Skip to main content
PROMOCJA! We wrześniu -40% na wszystkie sesje TMS*
*Rabat dotyczy pacjentów, którzy dokonali opłaty za cykl sesji TMS w okresie od 4.09.2023 r. do 30.09.2023 r.
Decydująca jest data wpływu środków na konto firmy.
Maria Komarzyniec, psycholog, psychotraumatolog | PHOENIX Centrum Psychomedyczne

mgr, MSc
Maria
Komarzyniec

psycholog, psychotraumatolog
PHOENIX - założyciel

USŁUGI
60 minut - 400 złotych
kontakt osobisty
60 minut - 350 złotych
kontakt osobisty

Psychoterapia par z dwoma terapeutami

90 minut - 690 złotych
kontakt osobisty

Test psychologiczny - MMPI®-2

120 minut - 700 złotych
kontakt osobisty

Sporządzenie pisemnej opinii psychologicznej

90 minut - 250 złotych
WYKSZTAŁCENIE

2021 - 2021; Studia podyplomowe w Collegium Humanum w Warszawie, Kierunek Psychotraumatologia

2015 - 2020; Studia magisterskie jednolite w Krakowskiej Akademii w Krakowie, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Kierunek Psychologia, specjalność kliniczno-sądowa, dyplom z wyróżnieniem

2014 - 2015; Studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

2012 - 2014; Studia licencjackie na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie, Wydział Nauk Społecznych, Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, specjalność Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

2023; VII Podbeskidzka Konferencja Medyczna; praktyka – nauka – innowacja

2022; Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów. Czy seksualność ma granice? Nowe wyzwania w praktyce terapeutycznej

2021; 46. Zjazd Psychiatrów Polskich

2019; IV Psychiatria - dialogi interdyscyplinarne

2019; V Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

2019; Kontrowersje w psychiatrii 2019. XI Krajowa Konferencja Naukowa

2019; V Podbeskidzka Konferencja Medyczna. Różne oblicza agresji. Przyczyny, profilaktyka, leczenie

2018; III Psychiatria - dialogi interdyscyplinarne

2018; "Nastroje, emocje, umysł - pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego", Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych.

2017; Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów. Seksualność jako wyzwanie dla współczesnej praktyki psychologicznej

2017; Wszystko co powinniście wiedzieć, a boicie się zapytać. Na styku psychiatrii, urologii, seksuologii i ginekologii"

2017; XX Konferencja Schizofrenia Forum

2016; O seksualności dla psychiatrów słów kilka

2016; O depresji i jej obliczach. Dlaczego wortioksetyna?

2016; 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne"

2016; "Depresja kobiet - problem społeczny i medyczny; w XXI wieku nie ma powodu, aby cierpieć..."

2016; "Seks trzyma nas przy życiu; rehabilitacja seksualna"

2015; Propozycja radykalnej rewizji w psychiatrii, psychologii i psychoterapii: wnioski z półwiecza badań nad świadomością

UKOŃCZONE KURSY I WARSZTATY

2022; Studium: Terapia Online w pracy psychologicznej

2022; Counselling clients affected by the COVID-19 pandemic

2022; Sztuka dobrego życia- "Jak być sobą w domu i w pracy"

2022; Accredited Certification in Solution-Focused Therapy

2022; Accredited Proffesional Addiction Counselling

2022; Professional Certification in Counseling

2022; Accredited Professional Co-Dependency Counselling

2022; Spiritual issues within treatment for psychosis and bipolar disorder

2021; Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w psychiatrii (TMS)

2021; Gestalt Psychotherapy - ACCREDITED CERTIFICATE

2021; Become a DBT counselor and conduct result oriented therapy

2021; Psychology of older age: Gerontology

2021; Dialectical Behaviour Therapy (DBT) - ACCREDITED CERTIFICATE

2021; Depression Counselling Diploma: Advance level - ACCREDITED

2021; Specialized Certificate Course in Psychological Counseling

2021; Existential Therapy, Psychotherapy & Counselling

2021; Gref and Bereavement Counselling - ACCREDITED CERTIFICATE

2021; Pułapki diagnostyczne w praktyce psychologicznej. Trudności, dylematy i praktyczne rozwiązania.

2021; OCD i zaburzenia pokrewne. Symptomatologia w kontekście wypracowania najlepszej metody leczenia psychologicznego.

2021; Working with Psychosis - Psychology PRACTITIONER ACCRED CERT

2021; Rational Emotive Bahaviour Therapy (REBT) - ACCRED CERT

2021; Stress & Anxiety Managment: Psychology - ACCREDITED CERT

2019; Praca Terapeuty Psychodynamicznego

2019; Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka. Zagrożenia, mechanizmy cyberzaburzeń, technologie wspomagające edukację

UKOŃCZONE STAŻE

2020; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Poradnia Zdrowia Psychicznego

2017 - 2018; Vall-Med Specjalistyczna Praktyka Lekarska

2016; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Oddział Psychiatryczny Dzienny

PRACE NAUKOWE I PUBLIKACJE

2021; Zastosowanie rTMS w leczeniu PTSD

2020; Wybrane czynniki psychologiczne warunkujące diagnozę psychiatryczną

2015; Wpływ służby wojskowej na zdrowie psychiczne

DYPLOMY I CERTYFIKATY

2022; Maria Komarzyniec; Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutow. Czy seksualność ma granice. Nowe wywania w praktyce terapeutycznej

2021; Maria Komarzyniec; Depression Counselling Diploma Advanced level

2021; Maria Komarzyniec; Depression Counselling Diploma Advance level - ACCREDITED

2021; Maria Komarzyniec; Dialectical Behaviour Therapy (DBT)

2021; Maria Komarzyniec; Dialectical Behaviour Therapy (DBT) - ACCREDITED CERTIFICATE

2021; Maria Komarzyniec; Existential Therapy, Psychotherapy & Counselling

2021; Maria Komarzyniec; Gestalt Psychotherapy

2021; Maria Komarzyniec; Gestalt Psychotherapy - ACCREDITED CERTIFICATE

2021; Maria Komarzyniec; Gref and Bereavement Counselling

2021; Maria Komarzyniec; OCD i zaburzenia pokrewne.

2021; Maria Komarzyniec; Psychology of older age Gerontology

2021; Maria Komarzyniec; Pułapki diagnostyczne w praktyce psychologicznej. Trudności, dylematy i praktyczne rozwiązania

2021; Maria Komarzyniec; Rational Emotive Bahaviour Therapy (REBT)

2021; Maria Komarzyniec; Rational Emotive Bahaviour Therapy (REBT) - ACCREDITED CERT

2021; Maria Komarzyniec; Specialized Certificate Course in Psychological Counseling

2021; Maria Komarzyniec; Stress & Anxiety Managment

2021; Maria Komarzyniec; Stress & Anxiety Managment Psychology - ACCREDITED CERT

2021; Maria Komarzyniec; Working with Psychosis; Psychology PRACTITIONER ACCRED CERT