Skip to main content

ESKETAMINA (SPRAVATO®)

LECZENIE DEPRESJI LEKOOPORNEJ

"Po raz pierwszy od 60 lat mamy do czynienia z nową terapią przeciwdepresyjną, która nie jest tylko pochodną istniejących leków.

Dla niektórych osób terapia esketaminą jest rewolucyjna, dając im szansę na przeżycie życia bez depresji po raz pierwszy od dziesięcioleci."

dr Adam Kaplin
Johns Hopkins Medicine

Esketamina jest wytwarzana z leku o nazwie ketamina, który od wielu lat jest stosowany jako środek znieczulający. W 2019 roku esketamina, będąca silniejszą wersją ketaminy, została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (ang. European Medicines Agency - EMA) do stosowania w postaci aerozolu do nosa u osób z depresją lekoporną. Lekooporność jest definiowana jako brak remisji lub co najmniej 50% poprawy po terapii dwoma kolejnymi lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do różnych grup, stosowanymi we właściwej dawce i przez odpowiednio długi czas.

Leczenie z wykorzystaniem esketaminy (Spravato) to nowoczesna terapia, która może przynieść poprawę w ciężkiej depresji, w ciągu kilku godzin od podania leku.

WSKAZANIA DO LECZENIA ESKETAMINĄ

WSKAZANIA REJESTRACYJNE

Esketamina ma udowodnioną skuteczność w leczeniu następujących zaburzeń:

 • Lekooporność jest definiowana jako brak reakcji na terapię dwoma kolejnymi lekami przeciwdepresyjnymi należącymi do różnych grup, stosowanymi we właściwej dawce i przez odpowiednio długi czas.

 • Esketamina jest stosowana również w leczeniu depresji w sytuacjach wymagających szybkiego zmniejszenia nasilenia objawów takich jak:

 • uczucie smutku
 • lęk lub poczucie bezwartościowości
 • trudności ze snem
 • zmiany apetytu
 • utrata zainteresowań ulubionymi aktywnościami
 • poczucie spowolnienia

STOSOWANIE LEKU SPRAVATO®

Spravato® to lek, którego substancją czynną jest esketamina. Ma on postać dozownika z aerozolem do nosa. Jeden dozownik zawiera 28 mg esketaminy i jest przeznaczony do samodzielnego podawania przez pacjenta. Podczas każdej sesji pacjent otrzymuje od 1 do 3 dozowników. Dawka jest ustalana indywidualnie, najczęściej jest to 56 mg, czyli dwa dozowniki.

W trakcie przyjmowania leku pacjent może liczyć na pomoc lekarza lub innego pracownika. Pacjent pozostaje w placówce pod obserwacją do czasu ustąpienia ewentualnych działań niepożądanych. Całość leczenia jest nadzorowana przez lekarza psychiatrę.

Lek stosuje się z innym lekiem przeciwdepresyjnym, jeśli pacjent stosował co najmniej dwa inne leki przeciwdepresyjne i nie doświadczył remisji lub co najmniej 50% poprawy.

Esketamina cząsteczka

MECHANIZM DZIAŁANIA ESKETAMINY

Działanie przeciwdepresyjne esketaminy polega na odmiennym mechanizmie niż w przypadku innych leków. Konwencjonalne leki przeciwdepresyjne zwiększają poziom naturalnie występujących substancji chemicznych, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina. Te substancje chemiczne są przekaźnikami, które są odpowiedzialne za transmisję sygnałów między komórkami mózgu. Większa ilość tych neuroprzekaźników umożliwia lepszą komunikację między komórkami mózgowymi i pozytywnie wpływa na regulację nastroju i emocji.

Esketamina, w przeciwieństwie do pozostałych leków przeciwdepresyjnych, zwiększa poziom glutaminianu, najbardziej rozpowszechnionego przekaźnika chemicznego w mózgu, przez co ma wpływ na większą liczbę komórek mózgowych w tym samym czasie.

PRZEBIEG LECZENIA ESKETAMINĄ

I FAZA LECZENIA

Tydzień 1 - 4

Dwa podania leku w tygodniu.

KOSZT LECZENIA

Koszt leku: 8 x 2 x 900zł = 14400zł
8 podań po 2 dozowniki.

Koszt usługi: 8 x 700zł = 5600zł

II FAZA LECZENIA

Tydzień 5 - 8

Jedno podanie leku w tygodniu.

KOSZT LECZENIA

Koszt leku: 4 x 2 x 900zł = 7200zł
4 podania po 2 dozowniki.

Koszt usługi: 4 x 700zł = 2800zł

LECZENIE PODTRZYMUJĄCE

Od 9 tygodnia

Podanie leku raz w tygodniu lub co 2 tygodnie.

KOSZT LECZENIA

W zależności od indywidualnego harmonogramu leczenia, analogicznie jak wcześniej.

INFORMACJE DODATKOWE

CAŁKOWITY KOSZT LECZENIA

Koszt jednej dawki leku - 850zł

Koszt usługi - "Podanie preparatu esketaminy (Spravato®) wraz z monitorowaniem stanu pacjenta" - 700zł

Faza I + II

Koszt leku - 21600zł. Koszt usług - 8400zł.

Całkowity koszt: 30000zł.

Przystępując do programu Spravato® ASSIST istnieje możliwość zmniejszenia kosztów leku o 20%.

ORGANIZACJA

Po zakwalifikowaniu do leczenia lekiem Spravato®, placówka zamawia odpowiednią ilość leku. Konieczne jest uregulowanie opłaty za minimum dwa tygodnie leczenia, na przynajmniej 7 dni przed planowanym podaniem leku.

Po zamówieniu leku przez placówkę nie ma możliwości zwrotu kosztów leku.

Placówka nie ma wpływu na cenę leku.

Cena leku może ulec zmianie w zależności od kursu EURO.

Pacjent pokrywa cenę zakupu leku, równoważną z ceną zakupu leku przez placówkę.

PRZYGOTOWANIE DO PODANIA LEKU

 • unikać jedzenia na 2 godziny przed podaniem leku
 • unikać leków stosowanych do nosa na 1 godzinę przed podaniem leku
 • unikać picia płynów na 30 minut przed podaniem leku

JAK ZACZĄĆ?

REZERWACJA KONSULTACJI

Chcąc rozpocząć leczenie esketaminą (Spravato®) zarezerwuj konsultację "Kwalifikacja do leczenia esketaminą".

Możesz to zrobić pod numerem telefonu +48-533-293-737, lub z poziomu kalendarza online dostępnego w zakładce rejestracja. W razie wątpliwości skontaktuj się z recepcją.

KWALIFIKACJA

W takcie konsultacji kwalifikacyjnej dowiesz się, czy leczenie z użyciem esketaminy jest dla Ciebie wskazane oraz uzyskasz wszelkie dodatkowe informację.

Wizyta ta służy również ustaleniu harmonogramu leczenia.

ROZPOCZĘCIE LECZENIA

Już wszystko gotowe. Przyjdź na pierwsze podanie leku w ustalonym terminie.