Skip to main content

Schizofrenia

Kod ICD-11: 6A20

Nazwa jednostki ICD-11 PL: schizofrenia

Nazwa jednostki ICD-11 EN: schizophrenia
Schizofrenia charakteryzuje się zaburzeniami w wielu modalnościach psychicznych, w tym myślenia (np. urojenia, dezorganizacja w formie myśli), percepcji (np. halucynacje), doświadczania siebie (np. doświadczenie, że uczucia, impulsy, myśli lub zachowanie są pod kontrolą siły zewnętrznej), poznania (np, upośledzenie uwagi, pamięci werbalnej i poznania społecznego), woli (np. utrata motywacji), afektu (np. stępienie ekspresji emocjonalnej) i zachowania (np. zachowanie, które wydaje się dziwaczne lub bezcelowe, nieprzewidywalne lub niewłaściwe reakcje emocjonalne, które zakłócają organizację zachowania). Mogą być obecne zaburzenia psychomotoryczne, w tym katatonia. Utrzymujące się urojenia, utrzymujące się halucynacje, zaburzenia myślenia i doświadczenia wpływu, bierności lub kontroli są uważane za objawy podstawowe. Objawy muszą utrzymywać się przez co najmniej jeden miesiąc, aby można było postawić diagnozę schizofrenii. Objawy nie są przejawem innego stanu zdrowia (np. guza mózgu) i nie są spowodowane działaniem substancji lub leków na ośrodkowy układ nerwowy (np. kortykosteroidów), w tym odstawieniem (np. odstawieniem alkoholu).

OBJAWY SCHIZOFRENII

 • Urojenia

  Urojenia to nieprawidłowe przekonania. Najczęściej występującymi są urojenia prześladowcze.
 • Omamy

  Omamy to nieprawidłowe doznania ze zmysłów. W schizofrenii najczęściej występują omamy słuchowe, choć mogą one występować w każdej modalności sensorycznej. Halucynacje to potoczna nazwa omamów wzrokowych.
 • Zaburzenia myślenia

  Zdezorganizowane myślenie (formalne zaburzenia myślenia) (np. styczność i luźne skojarzenia, mowa bez znaczenia, neologizmy). W ciężkich przypadkach mowa osoby może być tak niespójna, że staje się niezrozumiała ("sałatka słowna").
 • Doświadczenia wpływu

  Doświadczenie wpływu, bierności lub kontroli (tj. doświadczenie, że uczucia, impulsy, działania lub myśli nie są generowane przez samą osobę, są umieszczane w jej umyśle lub wycofywane z niego przez innych, albo że jej myśli są przekazywane innym).
 • Objawy negatywne

  Objawy negatywne, takie jak spłaszczenie afektywne, alogia lub małomówność, awolicja, aspołeczność i anhedonia.
 • Zdezorganizowane zachowanie i zaburzenia psychomotoryczne

  Rażąco zdezorganizowane zachowanie, które utrudnia działanie ukierunkowane na cel (np. zachowanie, które wydaje się dziwaczne lub bezcelowe, nieprzewidywalne lub niewłaściwe reakcje emocjonalne, które zaburzają zdolność do organizowania zachowania). Zaburzenia psychomotoryczne, takie jak katatoniczny niepokój lub pobudzenie, postawa, woskowa giętkość, negatywizm, mutyzm lub osłupienie.

SZCZEGÓLNE POSTACEIE SCHIZOFRENII

 • Schizofrenia z dominującymi objawami negatywnymi

  Ta odmiana zaburzenia charakteryzuje się dominacją objawów negatywnych takich jak: bezczynność, zmniejszona zdolność do odczuwania radości, brak spontaniczności, bierność, apatia, spowolnienie ruchowe czy spadek dbałości os siebie, przy niewielkim nasileniu objawów pozytywnych. Jej występowanie często ma związek z wystąpieniem w przeszłości epizodów psychotycznych, które przez długi czas nie były leczone.
 • Schizofrenia z uporczywymi omamami słuchowymi

  Odmiana schizofrenii z uporczywymi pseudoomamami słuchowymi charakteryzuje się remisją większości objawów choroby poza pseudoomamami słuchowymi. Często są one opisywane przez pacjentów jako "piosenki słyszalne w głowie."

METODY LECZENIA SCHIZOFRENII
z dominującymi objawami negatywnymi

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA - TMS

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) to metoda, która dostarcza do mózgu skoncentrowane bodźce w postaci pola magnetycznego, które jeśli są powtarzane (repetitiveTMS - rTMS), mogą prowadzić do zmian biologicznych w mózgu, leżących u podstaw skuteczności leczenia. Metoda ta może skutecznie zmniejszyć nasilenie objawów negatywnych schizofrenii oraz uporczywych omamów słuchowych.