkolony, by rozpoznać nieprawidłowości i dolegliwości mogące dotknąć osoby w każdym wieku, statusie społecznym, wykształceniu i roli społecznej.

  Leczenie-psychiatryczne-PHOENIX-Centrum-Psychomedyczne
 • Zdrowie psychiczne powinno być priorytetem niezależnie od wieku i doświadczeń każdej osoby. Praca z psychologiem ma udowodnioną naukowo skuteczność w pomocy regulacji emocji, budowaniu lepszych relacji i zachowań oraz rozwoju. Pacjent może szczerze i otwarcie mówić o swoich emocjach oraz przeżyciach bez strachu przed osądzeniem. Sesje terapii indywidualnej zapewniają bezpieczną i poufną do przepracowania stresujących i trudnych emocji, myśli, wspomnień.

  Leczenie-psychologiczne-PHOENIX-Centrum-Psychomedyczne
 • Diagnoza neuropsychologiczna polega na ocenie funkcjonowania mózgu danej osoby w odniesieniu do jej zdolności poznawczych oraz zachowania. Ten rodzaj diagnozy może być wykorzystywany do identyfikacji wielu różnych zaburzeń neurologicznych, takich jak demencja czy choroba Alzheimera, a także może zapewnić ocenę skutków przebytego urazu mózgu.

  Testy neuropsychologiczne zazwyczaj obejmują baterię testów, które oceniają różne funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, funkcjonowanie wykonawcze czy zdolności wzrokowo-przestrzenne. Wyniki tych testów są następnie wykorzystywane do stworzenia profilu mocnych i słabych stron funkcjonowania poznawczego danej osoby. Informacje te mogą być wykorzystane do zdiagnozowania konkretnego schorzenia lub określenia stopnia upośledzenia funkcji poznawczych po urazie mózgu.

  Testy neuropsychologiczne są ważnym narzędziem w procesie diagnostycznym osób z zaburzeniami poznawczymi. Ich wyniki mogą wskazać właściwy kierunek dalszego leczenia, a także mogą być wykorzystywane do monitorowania postępów w czasie.