Skip to main content
PROMOCJA! We wrześniu -40% na wszystkie sesje TMS*
*Rabat dotyczy pacjentów, którzy dokonali opłaty za cykl sesji TMS w okresie od 4.09.2023 r. do 30.09.2023 r.
Decydująca jest data wpływu środków na konto firmy.

Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

Kod ICD-11: 6A23

Nazwa jednostki ICD-11 PL: ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

Nazwa jednostki ICD-11 EN: acute and transient psychotic disorder
Ostre i przemijające zaburzenie psychotyczne charakteryzuje się ostrym początkiem objawów psychotycznych, które pojawiają się bez prodromu i osiągają maksymalne nasilenie w ciągu dwóch tygodni. Objawy mogą obejmować urojenia, halucynacje, dezorganizację procesów myślowych, zakłopotanie lub dezorientację oraz zaburzenia afektu i nastroju. Mogą występować zaburzenia psychomotoryczne podobne do katatonii. Objawy zwykle zmieniają się szybko, zarówno pod względem charakteru, jak i nasilenia, z dnia na dzień, a nawet w ciągu jednego dnia. Czas trwania epizodu nie przekracza 3 miesięcy, a najczęściej trwa od kilku dni do 1 miesiąca. Objawy nie są przejawem innego stanu chorobowego (np. guza mózgu) i nie są spowodowane działaniem substancji lub leków na ośrodkowy układ nerwowy (np. kortykosteroidów), w tym odstawieniem (np. odstawieniem alkoholu).

GŁÓWNE OBJAWY

 • Nagły początek

  Ostry początek objawów psychotycznych, które mogą obejmować urojenia, halucynacje, dezorganizację myślenia lub doświadczenia wpływu, bierności lub kontroli, pojawiające się bez objawów prodromalnych, przechodzące ze stanu niepsychotycznego w wyraźny stan psychotyczny w ciągu 2 tygodni.
 • Szybkie zmiany nasilenia objawów

  Objawy zmieniają się szybko, zarówno pod względem charakteru, jak i nasilenia. Zmiany takie mogą następować z dnia na dzień, a nawet w ciągu jednego dnia.
 • Niewystępujące objawy negatywne

  Brak objawów negatywnych (tj. spłaszczenie afektywne, alogia lub małomówność, awolucja, aspołeczność, anhedonia) podczas epizodu psychotycznego.
 • Szybkoprzemijające objawy

  Czas trwania objawów nie przekracza 3 miesięcy, a najczęściej trwa od kilku dni do 1 miesiąca.
 • Katatonia lub zaburzenia psychomotoryczne

  Katatonia w połączeniu z innym zaburzeniem psychicznym to zespół zaburzeń głównie psychoruchowych, charakteryzujący się współwystępowaniem kilku objawów obniżonej, podwyższonej lub nieprawidłowej aktywności psychoruchowej.
 •