Skip to main content

DEPRESJA POPORODOWA
objawy depresji poporodowej,
nowoczesne metody leczenia,
przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS

Kod ICD-11: 6E20

Nazwa zwyczajowa: depresja poporodowa

Nazwa jednostki ICD-11 PL: zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania związane z ciążą, porodem lub połogiem

Nazwa jednostki ICD-11 EN: mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium

Depresja poporodowa to poważne zaburzenie psychiczne związane z ciążą lub okresem połogu, rozpoczynające się w ciągu kilku do kilkunastu tygodni po porodzie i trwające przynajmniej dwa tygodnie. Charakteryzuje się znacznym spadkiem nastroju, apatią oraz trudnościami w nawiązywaniu emocjonalnej więzi z noworodkiem. Dotyczy ono od 7 do 20% kobiet.

Chociaż mechanizm powstawania depresji poporodowej nie jest do końca poznany, wskazuje się na złożoną interakcję czynników biologicznych, genetycznych, środowiskowych i psychologicznych. Hormonalne zmiany po porodzie, takie jak gwałtowne spadki poziomów estrogenu i progesteronu, mogą przyczyniać się do wystąpienia objawów. Równie istotne są aspekty psychospołeczne, takie jak brak wsparcia, stres związany z opieką nad dzieckiem, a także indywidualna i rodzinna historia występowania zaburzeń psychicznych.

Objawy depresji poporodowej mogą obejmować: utrzymujący się smutek, uczucie pustki, obojętność emocjonalną, problemy ze snem, nadmierny niepokój o zdrowie dziecka, nieuzasadnione obawy o swoje kompetencję jako rodzica, a także myśli samobójcze. Rozpoznanie depresji poporodowej opiera się na kryteriach diagnostycznych, w tym na ocenie skali objawów i ich wpływu na codzienne funkcjonowanie.

OBJAWY DEPRESJI POPORODOWEJ

 • Wzmożona wrażliwość i niestabilność nastroju

  Objawia się gwałtownymi zmianami nastroju, od intensywnego smutku po irytację lub gniew, często bez wyraźnej przyczyny. Towarzyszy temu uczucie bezsilności, zmęczenia oraz spadek samooceny, w tym poczucia własnej atrakcyjności.
 • Inwazyjne myśli o samouszkodzeniu

  Myśli o samobójstwie lub autoagresji, pojawiające się jako reakcja na przytłaczającą sytuację lub głębokie przekonanie o własnej nieadekwatności i obwinianie się za rzeczywiste, lub wyimaginowane problemy.
 • Nieproporcjonalne przekonania o trudnościach w opiece

  Przekonanie, że dziecko jest szczególnie trudne w opiece lub wymaga nadmiernie intensywnej uwagi, co często prowadzi do przeświadczenia o własnej niewystarczalności jako rodzica.
 • Intensywny niepokój i zamartwianie się

  Obsesyjne zamartwianie się o zdrowie własne i dziecka, włączając w to lęk przed poważnymi, choć nieistniejącymi chorobami. Może to prowadzić do paraliżujących napadów paniki.
 • Poczucie osamotnienia i braku wsparcia

  Głębokie odczucie samotności i izolacji, nawet w obecności innych, wynikające z przekonania o braku zrozumienia i wsparcia ze strony otoczenia.
 • Lęk przed szkodzeniem dziecku

  Obawy młodej matki, że z powodu swojej rzekomej niekompetencji czy braku doświadczenia nie nie potrafi zaopiekować się dzieckiem, a nawet może mu zaszkodzić. Powoduje to, że kontakt z dzieckiem dla kobiety robi się stresujący, przez co stara się go unikać. Towarzyszy temu narastające poczucie winy.
 • Problemy ze snem niezwiązane z opieką nad dzieckiem

  Trudności z zasypianiem, częste przebudzenia w nocy lub nadmierna senność w ciągu dnia, które nie są bezpośrednio spowodowane potrzebami dziecka. Te problemy ze snem mogą znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie.
 • Utrata zainteresowań dotychczasownymi aktywnościami

  Odczuwanie znaczącego spadku zainteresowania lub przyjemności z działalności, które wcześniej sprawiały radość, w tym utrata zainteresowania interakcjami społecznymi, hobby, a nawet opieką nad dzieckiem.

