Skip to main content

Zespół lęku uogólnionego

Kod ICD-11: 6B00

Nazwa zwyczajowa: zespół lęku uogólnionego

Nazwa jednostki ICD-11 PL: zaburzenie lękowe uogólnione

Nazwa jednostki ICD-11 EN: generalised anxiety disorder - GAD
Zaburzenie lękowe uogólnione charakteryzuje się wyraźnymi objawami lęku, które utrzymują się przez co najmniej kilka miesięcy, przez większą liczbę dni niż zwykle, i przejawiają się albo ogólnym lękiem (tzn. "lękiem swobodnym"), albo nadmiernym zamartwianiem się skoncentrowanym na wielu codziennych wydarzeniach, najczęściej dotyczących rodziny, zdrowia, finansów, szkoły lub pracy, wraz z dodatkowymi objawami, takimi jak napięcie mięśniowe lub niepokój ruchowy, nadmierna aktywność autonomicznego układu współczulnego, subiektywne odczucie zdenerwowania, trudności z utrzymaniem koncentracji, drażliwość lub zaburzenia snu. Objawy powodują znaczny niepokój lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania. Objawy nie są przejawem innego stanu zdrowia i nie wynikają z wpływu substancji lub leków na ośrodkowy układ nerwowy.

OBJAWY LĘKU UOGÓLNIONEGO

 • Ogólna bojaźliwość

  Ogólna bojaźliwość, która nie jest ograniczona do żadnych szczególnych okoliczności środowiskowych.
 • Nadmierne zamartwianie się

  "Lękliwe oczekiwanie" z powodu negatywnych wydarzeń w wielu różnych aspektach codziennego życia np. praca, finanse, zdrowie, rodzina.
 • Objawy somatyczne

  Napięcie mięśniowe lub niepokój ruchowy. Nadaktywność autonomicznego układu współczulnego, o czym świadczą częste objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i/lub dyskomfort w jamie brzusznej, kołatanie serca, pocenie się, drżenie, dreszcze i/lub suchość w ustach.
 • Stałe poczucie niepokoju

  Subiektywne odczucie nerwowości, niepokoju lub bycia "na krawędzi", oczekiwanie, że stanie się "coś złego".
 • Trudności z koncentracją

  Kłopoty z utrzymaniem skupienia na pracy, obowiązkach, rozmowie i wszystkich wykonywanych czynnościach. Wpływa to negatywnie na pamięć i możliwości uczenia się.
 • Zaburzenia snu

  Trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu, niespokojny, niesatysfakcjonujący sen.

METODY LECZENIA LĘKU UOGÓLNIONEGO

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA - TMS

TMS jest biomedycznym zastosowaniem zasady indukcji elektromagnetycznej Faradaya i działa poprzez generowanie silnych i szybko zmieniających się prądów elektrycznych w cewce, która jest umieszczona na powierzchni czaszki. Ten pierwotny prąd generuje pole magnetyczne, które przemieszcza się bez przeszkód przez włosy, tkanki miękkie, czaszkę i płyn mózgowo-rdzeniowy, aż do momentu dotarcia do neuronów kory mózgowej. Na tym poziomie, pole magnetyczne przekształca się z powrotem we wtórny prąd elektryczny zdolny do depolaryzacji neuronów i wymuszenia potencjału czynnościowego, który następnie przemieszcza się od synapsy do synapsy w całym obwodzie funkcjonalnym. Dzięki powyższemu można modulować dynamikę fizjologiczną w wybranych regionach i sieciach mózgowych, zmniejszając lub zwiększając ich aktywność.

Liczne badania potwierdzają, że TMS jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia zaburzenia lękowego uogólnionego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, kliknij przycisk „dowiedz się więcej” lub zgłoś się na konsultację kwalifikacyjną do specjalisty doświadczonego w leczeniu metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

BADANIA I PUBLIKACJE NAUKOWE

Istnieje znaczny odsetek pacjentów, którzy cierpią na zaburzenie lękowe uogólnione i nie wykazują poprawy po kilku próbach farmakoterapii oraz terapii poznawczo-behawioralnej CBT.1 Podkreśla to rolę interwencji opartych na urządzeniach, takich jak TMS. Wnioski z wielu publikacji naukowych wskazują na skuteczność przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego. W metaanalizie "Transcranial magnetic stimulation in anxiety and trauma‐related disorders: A systematic review and meta‐analysis" 2 zostało uwzględnionych 17 badań. Potwierdza ona

 • znaczny potencjał terapeutyczny TMS w leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego
 • bezpieczeństwo TMS w leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego
1 - Consensus statement update on posttraumatic stress disorder from the international consensus group on depression and anxiety.
Ballenger JC, Davidson JR, Lecrubier Y, Nutt DJ, Marshall RD, Nemeroff CB, Shalev AY, Yehuda R.
J Clin Psychiatry. 2004;65 Suppl 1:55-62. PMID: 14728098.
2 - Transcranial magnetic stimulation in anxiety and trauma-related disorders: A systematic review and meta-analysis.
Cirillo P, Gold AK, Nardi AE, Ornelas AC, Nierenberg AA, Camprodon J, Kinrys G.
Brai Behavn. 2019 Jun;9(6):e01284. doi: 10.1002/brb3.1284. Epub 2019 May 7. PMID: 31066227; PMCID: PMC6576151.