Skip to main content

Trichotillomania

Trichotillomania charakteryzuje się powtarzającym się wyrywaniem włosów prowadzącym do znacznej utraty włosów, któremu towarzyszą bezskuteczne próby zmniejszenia lub zaprzestania tego zachowania. Włosy mogą być wyrywane z każdej części ciała, w której rosną włosy, ale najczęstsze miejsca to skóra głowy, brwi i powieki. Wyrywanie włosów może występować w krótkich epizodach rozrzuconych w ciągu dnia lub w rzadszych, ale bardziej długotrwałych okresach. Objawy powodują znaczny niepokój lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania.

Trichotillomania często współwystępuje również z objawami depresji i lęku, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym i innymi zachowaniami powtarzalnymi skoncentrowanymi na ciele (np. obgryzanie paznokci).

OBJAWY TRICHOTILLOMANII

 • Nawracające wyrywanie włosów

  Wyrywanie włosów może wystąpić w każdej części ciała, w której rosną włosy. Jednak najczęstsze miejsca to skóra głowy, brwi i powieki. Rzadziej opisywane są okolice pachowe, twarzowe, łonowe i okołoodbytnicze. Wzorce utraty włosów są zmienne - w niektórych miejscach występuje całkowite wyłysienie, a w innych przerzedzenie gęstości włosów.
 • Uczucie znacznego dyskomfortu

  Objawy powodują znaczny dystres lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania.
 • Znaczna utrata włosów w wyniku zachowań związanych z ciągnięciem.

  Osoby z Trichotillomanią mogą wyrywać włosy w sposób rozproszony (np. wyrywając pojedyncze włosy z całego miejsca), tak że utrata włosów może nie być wyraźnie widoczna. Osoby mogą też próbować ukryć lub zakamuflować utratę włosów (np. stosując makijaż, chusty lub peruki).
 • Bezskuteczne próby zaprzestania.

  Najczęściej osoby chorujące na trichotillomanię relacjonują liczne, bezskuteczne próby zaprzestania lub ograniczenia wyrywania włosów.
 • Rytuały związane z włosami

  Trichotillomania często objawia się rytuałami związanymi z włosami, takimi jak wizualne lub dotykowe badanie włosów lub ustne manipulowanie włosami po ich wyrwaniu. U osób, które często połykają lub jedzą wyrwane włosy (trichofagia), mogą wystąpić poważne, a nawet zagrażające życiu objawy żołądkowo-jelitowe, zależnie od ilości spożytych włosów.
 • Poczucie utraty kontroli lub wstydu

  Wyrywanie włosów wiąże się z wieloma opisywanymi efektami, takimi jak regulacja afektu i pobudzenia, redukcja napięcia i odczuwanie przyjemności, co prawdopodobnie wzmacnia te zachowania. Jednak w następstwie wyrywania włosów wiele osób zgłasza różne negatywne stany afektywne, takie jak poczucie utraty kontroli lub wstydu. Osoby cierpiące na trichotillomanię zgłaszają różny stopień świadomości swoich zachowań związanych z wyrywaniem włosów.

METODY LECZENIA TRICHOTILLOMANII

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA - TMS

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jest nieinwazyjną techniką, która wykorzystuje pole magnetyczne do stymulacji mózgu. Wykazano, że TMS jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia różnych zaburzeń psychicznych i neurologicznych, w tym m.in. lekoopornej depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego wraz z jego spektrum (zbieractwo, hipochondria, trichotillomania), bezsenności czy migren.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie TMS, kliknij przycisk „dowiedz się więcej” lub zgłoś się na konsultację kwalifikacyjną do specjalisty doświadczonego w leczeniu metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.