Skip to main content

Uzależnienia

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji oraz zachowaniami nałogowymi to zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które rozwijają się głównie w wyniku używania substancji psychoaktywnych, w tym leków lub specyficznych powtarzających się zachowań, które dają poczucie nagrody, tym samy wzmacniając schemat.

Oferujemy diagnostykę i leczenie następujących zaburzeń

z grupy zaburzeń neurorozwojowych

  • Palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników ryzyka związanych z chorobami serca, nowotworami i chorobami układu oddechowego. Wg Światowej Organizacji Zdrowia, na świecie żyje około 1,3 miliarda palaczy, a palenie jest przyczyną co najmniej 8 milionów zgonów rocznie. Uzależnienie od nikotyny…
  •