Skip to main content
Iwona Majcher-Maślanka, neurobiolog | PHOENIX Centrum Psychomedyczne

dr n. med.
Iwona
Majcher-Maślanka

neurobiolog
kierownik pracowni neuromodulacji

WYKSZTAŁCENIE

2021; Rozprawa doktorska: The impact of early postnatal stress (maternal separation) on the plasticity and function of the prefrontal cortex during adolescence.

2017; Studia doktoranckie w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie, Zakład Farmakologii, Pracownia Farmakologii i Biostruktury Mózgu

2011; Praca magisterska: Infrawolne oscylacje w sieciach neuronalnych mózgu szczura - zjawisko interferencji fal.

2011; Studia magisterskie jednolite na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kierunek Biologia, Specjalizacja Neurobiologia

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2022 - obecnie; Kierownik Pracowni Neuromodulacji w Centrum Psychomedycznym PHOENIX

2022 - 2023; Asystent w Zakładzie Farmakologii, Pracowni Farmakologii i Biostruktury Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

2017 - 2022; Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Farmakologii, Pracowni Farmakologii i Biostruktury Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

2013 - 2017; Doktorantka w Zakładzie Farmakologii, Pracowni Farmakologii i Biostruktury Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

2010 - 2013; Pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Farmakologii, Pracowni Farmakologii i Biostruktury Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

PRACE NAUKOWE I PUBLIKACJE

Effects of early-life stress and sex on blood-brain barrier permeability and integrity in juvenile and adult rats.
Solarz A, Majcher-Maślanka I, Chocyk A.
Dev Neurobiol. 2021 Oct;81(7):861-876. doi: 10.1002/dneu.22846. Epub 2021 Aug 24. PMID: 34320279.

Inhibition of BET Proteins during Adolescence Affects Prefrontal Cortical Development: Relevance to Schizophrenia
Bilecki W, Wawrzczak-Bargieła A, Majcher-Maślanka I, Chmelova M, Maćkowiak M.
Int J Mol Sci. 2021 Aug 13;22(16):8710. doi: 10.3390/ijms22168710. PMID: 34445411; PMCID: PMC8395847.

A Search for Biomarkers of Early-life Stress-related Psychopathology: Focus on 70-kDa Heat Shock Proteins
Solarz A, Majcher-Maślanka I, Kryst J, Chocyk A.
Neuroscience. 2021 May 21;463:238-253. doi: 10.1016/j.neuroscience.2021.02.026. Epub 2021 Mar 2. PMID: 33662529.

1MeTIQ and olanzapine, despite their neurochemical impact, did not ameliorate performance in fear conditioning and social interaction tests in an MK-801 rat model of schizophrenia.
Białoń M, Chocyk A, Majcher-Maślanka I, Żarnowska M, Michalski K, Antkiewicz-Michaluk L, Wąsik A.
Pharmacol Rep. 2021 Apr;73(2):490-505. doi: 10.1007/s43440-020-00209-9. Epub 2021 Jan 6. PMID: 33403530; PMCID: PMC7994239.

Maternal separation disturbs postnatal development of the medial prefrontal cortex and affects the number of neurons and glial cells in adolescent rats
Majcher-Maślanka I, Solarz A, Chocyk A.
Neuroscience. 2019 Dec 15;423:131-147. doi: 10.1016/j.neuroscience.2019.10.033. Epub 2019 Nov 6. PMID: 31705889.

The impact of early-life stress on corticosteroid carrier protein levels and 11?-hydroxysteroid dehydrogenase 1 expression in adolescent rats
Majcher-Maślanka I, Solarz A, Chocyk A.
Pharmacol Rep. 2019 Apr;71(2):347-350. doi: 10.1016/j.pharep.2018.11.003. Epub 2018 Nov 28. PMID: 30831440.

Previous Early-life Stress Modifies Acute Corticosterone-induced Synaptic Plasticity in the Medial Prefrontal Cortex of Adolescent Rats
Majcher-Maślanka I, Solarz A, Chocyk A.
Neuroscience. 2018 May 21;379:316-333. doi: 10.1016/j.neuroscience.2018.03.038. Epub 2018 Mar 31. PMID: 29608944.

The effects of early-life stress on dopamine system function in adolescent female rats.
Majcher-Maślanka I, Solarz A, Wędzony K, Chocyk A.
Int J Dev Neurosci. 2017 Apr;57:24-33. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2017.01.001. Epub 2017 Jan 5. PMID: 28065748.

Early-life stress increases the survival of midbrain neurons during postnatal development and enhances reward-related and anxiolytic-like behaviors in a sex-dependent fashion.
Chocyk A, Majcher-Maślanka I, Przyborowska A, Maćkowiak M, Wędzony K.
Int J Dev Neurosci. 2015 Aug;44:33-47. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2015.05.002. Epub 2015 May 14. PMID: 25980793.

The effects of early-life adversity on fear memories in adolescent rats and their persistence into adulthood.
Chocyk A, Przyborowska A, Makuch W, Majcher-Maślanka I, Dudys D, Wędzony K.
Behav Brain Res. 2014 May 1;264:161-72. doi: 10.1016/j.bbr.2014.01.040. Epub 2014 Feb 4. PMID: 24508235.

Impact of early-life stress on the medial prefrontal cortex functions - a search for the pathomechanisms of anxiety and mood disorders.
Chocyk A, Majcher-Maślanka I, Dudys D, Przyborowska A, Wędzony K.
Pharmacol Rep. 2013;65(6):1462-70. doi: 10.1016/s1734-1140(13)71506-8. PMID: 24552993.

Early-life stress affects the structural and functional plasticity of the medial prefrontal cortex in adolescent rats.
Chocyk A, Bobula B, Dudys D, Przyborowska A, Majcher-Maślanka I, Hess G, Wędzony K.
Eur J Neurosci. 2013 Jul;38(1):2089-107. doi: 10.1111/ejn.12208. Epub 2013 Apr 15. PMID: 23581639.

The impact of maternal separation on the number of tyrosine hydroxylase-expressing midbrain neurons during different stages of ontogenesis.
Chocyk A, Przyborowska A, Dudys D, Majcher I, Maćkowiak M, Wędzony K.
Neuroscience. 2011 May 19;182:43-61. doi: 10.1016/j.neuroscience.2011.03.008. Epub 2011 Mar 29. PMID: 21396433.

Maternal separation affects the number, proliferation and apoptosis of glia cells in the substantia nigra and ventral tegmental area of juvenile rats.
Chocyk A, Dudys D, Przyborowska A, Majcher I, Maćkowiak M, Wędzony K.
Neuroscience. 2011 Jan 26;173:1-18. doi: 10.1016/j.neuroscience.2010.11.037. Epub 2010 Nov 23. PMID: 21108994.

DYPLOMY I CERTYFIKATY

 2022; Iwona Majcher-Maślanka; Dyplom doktorski.jpg

 2022; Iwona Majcher-Maślanka; Kurs TMS.jpg