METODY LECZENIA
DEPRESJI POPORODOWEJ

Tradycyjne metody leczenia depresji poporodowej obejmują farmakoterapię, najczęściej selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), oraz terapię poznawczo-behawioralną (CBT). Choć te metody są skuteczne, nie u wszystkich pacjentek przynoszą oczekiwane rezultaty, a także mogą wiązać się z obawami dotyczącymi wpływu leków na dziecko, szczególnie w okresie karmienia piersią. Jako innowacyjna i coraz bardziej dostępna alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia, pojawia się przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS). Metoda ta wykorzystuje skoncentrowane pole magnetyczne do stymulacji określonych obszarów mózgu, które są zaangażowane w regulację nastroju i emocji. TMS jest procedurą nieinwazyjną i bezpieczną, a badania kliniczne wykazują jej skuteczność w leczeniu depresji, w tym również poporodowej. Co istotne, TMS nie wiąże się z negatywnymi skutkami ubocznymi typowymi dla farmakoterapii, co czyni ją atrakcyjną opcją dla kobiet karmiących piersią.

Połączenie TMS z terapią poznawczo-behawioralną może zaoferować kompleksowe podejście do leczenia depresji poporodowej, adresując zarówno biologiczne, jak i psychologiczne aspekty zaburzenia. Terapia poznawczo-behawioralna pomaga w modyfikacji negatywnych wzorców myślenia i zachowań, podczas gdy TMS może wpływać na neurobiologiczne podstawy depresji. Połączenie tych metod może przyczynić się do szybszej i trwalszej remisji objawów.

Depresja poporodowa jest poważnym zaburzeniem wymagającym skutecznego leczenia. Wprowadzenie innowacyjnych metod, takich jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną, otwiera nowe perspektywy dla pacjentek, oferując im skuteczne i bezpieczne opcje leczenia. Ważne jest, aby podejście do leczenia było indywidualnie dostosowane do potrzeb każdej kobiety, z uwzględnieniem jej unikalnych okoliczności i preferencji.

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA - TMS
METODA BEZPIECZNA W TRAKCIE KARMIENIA PIERSIĄ

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jest nowoczesną, skuteczna i bezpieczną alternatywą dla tradycyjnej farmakoterapii, zwłaszcza dla kobiet w okresie laktacji. Stosowanie krótkich impulsów magnetycznych do modulacji aktywności obszarów mózgu związanych z regulacją emocji, może przynieść poprawę nastroju bez ryzyka związanego z potencjalnym wpływem leków na dziecko. Czyni to TMS atrakcyjną opcją leczenia dla pacjentek poszukujących skutecznych i nieinwazyjnych metod terapii depresji poporodowej.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
Stymulator TMS
Stymulator TMS
Stymulacja TMS

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) odgrywa kluczową rolę w leczeniu depresji poporodowej, koncentrując się na zmianie negatywnych schematów myślenia i zachowania, które przyczyniają się do utrzymania depresji. CBT jest skierowana na rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, związanymi z nową rolą matki oraz na poprawę zdolności komunikacji i budowania wsparcia społecznego, co jest niezbędne dla polepszenia samopoczucia pacjentek.

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

W zakresie farmakoterapii, leki antydepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) stanowią podstawę leczenia, szczególnie w przypadkach depresji o stopniu nasilenia umiarkowanym do ciężkiego. Ich efektywność musi być jednak rozważana w kontekście potencjalnego wpływu na dziecko, zwłaszcza przy karmieniu piersią, co wymaga ścisłej współpracy z lekarzem w celu minimalizacji ryzyka i doboru najbezpieczniejszej opcji leczenia.