Skip to main content

Ketamina - innowacyjne podejście do terapii depresji


Wśród dostępnych opcji leczenia depresji, ketamina wyróżnia się jako obiecująca alternatywa dla pacjentów, u których konwencjonalne metody okazały się nieskuteczne. Ketamina, znana głównie z anestezjologii, wykazuje znaczącą skuteczność w walce z depresją, zmieniając aktywność mózgu i przyczyniając się do regeneracji uszkodzonych neuronów. Ta nowa rola ketaminy jest przełomem w dziedzinie psychiatrii, oferując nadzieję dla osób z depresją lekooporną. Odwiedź naszą stronę o terapii ketaminą podawną dożylnie, aby dowiedzieć się więcej o jej unikalnych właściwościach i sposobie działania. W Centrum Psychomedycznym PHOENIX, stosujemy ketaminę dopasowując plan terapię do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta równocześnie systematycznie monitorując reakcję na leczenie. Dowiedz się więcej o naszym podejściu i metodach naszej pracy na stronie poświęconej stosowanym przez nas metodach leczenia.


Rola ketaminy w terapii depresji

Ketamina, używana w anestezjologii od ponad 50 lat, oferuje nowatorskie podejście w leczeniu depresji, szczególnie w postaciach lekoopornych i ciężkich. Jako antagonista receptorów NMDA, ketamina blokuje działanie glutaminianu, co pozytywnie wpływa na stan psychiczny pacjenta. Jednakże, jej działanie w psychiatrii różni się od zastosowania w anestezjologii. W terapii depresji ketamina jest stosowana w mniejszych dawkach niż w anestezjologii, co zmniejsza jej działania uboczne, a jednocześnie nie ogranicza jej wpływu na objawy depresyjne.


Skuteczność i szybkość działania

Niezwykle ważnym aspektem terapii ketaminą jest jej szybkość działania. W przeciwieństwie do klasycznych antydepresantów, które zaczynają działać po kilku tygodniach, ketamina przynosi ulgę często już po pierwszej infuzji. Jest to szczególnie ważne dla pacjentów z myślami samobójczymi, dla których szybka reakcja jest kluczowa. W PHOENIX Centrum Psychomedycznym stosujemy ketaminę jako część kompleksowego planu leczenia, który obejmuje również psychoterapię i inne metody wsparcia, aby zapewnić pacjentom najbardziej efektywne leczenie.


Dane naukowe i badania

Ketamina modyfikuje aktywność mózgu w sposób korzystny dla osób cierpiących na depresję. Zwiększa neuroplastyczność mózgu, co jest kluczowym czynnikiem mogącym prowadzić do znacznej i trwałej poprawy stanu psychicznego.

Badanie Ketamine versus ECT for Nonpsychotic Treatment-Resistant Major Depression przeprowadzone przez Harvard Medical School wykazało, że większość pacjentów otrzymujących ketaminę odnotowało co najmniej 50-procentową poprawę w zakresie objawów depresyjnych, a także poprawę jakości życia trwającą przez cały wielomiesięczny okres monitorowania po badaniu.1

Dodatkowo, analiza Ketamine treatment for depression: a review wykazała, że pojedyncza infuzja ketaminy w dawce subanestetycznej już w ciągu jednego dnia może poprawić objawy depresyjne u osób z dużym epizodem depresyjnym i depresją w przebiegu zaburzenia afektywnego.2

Przegląd systematyczny badań i metaanaliza Ketamine for the treatment of major depression: a systematic review and meta-analysis potwierdził, że ketamina jest skuteczna w leczeniu depresji, zwłaszcza wśród osób, które nie odpowiadają na początkowe strategie leczenia.3

Opracowania te rzucają światło na przyszłość badań nad zastosowaniem ketaminy w leczeniu depresji, wskazując na jej skuteczność w przypadkach lekoopornej formy tej choroby.


Bezpieczeństwo i skutki uboczne

Chociaż ketamina jest stosunkowo bezpieczna, jak każdy lek, może wywołać skutki uboczne. Należą do nich uczucie odrealnienia czy dysocjacja ustępujące najczęściej w ciągu godziny od zakończenia podawania leku. Z tego powodu terapia ketaminą jest ściśle monitorowana przez specjalistów. W Centrum Psychomedycznym PHOENIX zapewniamy, że każdy przypadek jest indywidualnie oceniany, a leczenie jest prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarzy psychiatrów i psychologów.


Podsumowanie

W obliczu rosnącej liczby osób cierpiących na depresję, ketamina stanowi ważne narzędzie w arsenale terapeutycznym, oferując nadzieję tym, którzy nie reagują na standardowe leczenie. Jej zastosowanie wymaga jednak indywidualnej oceny przez specjalistę i stałego monitorowania. W Centrum Psychomedycznym PHOENIX dbamy o to, aby każdy pacjent otrzymał opiekę dostosowaną do swoich potrzeb. Stosowanie ketaminy, w połączeniu z innymi formami terapii, jest dokładnie dopasowywane do indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Nasz zespół specjalistów śledzi postępy i dostosowuje plan leczenia, aby zapewnić jak najlepsze efekty terapeutyczne.

Ketamina reprezentuje unikalne możliwości w leczeniu depresji lekoopornej, ale jest tylko jednym z elementów złożonej układanki zdrowia psychicznego. W naszym centrum przykładamy dużą wagę do holistycznego podejścia do zdrowia psychicznego, oferując szeroki wachlarz metod leczenia psychiatrycznego i psychologicznego. Naszym celem jest dostarczenie pacjentom najnowocześniejszych, a zarazem bezpiecznych i skutecznych metod terapeutycznych, które mają pomóc im wrócić do zdrowia i cieszyć się pełnią życia.
PRZYPISY

Ketamine versus ECT for Nonpsychotic Treatment-Resistant Major Depression.
Anand A, Mathew SJ, Sanacora G, Murrough JW, Goes FS, Altinay M, Aloysi AS, Asghar-Ali AA, Barnett BS, Chang LC, Collins KA, Costi S, Iqbal S, Jha MK, Krishnan K, Malone DA, Nikayin S, Nissen SE, Ostroff RB, Reti IM, Wilkinson ST, Wolski K, Hu B.
N Engl J Med. 2023 Jun 22;388(25):2315-2325. doi: 10.1056/NEJMoa2302399. Epub 2023 May 24. PMID: 37224232.

Ketamine treatment for depression: a review.
Yavi M, Lee H, Henter ID, Park LT, Zarate CA Jr.
Discov Ment Health. 2022;2(1):9. doi: 10.1007/s44192-022-00012-3. Epub 2022 Apr 15. PMID: 35509843; PMCID: PMC9010394.

Ketamine for the treatment of major depression: a systematic review and meta-analysis
Nikolin S, Rodgers A, Schwaab A, Bahji A, Zarate C Jr, Vazquez G, Loo C.
EClinicalMedicine. 2023 Aug 3;62:102127. doi: 10.1016/j.eclinm.2023.102127. PMID: 37593223; PMCID: PMC10430179.