Skip to main content

FIBROMIALGIA
objawy, nowoczesne metody leczenia fibromialgii,
przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS

Kod ICD-11: MG30.01

Nazwa jednostki ICD-11 PL: Fibromialgia

Nazwa jednostki ICD-11 EN: Chronic widespread pain, fibromyalgia syndrome

Fibromialgia jest przewlekłym zaburzeniem charakteryzującym się rozległym bólem mięśniowo-szkieletowym oraz towarzyszącymi mu objawami takimi jak zmęczenie, zaburzenia snu, koncentracji oraz nastroju. Pacjenci często zgłaszają odczucie kłującego lub piekącego bólu w różnych częściach ciała. Lokalizacje bólu mogą się zmieniać, a nasilenie dolegliwości może się wahać. Fibromialgia dotyka ok. 2% dorosłej populacji.

Patogeneza fibromialgii nie jest do końca poznana, ale uważa się, że zaburzenia w przetwarzaniu bólu na poziomie centralnym odgrywają kluczową rolę. Dochodzi do zwiększenia czułości na ból poprzez nadmierne stymulowanie receptorów bólowych w mózgu, co może być powiązane z niewłaściwą modulacją bólu przez układ nerwowy.

Diagnostyka fibromialgii opiera się głównie na kryteriach klinicznych, które uwzględniają historię medyczną pacjenta oraz wykluczenie innych przyczyn bólu. Typowo stosuje się kryteria American College of Rheumatology (ACR), które obejmują stały poziom bólu trwający co najmniej trzy miesiące oraz obecność innych objawów somatycznych.

Leczenie fibromialgii jest złożone i obejmuje zarówno farmakoterapię, jak i podejścia niefarmakologiczne. Wśród leków najczęściej stosowane są antydepresanty, leki przeciwpadaczkowe oraz analgetyki. Kluczowe znaczenie mają także terapie behawioralne, fizjoterapia, techniki relaksacyjne oraz edukacja pacjenta w zakresie samodzielnego zarządzania bólem i innymi objawami.

Zaawansowaną metodą, która zyskuje na znaczeniu w leczeniu fibromialgii, jest przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS). Jest to nieinwazyjna technika, która wykorzystuje impulsy magnetyczne do stymulacji określonych obszarów mózgu. TMS może być szczególnie skuteczny w fibromialgii ze względu na swoją zdolność do modulowania aktywności neuronów w obszarach mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie sygnałów bólowych, prowadząc do zmniejszenia ich hiperaktywności. Badania wykazały, że cykl sesji TMS może skutecznie redukować objawy bólowe, poprawiać nastrój oraz funkcje poznawcze u pacjentów cierpiących na fibromialgię.

OBJAWY FIBROMIALGII

 • Roległy ból

  Głównym objawem fibromialgii jest rozległy, niezlokalizowany ból. Może on być odczuwany na całym ciele, ale może być też bardziej nasilony w określonych miejscach, takich jak plecy czy kark. Ból najczęściej ma charakter ciągły, chociaż może również zmieniać się falowo. Ból może być odczuwany jako
  Ból ostry, kłujący lub jako uczucie pieczenia.
 • Zwiększona wrażliwość

  Fibromialgia często sprawia, że zwiększa się wrażliwość na ból, co w skrajnych przypadkach może powodować uczucie bólu przy delikatnym dotyku. Ból może również trwać znacznie dłużej niż normalnie przy drobnych urazach. Pacjent może też doświadczać zwiększonej wrażliwości na takie czynniki jak dym, niektóre pokarmy czy jasne światło.
 • Uczucie sztywności

  Fibromialgia może powodować uczucie sztywności. Może być ona najbardziej dotkliwa po przebywaniu w tej samej pozycji przez dłuższy czas, na przykład rano po obudzeniu się. Mogą również pojawić się skurcze mięśni.
 • Uczucie zmęczenia

  Fibromialgia może powodować uczucie skrajnego zmęczenia. Może ono mieć różne nasilenie, od lekkiego aż do wyczerpania przypominającego odczucia podczas infekcji wirusowych. Silne zmęczenie może pojawić się nagle.
 • Nieregenerujący sen

  Sen często jest odczuwany jako nieregenerujący, pomimo odpowiedniej jego długości i warunków.
 • Problemy poznawcze

  Problemy poznawcze w fibromialgii mogą obejmować: utrudnione zapamiętywanie i uczenie się nowych rzeczy, zaburzenia uwagi i koncentracji spowolnienie toku wypowiedzi.

