Skip to main content

Bóle głowy

Ból głowy jest bardzo powszechną dolegliwością, której większość ludzi doświadcza wiele razy w ciągu swojego życia. Może być spowodowany wieloma przyczynami i nie zawsze jest to objaw poważnej choroby. Odróżnia się ból głowy pierwotny (samoistny) i ból głowy wtórny, czyli wywołany różnymi chorobami.
Najczęstszym samoistnym bólem głowy jest migrena, w przypadku samoistnych bólów głowy nie stwierdza się zmian strukturalnych w obrębie mózgu. Mózg nie ma czuciowych receptorów bólowych, więc za przyczynę występowania bólu głowy uważa się zmiany w naczyniach lub nerwach albo nieprawidłowe wydzielanie neuroprzekaźników.
W przypadku wtórnych bólów głowy, mechanizm ich powstawania ma związek z przemieszczaniem się, uciskiem lub pociąganiem struktur wewnątrzczaszkowych, takich jak duże naczynia żylne, tętnice, opony. Ból tego rodzaju może także wynikać ze zmian patologicznych w zatokach żylnych mózgu, uszkodzeniach okostnej czy kości.

Oferujemy diagnostykę i leczenie

następujących zaburzeń

z grupy bóli głowy

  • Migrena jest powszechnym i często niewidocznym schorzeniem, które może prowadzić do znacznej niepełnosprawności i cierpienia. Jest ona uznawana przez Światową Organizację Zdrowia za jedną z najbardziej upośledzających chorób na świecie. W Polsce migrena dotyka około 2 milionów osób dorosłych, co…
  •