Skip to main content

PROGRAM PARTNERSKI
dla lekarzy
wieloośrodkowa współpraca w rozpowszechnianiu
nowoczesnych metod leczenia zaburzeń psychicznych

Jeśli jesteś lekarzem, który uważa, że Twoi pacjenci mogliby odnieść korzyści z leczenia metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (ang. transcranial magnetic stimulation - TMS) lub z wykorzystaniem esketaminy, zachęcamy Cię do przystąpienia do naszego programu partnerskiego.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i leczenie z wykorzystaniem esketaminy to jedne z najnowocześniejszych metod leczenia zaburzeń psychicznych o udowodnionej skuteczności. Mogą one znacząco poprawić jakość życia osób cierpiących na zaburzenia, które są oporne na konwencjonalne metody terapeutyczne.

Jako nasz Partner będziesz mógł zaoferować swoim pacjentom dostęp do najnowszych metod leczenia. Dodatkowo otrzymasz od naszego zespołu wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne w sytuacjach wymagających praktycznego doświadczenia w leczeniu z wykorzystaniem TMS i esketaminy. Zapewnimy również wysokiej jakości materiały informacyjne dla Twoich pacjentów.

Wierzymy, że dzięki współpracy możemy zwiększyć szansę na sukces Twoich pacjentów w walce z trudnymi do leczenia zaburzeniami psychicznymi. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat proponowanej formy współpracy.

CEL PROGRAMU PARTNERSKIEGO

W Centrum Psychomedycznym PHOENIX szukamy sposobów, aby zwiększyć dostępność do nowoczesnych metod leczenia w psychiatrii. Poprzez ten program chcemy nawiązać współpracę ze specjalistami leczącymi pacjentów, którzy mogliby odnieść korzyść z zastosowania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej lub leczenia z wykorzystaniem esketaminy.

Oferujemy lekarzom - Partnerom Programu:

 • pokrycie kosztu obsługi administracyjnej programu - 500 zł za każdego pacjenta, który skorzystał z programu
 • pokrycie kosztu wstępnej kwalifikacji pacjentów - 1000 zł za każdego pacjenta, który skorzystał z programu.
 • wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne w kwestiach związanych z proponowanymi formami leczenia
 • druki skierowań, materiały szkoleniowe oraz wysokiej jakości materiały informacyjne dla pacjentów
 • umowę partnerską

Oferujemy pacjentom skierowanym przez Partnerów:

 • możliwość leczenia z wykorzystaniem TMS

 • możliwość leczenia z wykorzystaniem esketaminy (Spravato®)

PRZEBIEG PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 • Etap I - Wstępna kwalifikacja
 • Przeprowadza Partner Programu

  Partner Programu wypełnia dostarczony przez nas formularz skierowania i przekazuje go pacjentowi. Następnie informuje on pacjenta, że w celu rozpoczęcia leczenia metodą TMS luz z wykorzystaniem esketaminy powinien on zarezerwować konsultację kwalifikacyjną w Centrum Psychomedycznym PHOENIX. Usługi to odpowiednio: kwalifikacja TMS i kwalifikacja do leczenia esketaminą (Spravato®).

 • Etap II - Właściwa kwalifikacja
 • Przeprowadza lekarz Centrum Psychomedycznego PHOENIX

  Pacjent zgłasza się w umówionym terminie ze skierowaniem na konsultację kwalifikacyjną, podczas której zostanie podjęta ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu bądź braku kwalifikacji do leczenia wybraną metodą. Decyzja zostanie podjęta na podstawie badania psychiatrycznego, wywiadu oraz dostarczonych dokumentów.

  Pacjenci zakwalifikowani do leczenia zostaną szczegółowo zapoznani z jego przebiegiem, możliwymi działaniami ubocznymi oraz proponowanym harmonogramem.

 • Etap III - Leczenie podstawowe
 • przeprowadza lekarz Centrum Psychomedycznego PHOENIX

  Leczenie podstawowe odbywa się ustalonego harmonogramu sesji TMS lub podań preparatu eketaminy. Konsultacje kontrolne odbywają się na zasadach ogólnych. Po zakończeniu etapu leczenia podstawowego, dalsze leczenie psychiatryczne kontynuuje Partner Programu.

 • Etap IV - Leczenie podtrzymujące
 • Przeprowadza lekarz Centrum Psychomedycznego PHOENIX oraz Partner Programu

  Po zakończeniu podstawowego cyklu leczenia ustalany jest harmonogram leczenia podtrzymującego wg zasad ogólnych. W tym czasie placówka prowadzi jedynie leczenie podtrzymujące z wykorzystaniem TMS lub esketaminy. Leczenie podtrzymujące psychiatryczne jest równolegle kontynuowane przez lekarza prowadzącego.

INFORMACJE MERYTORYCZNE I ORGANIZACYJNE

Szczegółowe informacje merytoryczne, oraz organizacyjne dotyczące przezczaszkowej stymulacji magnetycznej oraz leczenia z wykorzystaniem esketaminy znajdują się na stronach Centrum Psychomedycznego PHOENIX:

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO?

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do programu, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48-573-999-346 lub wyślij wiadomość SMS, oddzwonimy.