Skip to main content

Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

Zaburzenie depresyjno-lękowe mieszane charakteryzuje się występowaniem objawów zarówno lęku, jak i depresji częściej niż rzadziej, przez okres dwóch tygodni lub dłużej. Objawy depresji obejmują obniżony nastrój lub wyraźnie zmniejszone zainteresowanie lub przyjemność z wykonywanych czynności. Występuje wiele objawów lękowych, które mogą obejmować uczucie zdenerwowania, niepokoju lub napięcia, nieumiejętność kontrolowania niepokojących myśli, strach, że stanie się coś strasznego, trudności z odprężeniem się, napięcie mięśniowe lub współczulne objawy autonomiczne. Żaden z zestawów objawów, rozpatrywanych oddzielnie, nie jest wystarczająco ciężki, liczny lub uporczywy, aby uzasadnić diagnozę innego zaburzenia depresyjnego lub zaburzenia lękowego lub związanego z lękiem. Objawy powodują znaczny niepokój lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania. Nie ma historii epizodów maniakalnych lub mieszanych, które wskazywałyby na obecność zaburzeń dwubiegunowych.

GŁÓWNE OBJAWY

 • Obniżony nastrój

  Objawy depresji obejmują obniżony nastrój lub wyraźne zmniejszenie zainteresowania czynnościami lub odczuwania przyjemności z nich.
 • Lęk

  Objawy lękowe, które mogą obejmować uczucie zdenerwowania, niepokoju lub napięcia, nieumiejętność kontrolowania niepokojących myśli, strach, że stanie się coś strasznego, trudności z odprężeniem się, napięcie mięśniowe.
 • Zaburzenia somatyczne

  Pojawiają się bóle brzucha, drżenie rąk, bóle głowy, nudności i inne objawy z ciała.
 • Długotrwałość

  Objawy nie są przemijające i utrzymują się przez co najmniej kilka miesięcy, a nawet przez większą liczbę dni.
 • Trudności ze snem

  Mogą wystąpić zaburzenia snu (trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu, niespokojny, niesatysfakcjonujący sen).
 •