Skip to main content

Łagodne zaburzenia poznawcze

Kod ICD-11: 6D71

Nazwa jednostki ICD-11 PL: Łagodne zaburzenia poznawcze

Nazwa jednostki ICD-11 EN: mild neurocognitive disorder
Łagodne zaburzenia poznawcze charakteryzują się łagodnym upośledzeniem w jednej lub więcej domenach poznawczych w stosunku do oczekiwanego, biorąc pod uwagę wiek osoby i jej ogólny przedchorobowy poziom funkcjonowania poznawczego, co stanowi pogorszenie w stosunku do poprzedniego poziomu funkcjonowania osoby.

Diagnoza opiera się na relacji pacjenta, informatora lub obserwacji klinicznej, a towarzyszą jej obiektywne dowody upośledzenia w postaci ilościowej oceny klinicznej lub standaryzowanych testów poznawczych. Zaburzenia funkcji poznawczych nie są na tyle poważne, aby w istotny sposób zaburzały zdolność danej osoby do wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym i/lub zawodowym lub z innymi ważnymi obszarami funkcjonalnymi.

Zaburzenia funkcji poznawczych nie wynikają z normalnego procesu starzenia się i mogą mieć charakter statyczny lub postępujący, mogą też ustępować lub ulegać poprawie w zależności od przyczyny lub leczenia. Zaburzenia funkcji poznawczych mogą być spowodowane nabytą chorobą podstawową układu nerwowego, urazem, infekcją lub innym procesem chorobowym dotyczącym mózgu, stosowaniem określonych substancji lub leków, niedoborami żywieniowymi lub narażeniem na toksyny, a także mogą mieć nieustaloną etiologię.

Badania wskazują, że łagodne zaburzenia poznawcze, w których zaburzenia pamięci prezentują się jako główny objaw, przechodzą w otępienie typu choroby Alzheimera nawet w 80%.

GŁÓWNE OBJAWY

 • Obecność łagodnego pogorszenia poznawczego

  Obecność łagodnego pogorszenia, w jednej lub więcej domenach poznawczych (np. uwaga, funkcje wykonawcze, język, pamięć, zdolności percepcyjno-motoryczne, poznanie społeczne) w stosunku do oczekiwań związanych z wiekiem i ogólnym przedchorobowym poziomem funkcjonowania neuropoznawczego.
 • Nie upośledza funkcjonwania w znaczący sposób

  Upośledzenie funkcji neuropoznawczych nie jest na tyle poważne, aby w znaczący sposób zaburzało zdolność danej osoby do wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym lub z innymi ważnymi obszarami funkcjonalnymi.
 • Nie wynika ze starzenia się

  Obserwowane deficyty nie wynikają z normalnego procesustarzenia się.
 • Różna etiologia

  Zaburzenia funkcji neuropoznawczych mogą być spowodowane nabytą chorobą układu nerwowego, urazem, infekcją lub innym procesem chorobowym dotyczącym mózgu, stosowaniem określonych substancji lub leków, niedoborami żywieniowymi lub narażeniem na działanie toksyn, a także mogą mieć nieustaloną etiologię.