METODY LECZENIA FIBROMIALGII

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

Farmaoterapia odgrywa kluczową rolę w leczeniu fibromialgii. Substancje działające na centralny układ nerwowy poprzez hamowanie zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny oraz leki przeciwpadaczkowe modulujące kanały wapniowe to dwa z głównych rodzajów leków stosowanych w tej chorobie, różniące się mechanizmami działania.

Pierwsza z wymienionych substancji, będąca inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny, została zbadana w licznych randomizowanych kontrolowanych badaniach. Meta-analiza tych badań wykazała, że jest skuteczna w leczeniu fibromialgii, przynosząc istotną poprawę w ocenach bólu, ogólnego stanu klinicznego oraz w skali wpływu fibromialgii (FIQ) w porównaniu z placebo. Badania wykazały skuteczność tej substancji w różnych dawkach, a najczęstsze efekty uboczne to nudności, suchość w ustach i ból głowy, przy czym ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych jest niskie.1

Druga substancja, lek przeciwpadaczkowy działający przez modulację kanałów wapniowych, również wykazuje skuteczność w leczeniu fibromialgii. Działa poprzez zmniejszenie nadmiernego przekaźnictwa neuronów bólowych. Jej efektywność została potwierdzona w badaniach klinicznych, w których stwierdzono, że znacząco redukuje ból związany z fibromialgią, przy najbardziej efektywnej dawce. Może również poprawiać jakość snu i zmniejszać uczucie zmęczenia u pacjentów.2

Oba rodzaje leków są zalecane jako opcje pierwszej linii w farmakologicznym leczeniu fibromialgii, obok innych metod leczenia, w tym fizjoterapii i psychoterapii. Choć te substancje mogą znacząco poprawić objawy fibromialgii, ważne jest, aby pacjenci byli świadomi potencjalnych działań niepożądanych i prowadzili regularne konsultacje z lekarzem w celu monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Niesterydowe leki przeciwzapalne i opioidy najczęściej okazują się nieskuteczne.

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA - TMS

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) w leczeniu fibromialgii może przynosić korzyści przez bezpośredni wpływ na neuronalne ścieżki bólu w mózgu. Technika ta, poprzez aplikowanie skoncentrowanych impulsów magnetycznych, ma na celu modulację aktywności neuronalnej, prowadząc do zmniejszenia hiperaktywności obszarów mózgu odpowiedzialnych za odczuwanie bólu. TMS może tym samym prowadzić do obniżenia poziomu odczuwanego bólu, poprawy nastroju oraz jakości snu, oferując alternatywę dla pacjentów nieodpowiadających na konwencjonalne metody leczenia. Badania wskazują, że cykl sesji TMS może przyczynić się do długotrwałej poprawy, co czyni TMS wartościową opcją terapeutyczną w redukcji chronicznego bólu, w przebiegu fibromialgii.

TMS reprezentuje innowacyjne podejście do leczenia fibromialgii, będąc nieinwazyjną i bezpieczną metodą leczenia. TMS w połączeniu z farmakoterapią może znacząco poprawić jakość życia pacjentów zmagających się fibromialgią, szczególnie w obszarze redukcji nasilenia bólu oraz poprawy jakości snu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie TMS, kliknij przycisk „dowiedz się więcej” lub zgłoś się na konsultację kwalifikacyjną do specjalisty doświadczonego w leczeniu metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
Stymulator TMS
Stymulator TMS
Stymulacja TMS

