Skip to main content

Agorafobia

Kod ICD-11: 6B02

Nazwa jednostki ICD-11 PL: agorafobia

Nazwa jednostki ICD-11 EN: agoraphobia
Agorafobia charakteryzuje się wyraźnym i nadmiernym lękiem lub niepokojem, który pojawia się w odpowiedzi na wiele sytuacji, w których ucieczka może być trudna lub pomoc może być niedostępna, takich jak korzystanie z transportu publicznego, przebywanie w tłumie, samotne przebywanie poza domem (np. w sklepach, teatrach, stanie w kolejce). Osoba stale odczuwa niepokój w tych sytuacjach z powodu strachu przed określonymi negatywnymi skutkami (np. atakami paniki, innymi obezwładniającymi lub wstydliwymi objawami fizycznymi). Sytuacji tych aktywnie się unika, wchodzi się w nie tylko w określonych okolicznościach, np. w obecności zaufanego towarzysza, lub znosi się je z silnym lękiem lub niepokojem. Objawy utrzymują się przez co najmniej kilka miesięcy i są na tyle nasilone, że powodują znaczny niepokój lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania.

GŁÓWNE OBJAWY

 • Wyraźny lęk w miejscach, z których trudno uciec

  Ewidentny i nadmierny lęk lub niepokój pojawiający się w wielu sytuacjach lub w oczekiwaniu na nie, w których ucieczka może być trudna lub pomoc może być niedostępna, takich jak korzystanie z transportu publicznego, przebywanie w tłumie, samotne przebywanie poza domem, w sklepach, teatrach lub stanie w kolejce.
 • Lęk przed objawami fizycznymi

  Stałe odczuwanie lęku lub niepokoju z powodu obawy przed określonymi negatywnymi skutkami, takimi jak ataki paniki, objawy paniki lub inne obezwładniające (np. upadek) lub wstydliwe objawy fizyczne (np. nietrzymanie moczu) w miejscach z których trudno uciec, czy w których uzyskać pomoc.
 • Unikanie miejsc i sytuacji wywołujących lęk

  Sytuacje i czynności wywołujące obawy są aktywnie unikane, doświadczane tylko tylko w określonych okolicznościach (np. w obecności osoby towarzyszącej) lub są przeżywane z silnym lękiem lub niepokojem.
 • Stałość odczuwania lęku

  Objawy nie są przemijające, to znaczy utrzymują się przez dłuższy czas (np. co najmniej kilka miesięcy).
 • Lęk zakłóca funkcjonowanie

  Objawy powodują znaczny niepokój związany z doświadczaniem uporczywych objawów lękowych lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania. Jeśli udaje się utrzymać funkcjonowanie, to tylko dzięki znacznemu dodatkowemu wysiłkowi.
 •