Skip to main content

Fobia społeczna

Kod ICD-11: 6B04

Nazwa zwyczajowa: fobia społeczna, lęk społeczny

Nazwa jednostki ICD-11 PL: zaburzenie lęku społęcznego

Nazwa jednostki ICD-11 EN: social anxiety disorder
Fobia społeczna charakteryzuje się wyraźnym i nadmiernym lękiem lub niepokojem, który stale pojawia się w jednej lub kilku sytuacjach społecznych, takich jak interakcje społeczne (np. prowadzenie rozmowy), robienie czegoś w poczuciu bycia obserwowanym (np. jedzenie lub picie w obecności innych) lub występowanie przed innymi (np. wygłaszanie przemówienia). Osoba obawia się, że zachowa się w sposób lub wykaże objawy lękowe, które zostaną negatywnie ocenione przez innych. Konsekwentnie unika istotnych sytuacji społecznych lub znosi je z silnym lękiem lub niepokojem. Objawy utrzymują się przez co najmniej kilka miesięcy i są na tyle nasilone, że powodują znaczny niepokój lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania.

GŁÓWNE OBJAWY

 • Niepokój w sytuacjach społęcznych

  Wyraźny i nadmierny lęk lub niepokój, który pojawia się stale w jednej lub kilku sytuacjach społecznych, takich jak interakcje społeczne (np. prowadzenie rozmowy), robienie czegoś w poczuciu bycia obserwowanym (np. jedzenie lub picie w obecności innych) lub występowanie przed innymi (np. wygłaszanie przemówienia).
 • Obawa przed oceną

  Osoba obawia się, że zachowa się w sposób lub wykaże objawy lękowe, które zostaną negatywnie ocenione przez innych (np. będą upokarzające, zawstydzające, doprowadzą do odrzucenia lub będą obraźliwe).
 • Unikanie sytuacji społecznych

  Konsekwentnie unika się istotnych sytuacji społecznych lub znosi je z silnym lękiem lub niepokojem.
 • Długi czas trwania objawów

  Objawy nie są przemijające, to znaczy utrzymują się przez dłuższy czas (np. co najmniej kilka miesięcy).
 • Utrudnienie codziennego funkcjonowania

  Objawy powodują znaczny niepokój związany z doświadczaniem uporczywych objawów lękowych lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania. Jeśli udaje się utrzymać funkcjonowanie, to tylko dzięki znacznemu dodatkowemu wysiłkowi.
 • Objawy somatyczne

  Osoby z zaburzeniem lęku społecznego mogą zgłaszać obawy związane z objawami fizycznymi, takimi jak rumienienie się, pocenie czy drżenie, zamiast początkowo wyrażać obawy przed negatywną oceną.