Skip to main content

Czym jest protokół TMS SAINT?


6 września 2022 r. FDA (United States Food and Drug Administration – FDA) zatwierdziła stosowanie protokołu TMS SAINT, dodając kolejne istotne narzędzie do walki z depresją oporną na leczenie. SAINT oznacza „Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy”. Jest to nowy, udoskonalony i przyspieszony protokół TMS stosowany w leczeniu depresji lekoopornej, który skraca czas trwania terapii TMS z kilku tygodni do 5 dni.

Zatwierdzenie protokołu TMS SAINT przez FDA to pozytywny sygnał dla osób cierpiących na depresję oporną na leczenie, dając nadzieję na poprawę stanu zdrowia i jakości życia.


Czym różni się protokół TMS SAINT od wcześniejszych protokołów?

Protokół SAINT wykorzystuje on rodzaj stymulacji TBS (Theta Burst Stimulation - TBS), który okazał się bardziej efektywny, w porównaniu do innych rodzajów TMS.

Terapia SAINT polega na przeprowadzeniu w sumie 50 sesji. Wykonuje się 10 sesji dziennie, trwających około 10 minut każda, przez łącznie 5 kolejnych dni. Przerwa pomiędzy sesjami trwa 50 minut. Taka intensywność leczenia jest o wiele większa niż w przypadku pozostałych protokołów TMS, które zwykle składają się z 1-3 sesji dziennie, trwających około 30 minut, przez łącznie 3-6 tygodni.


W jakich sytuacjach stosuje się protokół TMS SAINT?

Protokół TMS SAINT jest stosowany w leczeniu depresji lekoopornej. Jest on zwykle rekomendowany dla pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na inne formy leczenia, takie jak farmakoterapia lub tradycyjna terapia TMS. Może również być zalecany dla pacjentów, którzy nie są w stanie przyjmować leków lub którzy nie tolerują ich skutków ubocznych.

Protokół SAINT może być jedną z niewielu opcji leczenia dla pacjentów, którzy z powodu ograniczeń czasowych nie mogą pozwolić sobie na stosowanie wielotygodniowych terapii. Dlatego też metoda ta może być szczególnie atrakcyjna dla pacjentów, którym zależy na skutecznym i szybkim leczeniu, na przykład ze względu na wymagania zawodowe lub osobiste.


Jaka jest skuteczność protokołu TMS SAINT?

Przeprowadzone badania kliniczne dotyczące stosowania protokołu SAINT w leczeniu depresji opornej na leczenie dowiodły skuteczności i bezpieczeństwa tej metody. Według wyników pierwszego badania opublikowanego w 2020 roku „Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy for Treatment-Resistant Depression”1, 90% uczestników osiągnęło remisję bezpośrednio po zakończeniu leczenia.

Wyniki kolejnego badania, przeprowadzonego w roku 2021 "Stanford Neuromodulation Therapy (SNT): A Double-Blind Randomized Controlled Trial"2, były równie obiecujące. Według tego badania, 79% uczestników osiągnęło remisję po pięciu dniach stosowania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej z zastosowaniem protokołu SAINT. Wynik ten został uznany za jeszcze bardziej znaczący, gdyż zostało ono przeprowadzone z podwójną ślepą próbą.


Chcesz dowiedzieć się więcej o depresji opornej na leczenie?

Jeśli zmagasz się z depresją oporną na leczenie i szukasz najlepszej dla ciebie metody leczenia, zachęcamy do skontaktowania się z Centrum Psychomedycznym PHOENIX. Oferujemy różnorodne metody leczenia, w tym przyspieszony protokół TMS SAINT, standardowe protokoły TMS oraz leczenie z użyciem esketaminy. Rozumiemy, że sytuacja każdej osoby jest inna, stąd dla każdego pacjenta przygotowujemy indywidualny plan leczenia uwzględniający jego potrzeby i preferencje.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
Stymulator TMS
Stymulator TMS
Stymulacja TMS
PRZYPISY

1 - Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy for Treatment-Resistant Depression.
Cole EJ, Stimpson KH, Bentzley BS, Gulser M, Cherian K, Tischler C, Nejad R, Pankow H, Choi E, Aaron H, Espil FM, Pannu J, Xiao X, Duvio D, Solvason HB, Hawkins J, Guerra A, Jo B, Raj KS, Phillips AL, Barmak F, Bishop JH, Coetzee JP, DeBattista C, Keller J, Schatzberg AF, Sudheimer KD, Williams NR.
Am J Psychiatry. 2020 Aug 1;177(8):716-726. doi: 10.1176/appi.ajp.2019.19070720. Epub 2020 Apr 7. PMID: 32252538.

2 - Stanford Neuromodulation Therapy (SNT): A Double-Blind Randomized Controlled Trial.
Cole EJ, Phillips AL, Bentzley BS, Stimpson KH, Nejad R, Barmak F, Veerapal C, Khan N, Cherian K, Felber E, Brown R, Choi E, King S, Pankow H, Bishop JH, Azeez A, Coetzee J, Rapier R, Odenwald N, Carreon D, Hawkins J, Chang M, Keller J, Raj K, DeBattista C, Jo B, Espil FM, Schatzberg AF, Sudheimer KD, Williams NR.
Am J Psychiatry. 2022 Feb;179(2):132-141. doi: 10.1176/appi.ajp.2021.20101429. Epub 2021 Oct 29. PMID: 34711062.