Skip to main content

CHOROBA ALZHEIMERA
objawy i leczenie demencji
spowodowanej chorobą Alzheimera metodą TMS

Kod ICD-11: 8A20, 6D80

Nazwa zwyczajowa: Alzheimer

Nazwa jednostki ICD-11 PL: Choroba Alzheimera, demencja spowodowana chorobą Alzheimera

Nazwa jednostki ICD-11 EN: Alzheimer disease, dementia due to Alzheimer disease
Choroba Alzheimera charakteryzuje się powolnym i postępującym pogorszeniem funkcji poznawczych oraz całościowego funkcjonowania. We wczesnych stadiach choroby, zwykle jako pierwsze zgłaszane są problemy z pamięcią. Niekiedy mogą pojawić się też problemy behawioralne, takie jak złość czy agresja. Wraz z postępem choroby dochodzi do rozwoju demencji.

Demencja to zespół objawów towarzyszących niektórym przewlekłym chorobom neurologicznym. Demencja to wyraz pochodzący z łaciny i oznacza to samo, co polski odpowiednik - otępienie. Demencja spowodowana chorobą Alzheimera jest najczęstszą formą demencji (50 - 60%) u osób po 65. roku życia.

Charakteryzuje się ona występowaniem znacznego pogorszenia w co najmniej dwóch domenach poznawczych, w stosunku do oczekiwanego poziomu, w odniesieniu do wieku i ogólnej jakości funkcjonowania przedchorobowego pacjenta. W uproszczeniu, pod uwagę bierze się: pamięć, zdolność do skupienia uwagi, racjonalnego myślenia i oceny sytuacji, zdolności językowe, orientację oraz kontrolę nad emocjami. Mogą również występować istotne zmiany zachowania. Pacjenci z demencją tracą zdolność do wykonywania podstawowych czynności, takich jak mówienie, korzystanie z toalety, jedzenie i spanie, a także cierpią na poważne zaburzenia pamięci, do tego stopnia, że nie są w stanie zapamiętać własnego imienia i tożsamości.

Nie są znane bezpośrednie przyczyny choroby Alzheimera, ale istnieją czynniki, które łączą się z podwyższonym ryzykiem zachorowania. Najważniejszym z nich jest wiek - choroba występuje najczęściej u osób starszych. Zapadalność na chorobę Alzheimera rośnie z wiekiem, w grupie wiekowej 65–69 lat wynosi 2–3/1000 osób/rok, a w przedziale wieku 85–89 lat wynosi 37–40/1000 osób/rok. Częstość występowania choroby Alzheimera wśród osób w wieku 65–85 lat podwaja się co około 5 lat życia.

Inne czynniki, które mogą przyczynić się do rozwoju choroby, to niedobór witaminy B12 (na przykład u wegetarian), alkoholizm, guzy mózgu, rodzinne występowanie choroby, depresja, niedosłuch oraz płeć - kobiety znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka niż mężczyźni, prawdopodobnie z powodu dłuższej średniej długości życia.

Badania wykazały, że wysoki poziom wykształcenia, aktywność umysłowa w ciągu życia oraz wysoka ilość kontaktów społecznych zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera lub predysponuje do jej późniejszego rozwoju, oraz łagodniejszego przebiegu.

Początkowe postawienie rozpoznania może być trudne, gdyż pojawiające się problemy z pamięcią mogą przez wiele lat nie powodować upośledzenia codziennej aktywności, tym samym nie spełniając kryteriów rozpoznania otępienia. W takiej sytuacji mówimy o łagodnych zaburzeniach poznawczych (ang. mild cognitive impairment - MCI). Nie należy ich traktować jako początkowej fazy choroby Alzheimera, gdyż nie zawsze przekształcają się one w otępienie typu Alzheimerowskiego. Wystąpienie MCI należy traktować jako stan, w którym istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Badania wskazują, że łagodne zaburzenia poznawcze z zaburzeniami pamięci jako głównym objawem, przechodzą w otępienie typu choroby Alzheimera nawet w 80%.

Dodatni wynik badania genetycznego, wywiad rodzinny i stopniowe pogarszanie się funkcji poznawczych wskazują na demencję spowodowaną chorobą Alzheimera. Ważnym elementem oceny funkcji poznawczych jest badanie neuropsychologiczne. Ostateczne rozpoznanie należy do neurologa.

Postęp choroby może być śledzony poprzez testy neuropsychologiczne. Często używany jest Mini Mental State Examination (MMSE), który ocenia stopień zaawansowania otępienia poprzez zestaw codziennych pytań, np. pacjenci są proszeni o nazwanie dnia tygodnia lub pory dnia. W MMSE maksymalnie można uzyskać 30 punktów. Zdrowa osoba uzyskuje średnio 29 punktów. Wynik MMSE u pacjenta z chorobą Alzheimera spada średnio o trzy punkty rocznie.

Liczne badania wskazują, że nieinwazyjne techniki stymulacji mózgu, takie jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna są skuteczne i bezpieczne w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób z chorobą Alzheimera. Ich zastosowanie może poprawić również całościowy poziom funkcjonowania oraz zmniejszyć nasilenie niektórych objawów neuropsychiatrycznych.

