Skip to main content

KONSULTACJA ZAOCZNA (e-recepta)

Konsultacja zaoczna polega na wystawieniu recept na leki niezbędne do kontynuacji dotychczas stosowanego leczenia, z pominięciem badania psychiatrycznego, w sytuacji gdy pacjent nie może przybyć na konsultację kontrolną. Powyższe jest poprzedzone każdorazową oceną dopuszczalności i zasadności wystawienia recept zaocznych, która polega na analizie całokształtu obrazu klinicznego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w dokumentacji medycznej oraz odpowiedzi udzielonych przez pacjenta w przesłanym kwestionariuszu.

Jak uzyskać receptę zaoczną?

Wyślij na adres recepty@centrumpsychomedyczne.pl
wiadomość e-mail zawierającą następujące dane:

 • ostatnie cztery cyfry numeru PESEL
 • numer telefonu komórkowego podany przy rejestracji
 • potwierdzenie dokonania opłaty za usługę w wysokości 220 złotych, przelewem na rachunek bankowy numer:
  11-1140-2004-0000-3902-8134-0076

W odpowiedzi otrzymasz wiadomość e-mail oraz SMS z linkiem do kwestionariusza, będącego dodatkową metodą oceny dopuszczalności i zasadności wystawienia recepty zaocznej. Odmowa wypełnienia formularza jest równoznaczna z odmową wystawienia recept zaocznych. W każdym przypadku, odpowiedzi przesłane przez pacjenta będą szczegółowo analizowane w trakcie konsultacji kontrolnych. Powyższe ma na celu podniesienie jakości leczenia przewlekłego oraz zwiększenie kontroli nad jego przebiegiem.

Jeśli lekarz po otrzymaniu uzupełnionego formularza zgodzi się na wystawienie recept zaocznych otrzymasz:

 • wiadomość SMS z kodem dostępowym do recept
 • wiadomość e-mail z fakturą za wykonana usługę

Jeśli lekarz po otrzymaniu uzupełnionego formularza nie zgodzi się na wystawienie recept zaocznych otrzymasz:

 • wiadomość e-mail ze szczegółową informacją na temat przyczyn odmowy oraz z linkiem do kalendarza umożliwiającego rezerwację konsultacji kontrolnej
 • wiadomość e-mail z potwierdzeniem zwrotu opłaty na konto nadawcy przelewu lub zaliczenia jej na poczet kosztu konsultacji kontrolnej (do wyboru)

Jak działa e-recepta?

 • lekarz elektronicznie wystawia i podpisuje e-receptę
 • pacjent otrzymuje wiadomość SMS z 4-cyfrowym kodem dostępowym do recepty
 • pacjent podaje otrzymany kod oraz swój numer PESEL w aptece
 • pacjent otrzymuje przepisane leki
 • w celu zobaczenia szczegółowych danych dotyczących wystawionej recepty należy zalogować się do swojego Indywidualnego Konta Pacjenta na stronie https://pacjent.gov.pl

Regulamin usługi

 • recepta zaoczna może być wystawiona tylko, jeżeli jest ona niezbędna do kontynuacji leczenia oraz, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej
 • recepta zaoczna może zawierać tylko te leki, które były przepisane w trakcie ostatniej konsultacji kontrolnej
 • recepta zaoczna, jest wystawiana na okres jednego miesiąca.
 • lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty zaocznej i zaprosić pacjenta na konsultację kontrolną.
 • formularz jest wysyłany do pacjenta w terminie do trzech dni roboczych (poniedziałek - piątek) od dnia zaksięgowania opłaty na koncie.
 • recepta zaoczna jest wystawiana w terminie do trzech dni roboczych (poniedziałek - piątek), licząc od dnia uzupełnienia formularza przez pacjenta.
 • licząc termin, określony w dniach, płynący od danego zdarzenia należy pamiętać, że dnia, w którym wystąpiło zdarzenie nie uwzględnia się, a pierwszym dniem terminu jest dzień następny. Przykładowo, jeśli formularz został uzupełniony 10.11.2020r. to recepta zostanie wystawiona w terminie do 13.11.2020r.