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA (TMS), A FIBROMIALGIA
PRZEGLĄD BADAŃ I NOWYCH PERSPEKTYW LECZENIA

Najnowsze badania kliniczne potwierdzają efektywność przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) w łagodzeniu objawów fibromialgii, oferując pacjentom perspektywiczną alternatywę dla konwencjonalnych metod leczenia. Meta-analiza przeprowadzona na 643 uczestnikach ujawniła znaczącą redukcję wpływu choroby, mierzoną za pomocą Kwestionariusza Wpływu Fibromialgii, z efektem utrzymującym się co najmniej dwa tygodnie po zakończeniu terapii. Ponadto, obserwowano redukcję bólu, depresji i lęku, co potwierdza bezpieczeństwo i efektywność TMS w zarządzaniu wielowymiarowymi symptomami fibromialgii.3

Badanie przeprowadzone z sześciomiesięcznym okresem obserwacji wykazało, że terapia TMS skutecznie zmniejszała intensywność bólu, zauważalnie poprawiając jakość życia pacjentów. Wyniki te sugerują, że TMS może oferować długotrwałą ulgę w objawach, otwierając nowe ścieżki dla leczenia fibromialgii.4

Równie ważne jest zastosowanie TMS w redukcji objawów zmęczenia związanych z fibromialgią. Badanie z 2018 roku wykazało, że pacjenci poddani czterotygodniowej terapii TMS doświadczyli znaczącej poprawy w zakresie fizycznego i ogólnego zmęczenia, co dodatkowo potwierdza wszechstronność TMS jako metody leczenia. Oprócz korzyści w zakresie redukcji bólu i zmęczenia, TMS okazał się wpływać pozytywnie na jakość życia pacjentów z fibromialgią, oferując poprawę w zakresie nastroju, uczuć emocjonalnych takich jak radość czy smutek, a także udziału w aktywnościach społecznych, np. w kontaktach z przyjaciółmi czy wydajności w pracy.5

Badania nad TMS i fibromialgią są obiecujące, podkreślając potencjał tej metody w oferowaniu skutecznej, długoterminowej ulgi pacjentom borykającym się z tą chorobą. W Centrum Psychomedycznym PHOENIX dbamy o śledzenie i implementację nowoczesnych metod terapeutycznych, aby zapewnić naszym pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii, które mogą znacząco poprawić ich jakość życia. Nasze doświadczenie i specjalizacja w zastosowaniu przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) w leczeniu fibromialgii wyróżniają nas, dając pacjentom dostęp do jednej z najbardziej obiecujących metod leczenia na rynku.

1 - Duloxet. for fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis.
Migliorini F, Maffulli N, Eschweiler J, Baroncini A, Bell A, Colarossi G.
J Orthop Surg Res. 2023 Jul 17;18(1):504. doi: 10.1186/s13018-023-03995-z. PMID: 37461044; PMCID: PMC10351165.
2 - Pharmacological treatments of fibromyalgia in adults; overview of phase IV clinical trials.
Alorfi NM.
Front Pharmacol. 2022 Sep 23;13:1017129. doi: 10.3389/fphar.2022.1017129. PMID: 36210856; PMCID: PMC9537626.
3 - Efficacy of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.
Su YC, Guo YH, Hsieh PC, Lin YC.
J Clin Med. 2021 Oct 12;10(20):4669. doi: 10.3390/jcm10204669. PMID: 34682790; PMCID: PMC8538417.
4 - Repetitive transcranial magnetic stimulation of the prefrontal cortex for fibromyalgia syndrome: a randomised controlled trial with 6-months follow up.
Tanwar S, Mattoo B, Kumar U, Bhatia R.
Adv Rheumatol. 2020 Jun 29;60(1):34. doi: 10.1186/s42358-020-00135-7. PMID: 32600394.
5 - Evidence for the improvement of fatigue in fibromyalgia: A 4-week left dorsolateral prefrontal cortex repetitive transcranial magnetic stimulation randomized-controlled trial.
Fitzgibbon BM, Hoy KE, Knox LA, Guymer EK, Littlejohn G, Elliot D, Wambeek LE, McQueen S, Elford KA, Lee SJ, Enticott PG, Fitzgerald PB.
Eur J Pain. 2018 Aug;22(7):1255-1267. doi: 10.1002/ejp.1213. Epub 2018 Apr 10. PMID: 29542208.