Skip to main content

Zaburzenia adaptacyjne

Kod ICD-11: 6B43

Nazwa jednostki ICD-11 PL: zaburzenia adaptacyjne

Nazwa jednostki ICD-11 EN: adjustment disorder
Zaburzenie przystosowania jest nieprzystosowawczą reakcją na rozpoznawalny stresor psychospołeczny lub wiele stresorów (np. rozwód, choroba lub niepełnosprawność, problemy społeczno-ekonomiczne, konflikty w domu lub w pracy), która zwykle pojawia się w ciągu miesiąca od wystąpienia stresora. Zaburzenie charakteryzuje się zaabsorbowaniem stresorem lub jego konsekwencjami, w tym nadmiernym zamartwianiem się, nawracającymi i niepokojącymi myślami o stresorze lub ciągłym rozmyślaniem o jego konsekwencjach, a także brakiem umiejętności przystosowania się do stresora, co powoduje znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania. Objawy nie dają się lepiej wytłumaczyć innym zaburzeniem psychicznym (np. zaburzeniem nastroju, innym zaburzeniem specyficznie związanym ze stresem) i zwykle ustępują w ciągu 6 miesięcy, chyba że stresor utrzymuje się przez dłuższy czas.

GŁÓWNE OBJAWY

 • Zbyt mocna reakcja na stresującą sytuacje

  Nieprzystosowawcza reakcja na rozpoznawalny stresor psychospołeczny lub wiele stresorów (np. pojedyncze stresujące wydarzenie, trwające trudności psychospołeczne lub połączenie stresujących sytuacji życiowych), która zwykle pojawia się w ciągu miesiąca od wystąpienia stresora. Przykładem może być rozwód lub utrata związku, utrata pracy, rozpoznanie choroby, niedawne pojawienie się niepełnosprawności, konflikty w domu lub w pracy.
 • Ciągłe myślenie o problemie

  Reakcja na stresor charakteryzuje się zaabsorbowaniem stresorem lub jego konsekwencjami, w tym nadmiernym zamartwianiem się, nawracającymi i niepokojącymi myślami o stresorze lub ciągłym roztrząsaniem jego następstw.
 • Próby unikania

  Objawy zaabsorbowania mogą się nasilać przy przypominaniu sobie o stresorze (stresorach), co prowadzi do unikania bodźców, myśli, uczuć lub rozmów związanych ze stresorem (stresorami), aby zapobiec zaabsorbowaniu lub niepokojowi.
 • Krótkotrwałość zaburzenia

  Po ustąpieniu stresora i jego konsekwencji objawy ustępują w ciągu 6 miesięcy.
 • Uzależnienia

  Zaburzenia adaptacyjne mogą obejmować objawy depresyjne lub lękowe, a także impulsywne objawy "uzewnętrzniające", zwłaszcza zwiększone używanie tytoniu, alkoholu lub innych substancji.
 •