Skip to main content
PROMOCJA! We wrześniu -40% na wszystkie sesje TMS*
*Rabat dotyczy pacjentów, którzy dokonali opłaty za cykl sesji TMS w okresie od 4.09.2023 r. do 30.09.2023 r.
Decydująca jest data wpływu środków na konto firmy.

Zaburzenie schizotypowe

Kod ICD-11: 6A22

Nazwa jednostki ICD-11 PL: zaburzenie schizotypowe

Nazwa jednostki ICD-11 EN: schizotypal disorder
Zaburzenie schizotypowe charakteryzuje się trwałym wzorcem (tj. charakterystycznym dla funkcjonowania danej osoby przez okres co najmniej kilku lat) ekscentryczności w zachowaniu, wyglądzie i mowie, któremu towarzyszą zniekształcenia poznawcze i percepcyjne, nietypowe przekonania oraz dyskomfort w relacjach interpersonalnych i często zmniejszona zdolność do ich nawiązywania. Objawy mogą obejmować ograniczony lub nieadekwatny afekt i anhedonię. Mogą wystąpić wyobrażenia paranoidalne, wyobrażenia odniesienia lub inne objawy psychotyczne, w tym omamy w dowolnej modalności, ale nie są one wystarczająco intensywne lub długotrwałe, aby spełnić wymagania diagnostyczne schizofrenii, zaburzenia schizoafektywnego lub zaburzenia urojeniowego. Objawy powodują niepokój lub upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania.

GŁÓWNE OBJAWY

 • Ograniczenie w odczuwaniu i wyrażaniu emocji

  Ograniczony afekt, który sprawia, że osoba wydaje się zimna i zdystansowana. Objawem jest słaby kontakt z innymi i tendencja do wycofywania się z życia społecznego.
 • Ekscentryczność

  Zachowanie osoby jest dziwne, ekscentryczne, niezwykłe lub osobliwe i jest niezgodny z normami kulturowymi lub subkulturowymi. Często objawia się to w ubiorze i wyglądzie.
 • Myślenie magiczne

  Niezwykłe przekonania lub magiczne myślenie wpływające na zachowanie osoby w sposób, który jest niezgodny z normami subkulturowymi, ale nie spełnia wymogów diagnostycznych dla urojeń. Pojawiają się niezwykłe zniekształcenia percepcyjne, takie jak nasilone iluzje, depersonalizacja, derealizacja, omamy słuchowe.
 • Podejrzliwość i paranoiczność

  Osoba jest paranoiczna, podejrzliwa a jej myślenie niejasne, poszlakowe, metaforyczne, nadmiernie rozbudowane lub stereotypowe. Przejawia się to w dziwnej mowie bez rażących niespójności.
 • Obsesyjne myśli

  Występują obsesyjne rozmyślania bez poczucia, że obsesja jest obca lub niechciana, często o treści związanej z dysmorfią ciała, seksualnością lub agresją.
 • -