Skip to main content
Wlewy z ketaminy - poznaj naszą nową ofertę:
Leczenie depresji lekoopornej
za pomocą ketaminy podawanej dożylnie

DEPRESJA POPORODOWA

objawy, metody leczenia,
przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS

Kod ICD-11: 6E20

Nazwa zwyczajowa: depresja poporodowa, baby blues

Nazwa jednostki ICD-11 PL: zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania związane z ciążą, porodem lub połogiem

Nazwa jednostki ICD-11 EN: mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium
Zespół związany z ciążą lub okresem połogu (rozpoczynający się w ciągu około 6 tygodni po porodzie), który obejmuje istotne zaburzenia psychiczne i behawioralne, a najczęściej objawy depresyjne. Zespół ten nie obejmuje urojeń, omamów ani innych objawów psychotycznych.

OBJAWY DEPRESJI POPORODOWEJ

 • Chwiejność emocjonalna

  Tendencja do depresyjnego nastroju, zwiększona męczliwość, uczucie bezsilności oraz poczucie utraty atrakcyjności.
 • Mysli samobójcze

  Myśli samobójcze, które często wiążą się z nieuzasadnionym obwinianiem się o zaistniałą sytuację.
 • Nieadekwatne odczucia

  Przekonanie, że dziecko wymaga większej ilości i trudniejszej opieki niż inne dzieci oraz, że sprawia duże problemy.
 • Lęk

  Tendencja do zamartwiania się i doszukiwania się nieistniejących chorób u siebie i u dziecka. mogą wystapić napady paniki.
 • Poczucie osamotnienia

  Poczucie osamotnienia i niedoznawania adekwatnej pomocy ze strony otoczenia i najbliższych.
 • Nawracające obawy dot. niekompetencji

  Obawy młodej matki, że z powodu swojej rzekomej niekompetencji czy braku doświadczenia nie nie potrafi zaopiekować się dzieckiem, a nawet może mu zaszkodzić. Powoduje to, że kontakt z dzieckiem dla kobiety robi się stresujący, przez co stara się go unikać. Towarzyszy temu narastające poczucie winy.

METODY LECZENIA DEPRESJI POPORODOWEJ

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA - TMS

SZCZEGÓLNE POSTACIE DEPRESJI POPORODOWEJ

DEPRESJA POPORODOWA W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Depresja poporodowa w okresie karmienia piersią jest sytuacją, w której niektóre z leków przeciwdepresyjnych nie mogą zostać zastosowane z uwagi na ich przenikanie do mleka matki.