Skip to main content
Paweł Komarzyniec, specjalista psychiatra, mgr prawa | PHOENIX Centrum Psychomedyczne

lek.
Paweł
Komarzyniec

lekarz, mgr prawa
specjalista psychiatra
PHOENIX - założyciel, Kierownik ds. medycznych

USŁUGI
60 minut - 700 złotych
kontakt osobisty
30 minut - 400 złotych
kontakt osobisty
60 minut - 400 złotych
kontakt osobisty
60 minut - 400 złotych
kontakt osobisty
220 złotych
formularz elektroniczny

Wydanie zaświadczenia lekarskiego w celach pozaleczniczych (od)

400 złotych
WYKSZTAŁCENIE

2015 - 2021; Studia magisterskie jednolite na Krakowskiej Akademii w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo

2003 - 2009; Studia magisterskie jednolite na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Lekarski, Kierunek Lekarski

2002 - 2003; Studia magisterskie jednolite na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Chemii, Kierunek Chemia

1998 - 2002; I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie, Profil biologiczno-chemiczny

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021 - aktualnie; PHOENIX Centrum Psychomedyczne

2012 - 2022; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny

2012 - 2022; Vall-Med Paweł Komarzyniec Specjalistyczna Praktyka Lekarska

2013 - 2016; Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, Oddział Psychiatrii i Psychosomatyki

2011 - 2016; Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Oddział Psychiatryczny 5B

2009 - 2010; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Staż podyplomowy

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

2023; VI Psychiatria - dialogi interdyscyplinarne

2023; VII Podbeskidzka Konferencja Medyczna; praktyka – nauka – innowacja

2022; V Psychiatria - dialogi interdyscyplinarne

2022; Major Depressive Disorder management what, when and how; Barcelona, Hiszpania

2021; V Filmowe postępy w psychiatrii. Kocham cię życie... Historia, która trwa

2021; 46. Zjazd Psychiatrów Polskich

2019; IV Psychiatria - dialogi interdyscyplinarne

2019; V Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

2019; Kontrowersje w psychiatrii 2019. XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

2019; V Podbeskidzka Konferencja Medyczna. "Różne oblicza agresji". Przyczyny, profilaktyka, leczenie.

2018; III Psychiatria - dialogi interdyscyplinarne

2018; Kontrowersje w psychiatrii 2018. X Krajowa Konferencja Naukowa

2018; "Nastroje, emocje, umysł - pamięci Profesora Jerzego Vetulaniego", Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych.

2017; "Wszystko co powinniście wiedzieć, a boicie się zapytać. Na styku psychiatrii, urologii, seksuologii i ginekologii"

2017; Schizofrenia Forum

2017; "Long-acting injectable (LAI) szansą dla naszych pacjentów"

2016; "O seksuologii dla psychiatrów słów kilka?

2016; "O depresji i jej obliczach. Dlaczego wortioksetyna??

2016; 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne"

2016; "Depresja kobiet - problem społeczny i medyczny; w XXI wieku nie ma powodu, aby cierpieć..."

2016; "Seks trzyma nas przy życiu; rehabilitacja seksualna"

2016; "Wortioksetyna ? szeroki profil kliniczny i bezpieczeństwo stosowania?

2015; "Propozycja radykalnej rewizji w psychiatrii, psychologii i psychoterapii: wnioski z półwiecza badań nad świadomością"

2014; "Neuropsychiatria i Neuropsychologia. Update 2014."

2013; Kontrowersje w psychiatrii 2013

2013; VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross"

2012; "Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych; wybory, preferencje, decyzje"

2011; Kazuistyka w psychiatrii VIII

2011; Prawo medyczne 2011. "Nowe rozwiązania w systemie opieki zdrowotnej"

2011; "Hiszpańskie doświadczenia w leceniu choroby afektywnej dwubiegunowej"

2003; Krakowska Konferencja Prawno-Medyczna

UKOŃCZONE KURSY I WARSZTATY

2020; Praca z pacjentem z ChAD i innymi zaburzeniami psychicznymi

2019; Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka; Bonum Humanum

2015; Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne; Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2015; Podstawy kontaktu psychoterapeutycznego; Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2015; Podstawy terapii rodzin; I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2014; Podstawy psychiatrii dzieci i młodzie; Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2014; Kliniczne zastosowanie psychoterapii; Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012; Zdrowie Publiczne; Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

2006; Evidence Based Medicine, czyli podejmowanie decyzji w praktyce klinicznej ; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

UKOŃCZONE STAŻE

2015; Leczenie uzależnień; Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział Odwykowy 5C

2015; Psychiatria Dzieci i Młodzieży; Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

2014; Psychiatria Ogólna i Psychosomatyka; Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, Oddział Psychiatrii i Psychosomatyki

2013; Psychiatria Konsultacyjna; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny

2013; Poradnia Zdrowia Psychicznego; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Poliklinika

2012; Psychiatria Ogólna; 5 Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie, Kliniczny Oddział Psychiatryczny

2011; Psychiatria Ogólna; Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Oddział Psychiatryczny 5B

PRACE NAUKOWE I PUBLIKACJE

2021; Leczenie przymusowe w Polsce na tle państw Unii Europejskiej - krytyczna analiza przepisów w ujęciu systematyzującym

DYPLOMY I CERTYFIKATY

2022; Paweł Komarzyniec; Major Depressive Disorder management what, when and how; Barcelona, Hiszpania

2021; Paweł Komarzyniec; 46 Zjazd Psychiatrów Polskich

2020; Paweł Komarzyniec; Praca z pacjentem z ChAD i innymi zaburzeniami psychicznymi

2019; Paweł Komarzyniec; V Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

2019; Paweł Komarzyniec; Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka

2019; Paweł Komarzyniec; Kontrowersje w psychiatrii 2019. XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

2018; Paweł Komarzyniec; Kontrowersje w psychiatrii 2018. X Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

2018; Paweł Komarzyniec; III Psychiatria - dialogi interdyscyplinarne

2017; Paweł Komarzyniec; Schizofrenia Forum

2022; V Psychiatria - dialogi interdyscyplinarne

2011; Paweł Komarzyniec; Prawo medyczne 2011; Nowe rozwiązania w systemie opieki zdrowotnej