Skip to main content

KWALIFIKACJA
do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS
i do leczenia esketaminą (Spravato®)

Kwalifikacja do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (ang. transcranial magnetic stimulation – TMS) lub leczenia z wykorzystaniem esketaminy jest rodzajem konsultacji psychiatrycznej, przeprowadzanej przez lekarza psychiatrę. W jej trakcie ocenione zostaną wskazania, jak i przeciwskazania do zastosowania danej metody. Rezerwacja terminu kwalifikacji jest pierwszym krokiem do ewentualnego rozpoczęcia leczenia metodą TMS lub z użyciem esketaminuy (Spravato®)

Chcąc umówić termin kwalifikacji do leczenia z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej lub esketaminy (Spravato®) zadzwoń pod numer:

+48 - 739 - 240 - 777

KWALIFIKACJA TMS

Ten typ konsultacji ma na celu określenie, czy przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation – TMS) jest dla Ciebie odpowiednią formą leczenia. Podczas tej konsultacji omówione zostaną objawy, historia leczenia oraz możliwe opcje terapeutyczne. Otrzymasz również pytania o czynniki będące przeciwskazaniami do leczenia TMS.

TMS - PHOENIX Centrum Psychomedyczne TMS - dowiedz się więcej

KWALIFIKACJA DO LECZENIA
ESKETAMINĄ (SPRAVATO®)

Ten typ konsultacji ma na celu określenie, czy dołączenie eketaminy - leku Spravato® do aktualnie stosowanego przez Ciebie leczenia może zwiększyć jego skuteczność. Podczas tej konsultacji omówione zostaną objawy, historia leczenia oraz możliwe opcje terapeutyczne. Otrzymasz również pytania o czynniki będące przeciwwskazaniami do zastosowania esketaminy.

Esketamina (Srapvato) - PHOENIX Centrum Psychomedyczne Esketamina - dowiedz się więcej