Skip to main content

HIPOCHONDRIA

objawy, leczenie,
przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS

Kod ICD-11: 6B23

Nazwa jednostki ICD-11 PL: hipochondria

Nazwa jednostki ICD-11 EN: hypochondriasis
Hipochondria charakteryzuje się uporczywym zamartwianiem się lub obawą przed możliwością wystąpienia jednej lub więcej poważnych, postępujących lub zagrażających życiu chorób. Obawom tym towarzyszą:

1) powtarzające się i nadmierne zachowania związane ze zdrowiem, takie jak wielokrotne sprawdzanie ciała w poszukiwaniu oznak choroby, poświęcanie nadmiernej ilości czasu na poszukiwanie informacji na temat obawiającej się choroby, wielokrotne szukanie otuchy (np. umawianie się na wielokrotne konsultacje lekarskie); albo

2) nieprzystosowawcze zachowania unikowe związane ze zdrowiem (np. unikanie wizyt u lekarza). Objawy powodują znaczny dystres lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania.

OBJAWY HIPOCHONDRII

 • Lęk przed chorobą

  Utrzymujący się niepokój lub lęk przed możliwością wystąpienia jednej lub więcej poważnych, postępujących lub zagrażających życiu chorób.
 • Uporczywe poszukiwanie oznak choroby

  Powtarzające się i nadmierne zachowania związane ze zdrowiem, takie jak wielokrotne sprawdzanie ciała w poszukiwaniu oznak choroby, poświęcanie nadmiernej ilości czasu na poszukiwanie informacji o obawiającej się chorobie, wielokrotne szukanie otuchy (np. umawianie się na liczne konsultacje lekarskie.
 • Trudności w codziennym funkcjonowaniu

  Objawy powodują znaczny dystres lub znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub w innych ważnych obszarach funkcjonowania. Jeśli udaje się utrzymać funkcjonowanie, to tylko dzięki znacznemu dodatkowemu wysiłkowi.
 • Błędne interpratacje niegroźnych odczuć

  Osoby cierpiące na hipochondrię często katastrofalnie błędnie interpretują oznaki lub objawy cielesne, w tym normalne lub powszechne odczucia (np. obawiają się, że napięciowy ból głowy świadczy o guzie mózgu).
 • Nadwrażliwość na doznania i objawy cielesne

  Osoby cierpiące na hipochondrię zazwyczaj mają wysoki poziom lęku o zdrowie, są często nadwrażliwe na doznania i objawy cielesne i mogą łatwo wpadać w niepokój związany z ich osobistym stanem zdrowia, do tego stopnia, że doświadczenie lęku, w tym ataki paniki, może być istotną cechą charakterystyczną. Z tego powodu zaburzenie lękowe związane ze zdrowiem jest uwzględnione jako alternatywna nazwa zaburzenia.
 • Poddawanie się niepotrzebnym konsultacją i badaniom

  Osoby cierpiące na hipochondrię mogą poddawać się powtarzającym się, niepotrzebnym badaniom lekarskim i testom diagnostycznym, z pogorszeniem relacji między lekarzem a jednostką oraz częstym "chodzeniem do lekarza". Osoby te mogą również spędzać nadmierną ilość czasu na przeszukiwaniu stron internetowych poświęconych zdrowiu i medycynie.

METODY LECZENIA HIPOCHONDRII

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA - TMS