Skip to main content

OFERTA
PHOENIX Centrum Psychomedyczne

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacja psychologiczna - pierwsza wizyta

60 minut - 300 złotych
kontakt osobisty

Konsultacja psychologiczna - kolejna wizyta

60 minut - 300 złotych
kontakt osobisty

Test psychologiczny - MMPI®-2

120 minut - 700 złotych
kontakt osobisty

Wydanie opinii psychologicznej w celach pozaleczniczych (od)

750 złotych
kontakt osobisty

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta

60 minut - 500 złotych
kontakt osobisty - połączenie wideo

Konsultacja psychiatryczna - kolejna wizyta

30 minut - 340 złotych
kontakt osobisty - połączenie wideo - połączenie telefoniczne

Konsultacja psychiatryczna - zaoczna (e-recepta)

15 minut - 220 złotych
formularz elektroniczny

Kwalifikacja do leczenia esketaminą (Spravato)

60 minut - 400 złotych
kontakt osobisty

Kwalifikacja TMS

60 minut - 400 złotych
kontakt osobisty

Wydanie zaświadcznia lekarskiego w celach pozaleczniczych (od)

400 złotych

Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta

60 minut - 400 złotych

kontakt osobisty - połączenie wideo

Konsultacja psychiatryczna - kolejna wizyta

30 minut - 250 złotych

kontakt osobisty - połączenie wideo - połączenie telefoniczne

Konsultacja psychiatryczna - zaoczna (e-recepta)

15 minut - 220 złotych

formularz elektroniczny

Wydanie zaświadcznia lekarskiego w celach pozaleczniczych (od)

400 złotych

Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta

60 minut - 400 złotych
kontakt osobisty - połączenie wideo

Konsultacja psychiatryczna - kolejna wizyta

30 minut - 250 złotych
kontakt osobisty - połączenie wideo - połączenie telefoniczne

Konsultacja psychiatryczna - zaoczna (e-recepta)

15 minut - 220 złotych
formularz elektroniczny

Wydanie zaświadcznia lekarskiego w celach pozaleczniczych (od)

400 złotych

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA - TMS

Sesja przezczaszkowej stymulacji magnetycznej - TMS

550 złotych
kontakt osobisty

LECZENIE Z UŻYCIEM ESKETAMINY (SPRAVATO)

Podanie preparatu esketaminy (Spravato) wraz z monitorowaniem stanu pacjenta

180 minut - 700 złotych
kontakt osobisty