OBJAWY CHOROBY ALZHEIMERA

 • Zaburzenia pamięci

  Osoby cierpiące na chorobę Alzheimera mogą mieć trudności z zapamiętywaniem nowych informacji lub z odnajdywaniem już zapamiętanych informacji. Mogą też zapominać o ważnych wydarzeniach lub nie pamiętać, że coś już zostało im powiedziane.
 • Zaburzenia poznawcze

  Choroba Alzheimera może prowadzić do zaburzeń poznawczych, takich jak trudności z liczeniem, czytaniem lub rozwiązywaniem prostych zadań. Osoby chorujące na tę chorobę mogą mieć też trudności z rozróżnianiem kolorów lub z rozpoznawaniem osób lub przedmiotów.
 • Trudności w wykonywaniu codziennych czynności

  Choroba Alzheimera może prowadzić do trudności w wykonywaniu prostych codziennych czynności, takich jak gotowanie, pranie lub korzystanie z urządzeń elektronicznych. Osoby chorujące na tę chorobę mogą mieć też trudności z orientacją w przestrzeni i odnajdywaniem się w nowych miejscach.
 • Zaburzenia komunikacji

  Choroba Alzheimera może prowadzić do trudności z mówieniem lub pisaniem, a także do trudności w zrozumieniu mowy innych osób. Osoby chorujące na tę chorobę mogą też mieć trudności z zapamiętywaniem słów lub z używaniem odpowiednich słów w odpowiednim kontekście.
 • Zaburzenia zachowania i emocji

  Choroba Alzheimera może prowadzić do zmian w zachowaniu i emocjach. Osoby chorujące na tę chorobę mogą być drażliwe, rozdrażnione lub agresywne, a także mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich emocji.
 • Zaburzenia orientacji czasowo-przestrzennej

  Osoby chorujące na chorobę Alzheimera mogą mieć trudności z orientacją w czasie i przestrzeni. Mogą zapominać, gdzie są i co robią, a także mogą nie być w stanie podać swojego imienia, daty urodzenia lub innych podstawowych informacji o sobie.
 • Zmiana osobowości i zachowania

  Osoby chorujące na chorobę Alzheimera mogą doświadczać zmian w swojej osobowości i zachowaniu. Mogą stać się bardziej odizolowane i zamknięte w sobie, a także mogą mieć trudności z kontrolowaniem swoich emocji i zachowań. Może to prowadzić do konfliktów w relacjach z innymi osobami.
 • Zaburzenia snu

  Osoby chorujące na chorobę Alzheimera mogą mieć trudności z zasypianiem lub utrzymaniem spokojnego snu przez całą noc. Mogą też doświadczać bezsenności lub nadmiernej senności w ciągu dnia. Zaburzenia snu mogą prowadzić do dodatkowych problemów z pamięcią, koncentracją i zachowaniem.

METODY LECZENIA DEMENCJI
SPOWODOWANEJ CHOROBĄ ALZHEIMERA

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA - TMS

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) to metoda stymulacji mózgu za pomocą pola magnetycznego, która została skutecznie wykorzystana w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych u pacjentów z chorobą Alzheimer'a. Badania wskazują, że TMS może przynieść istotną poprawę w całościowym funkcjonowaniu pacjentów, co jest szczególnie ważne w przypadku choroby Alzheimer'a, która może mieć ogromny wpływ na jakość życia pacjentów i ich bliskich.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest metodą bezpieczną i nieinwazyjną, a zabiegi są szybkie i trwają zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Zwykle nie powodują one istotnych skutków ubocznych. Pacjenci mogą wracać do codziennych aktywności bezpośrednio po zabiegu.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o metodzie TMS lub uważasz, że Ty lub ktoś z Twoich bliskich może skorzystać z tej metody leczenia, zachęcamy do kliknięcia przycisku "dowiedz się więcej" lub zgłoszenia się na konsultację kwalifikacyjną do specjalisty doświadczonego w leczeniu metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

LECZENIE FARMAKOLOGICNZE

Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimer'a ma na celu zmniejszenie nasilenia objawów choroby oraz poprawę jakości życia pacjenta. Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimer'a dzielą się na dwie główne grupy:

1. Leki hamujące degradację acetylocholiny: Acetylocholina to neuroprzekaźnik odpowiedzialny za prawidłową pracę układu nerwowego. W chorobie Alzheimer'a dochodzi do uszkodzenia komórek produkujących acetylocholinę, co prowadzi do spadku jej poziomu w mózgu. Leki te działają poprzez hamowanie enzymu odpowiedzialnego za degradację acetylocholiny, dzięki czemu jej poziom w mózgu jest wyższy.

2. Leki blokujące receptory NMDA: Receptory NMDA odpowiadają za przekazywanie sygnałów między neuronami. W chorobie Alzheimer'a dochodzi do ich nadaktywności, co prowadzi do uszkodzenia neuronów. Leki te działają poprzez blokowanie tych receptorów, co zmniejsza uszkodzenie neuronów i nasilenie objawów choroby.

Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimer'a mogą powodować różne działania uboczne, które mogą być różne u różnych pacjentów. Oto kilka przykładów działań ubocznych, które mogą wystąpić podczas leczenia choroby Alzheimer'a:

1. Zawroty głowy i senność: Niektóre leki hamujące degradację acetylocholiny (takie jak donepezil, galantamina i rywastigmina) mogą powodować zawroty głowy i senność, szczególnie na początku leczenia. Te działania uboczne zwykle ustępują po kilku tygodniach.
2. Reakcje skórne: Leki blokujące receptory NMDA (takie jak memantyna) mogą powodować reakcje skórne, takie jak swędzenie, wysypka lub pokrzywka.
3. Zaburzenia trawienia: Niektóre leki hamujące degradację acetylocholiny mogą powodować zaburzenia trawienia, takie jak biegunka, zaparcia, nudności lub wzdęcia.
4. Zaburzenia widzenia: Leki hamujące degradację acetylocholiny mogą powodować zaburzenia widzenia, takie jak mroczki przed oczami lub zmętnienie soczewki.
5. Zaburzenia snu: Niektóre leki hamujące degradację acetylocholiny mogą powodować zaburzenia snu, takie jak bezsenność lub koszmary senne.

Leczenie farmakologiczne choroby Alzheimer'a jest długotrwałe i indywidualizowane dla każdego pacjenta. Ważne, aby pacjent stosował się do zaleceń lekarza i regularnie brał leki, ponieważ przerwanie leczenia może prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia.

BADANIA I PUBLIKACJE NAUKOWE

Metaanaliza 14 badań przeprowadzonych w latach 2012 do 2022, z udziałem 513 pacjentów z chorobą Alzheimera, w wieku od 60 do 80 lat, wskazuje, że terapia z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) może: 1

 • istotnie poprawić globalny poziom funkcjonowania poznawczego
 • znacząco zwiększyć zdolność pacjenta do samodzielnego życia

Metaanaliza 5 badań przeprowadzonych w latach 2011 do 2016, z udziałem 148 pacjentów z chorobą Alzheimera, wskazuje, że terapia TMS może prowadzić do: 2

 • istotnej poprawy funkcji poznawczych mierzonych skalą ADAD-cog
 • istotnej poprawy całościowego wrażenia

Metaanaliza 12 badań (w tym 8 badań randomizowanych), z udziałem 231 pacjentów z chorobą Alzheimera, wskazuje, że terapia TMS może: 3

 • istotnie poprawić zdolności poznawcze u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną postacią choroby

Metaanaliza 10 badań, z udziałem 240 pacjentów z chorobą Alzheimera, wskazuje, że: 4

 • terapia TMS jest skuteczną terapią zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera
 • pacjenci z wyższym wykształceniem oraz łagodną lub umiarkowaną postacią choroby częściej odnoszą korzyść z terapii TMS

Metaanaliza 19 badań oceniających poziom globalnego funkcjonowania poznawczego oraz 9 badań oceniających objawy neuropsychiatryczne, w sumie z udziałem 857 pacjentów z chorobą Alzheimera, wskazuje, że: 5

 • TMS poprawia całościowe funkcjonowanie poznawcze
 • TMS zmniejsza nasilenie objawów neuropsychiatrycznych
1 - The therapeutic efficacy of transcranial magnetic stimulation in managing Alzheimer's disease: A systemic review and meta-analysis.
Wei Z, Fu J, Liang H, Liu M, Ye X, Zhong P.
Front Aging Neurosci. 2022 Sep 6;14:980998. doi: 10.3389/fnagi.2022.980998. PMID: 36147701; PMCID: PMC9485622.
2 - Repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of Alzheimer's disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Dong X, Yan L, Huang L, Guan X, Dong C, Tao H, Wang T, Qin X, Wan Q.
PLoS One. 2018 Oct 12;13(10):e0205704. doi: 10.1371/journal.pone.0205704. PMID: 30312319; PMCID: PMC6185837.
3 - The role of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of cognitive impairment in patients with Alzheimer's disease: A systematic review and meta-analysis.
Lin Y, Jiang WJ, Shan PY, Lu M, Wang T, Li RH, Zhang N, Ma L.
J Neurol Sci. 2019 Mar 15;398:184-191. doi: 10.1016/j.jns.2019.01.038. Epub 2019 Jan 24. PMID: 30735817.
4 - Repetitive transcranial magnetic stimulation for cognitive impairment in Alzheimer's disease: a meta-analysis of randomized controlled trials.
Wang X, Mao Z, Ling Z, Yu X.
J Neurol. 2020 Mar;267(3):791-801. doi: 10.1007/s00415-019-09644-y. Epub 2019 Nov 23. PMID: 31760522.
5 - Efficacy of non-invasive brain stimulation on global cognition and neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: A meta-analysis and systematic review.
Teselink J, Bawa KK, Koo GK, Sankhe K, Liu CS, Rapoport M, Oh P, Marzolini S, Gallagher D, Swardfager W, Herrmann N, Lanctôt KL.
Ageing Res Rev. 2021 Dec;72:101499. doi: 10.1016/j.arr.2021.101499. Epub 2021 Oct 23. PMID: 34700007.