Skip to main content

Choroba Alzheimera

Kod ICD-11: 6D80

Nazwa zwyczajowa: Alzheimer, otępienie spowodowane chorobą Alzheimera

Nazwa jednostki ICD-11 PL: demencja spowodowana chorobą Alzheimera

Nazwa jednostki ICD-11 EN: dementia due to Alzheimer disease
Demencja spowodowana chorobą Alzheimera jest najczęstszą formą demencji. Początek choroby jest podstępny, a zaburzenia pamięci są zwykle zgłaszane jako pierwsze objawy. Charakterystyczny jest powolny, ale stały spadek sprawności poznawczej w stosunku do poprzedniego poziomu, przy czym wraz z postępem choroby pojawiają się zaburzenia w dodatkowych dziedzinach poznawczych (takich jak funkcje wykonawcze, uwaga, język, poznanie społeczne i osąd, szybkość psychomotoryczna, zdolności wizualno-percepcyjne lub wizualno-przestrzenne). Otępieniu spowodowanemu chorobą Alzheimera mogą towarzyszyć objawy psychiczne i behawioralne, takie jak obniżony nastrój i apatia w początkowych stadiach choroby, a w późniejszych stadiach mogą im towarzyszyć objawy psychotyczne, drażliwość, agresja, dezorientacja, zaburzenia chodu i poruszania się oraz napady drgawkowe. Dodatni wynik badania genetycznego, wywiad rodzinny i stopniowe pogarszanie się funkcji poznawczych sugerują demencję spowodowaną chorobą Alzheimera.