Skip to main content

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA
MAGNETYCZNA (TMS)

ang. Transcranial Magnetic Stimulation - TMS

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), to nieinwazyjna i bezpieczna metoda leczenia, kierowana pacjentów z zaburzeniami psychicznymi lub neurologicznymi, u których objawy nie uległy poprawie po zastosowaniu rutynowej terapii. Jest ona na tyle skuteczna, że może zmienić życie wielu ludzi zmagających się z zaburzeniami trudnymi do leczenia w konwencjonalny sposób, takich jak m.in. zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czy lekooporna depresja. Leczenie z wykorzystaniem metody TMS jest dostępne od wielu lat na świecie, ale stosunkowo nowe w Polsce.

FDA (ang. the United States Food and Drug Administration) zezwoliła na stosowanie TMS w leczeniu depresji opornej na leczenie już w 2008 roku. Od tego czasu TMS uzyskał rejestrację w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych (OCD), migrenowych bólach głowy, uzależnieniu od palenia tytoniu i mapowaniu mózgu przed operacjami neurochirurgicznymi. FDA przyznała również TMS status urządzenia przełomowego w leczeniu depresji w przebiegu zaburzenia dwubiegunowego. Badania sugerują również, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest również skuteczna w leczeniu m.in. zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD), przewlekłego bólu czy szumów usznych.

MECHANIZM DZIAŁANIA
PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) to metoda, która dostarcza do mózgu skoncentrowane bodźce w postaci pola magnetycznego, które jeśli są powtarzane (repetitiveTMS - rTMS), mogą prowadzić do zmian biologicznych w mózgu, leżących u podstaw skuteczności leczenia. Głównymi z nich są:

  • modulacja plastyczności synaptycznej

  • modulacja plastyczności synaptycznej, szczególnie długotrwałego wzmocnienia (ang. long-term potentiation - LPT). LPT polega na systematycznym wzmacnianiu połączeń synaptycznych, co jest jednym z mechanizmów pamięci i uczenia się na poziomie neuronalnym.

  • zmiana poziomu ekspresji receptorów
  • zmiana poziomu ekspresji różnego typu receptorów, m.in. N-metylo-D-asparaginianowych (NMDA)

  • obniżenie progu przewodnictwa synaptycznego
  • prowadząc do wzmocnienia połączeń synaptycznych i plastyczności synaptycznej

 
 

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) umożliwia stymulację precyzyjnie określonego obszaru mózgu. Najczęściej jest to grzbietowo-boczna kora przedczołowa (DLPFC), która ma połączenia z głębszymi obszarami mózgu, m.in. z układem limbicznym, który bierze udział w regulacji emocji, motywacji oraz procesu zapamiętywania. W tym miejscu warto podkreślić, że mózg nie kończy swojego rozwoju w dzieciństwie, który to pogląd jest szeroko rozpowszechniony. W ciągu całego życia trwa remapowanie połączeń korowych w oparciu o interakcje ze środowiskiem (np. psychoterapia), indywidualnym doświadczeniem, jak również ewentualnie stosowanymi metody neurostymulacji. Proces ten nazywa się neuroplastycznością mózgu i jest ona wstępnym warunkiem każdej trwałej zmiany w obrębie zachowania, uczenia się czy przeżywania emocji.1, 2, 3,

Przezczaszkowa stymulacja mózgu, zwiększając neuroplastyczność mózgu, zwiększa jego zdolność do samodzielnej regeneracji i tym samym pomaga przywrócić normalne funkcjonowanie.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
Stymulator TMS
Stymulator TMS
Stymulacja TMS

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA TMS
Z INNYMI METODAMI

Jedną z najważniejszych zalet przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) jest fakt, że może być ona stosowana równocześnie z innymi metodami leczenia, a w szczególności z:

  • terapią poznawczo-behawioralną
  • farmakoterapią
  • Badania wskazują również, że najlepsze rezultaty w leczeniu są osiągane przy równoczesnym stosowaniu TMS z przynajmniej jedną z powyższych metod.

DZIAŁANIA UBOCZNE PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ

Leczenie z użyciem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) jest bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów, dzięki czemu odsetek ukończonych z powodzeniem terapii jest bardzo wysoki. TMS nie ma wpływu na inne obszary ciała, więc u większości osób wywołuje zdecydowanie mniej skutków ubocznych niż leki.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jest często mylona z terapią elektrowstrząsową, jednak w rzeczywistości jest to całkowicie inna metoda. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) nie wymaga znieczulenia ogólnego i nie powoduje problemów z pamięcią. Po zakończeniu sesji TMS pacjent może od razu wrócić do codziennej aktywności, jak również do prowadzenia pojazdów.

PRZEBIEG TERAPII TMS

REZERWACJA

Chcąc rozpocząć leczenie metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) zarezerwuj konsultację "Kwalifikacja TMS". Możesz to zrobić pod numerem telefonu +48-533-293-737 lub z poziomu kalendarza online dostępnego w zakładce rejestracja. W razie wątpliwości skontaktuj się z recepcją.

KWALIFIKACJA

Kwalifikacja do leczenia z wykorzystaniem metody przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) jest rodzajem konsultacji psychiatrycznej, przeprowadzanej przez lekarza psychiatrę osobiście lub w formie połączenia wideo. W jej trakcie przeanalizuje on szczegółowo całokształt obrazu klinicznego pacjenta i oceni możliwe korzyści płynące z zastosowania metody TMS. Jeśli pacjent zostanie zakwalifikowany do leczenia, lekarz ustali ilość sesji oraz odpowiedni protokół, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu przez danego pacjenta.

CENA

Koszt leczenia metodą TMS jest ustalany indywidualnie w oparciu o ilość zaplanowanych sesji. Cena jednej sesji wynosi 550 złotych.

Opłata jest podzielona na dwie części. 50% należy uregulować na minimum 7 dni przed pierwszą sesją. Następne 50% po ukończeniu połowy sesji z zaplanowanych sesji. Jeśli po ukończeniu połowy z zaplanowanych sesji, pacjent nie poczuje poprawy, może on zrezygnować z leczenia. Nieopłacenie drugiej transzy, po zakończeniu połowy z zaplanowanych sesji, jest równoznaczne z rezygnacją z leczenia.

PIERWSZA SESJA TMS

W trakcie pierwszej sesji zostanie wyznaczony na głowie pacjenta odpowiedni punkt do stymulacji oraz minimalne skuteczne natężenie pola magnetycznego. Najczęściej w trakcie pierwszej sesji zostanie również wykonana pierwsza stymulacja.

KOLEJNE SESJE TMS

Kolejne sesje będą wykonywane, na podstawie zaleceń lekarza i wcześniej ustalonych parametrów. Najczęściej wymagane jest odbycie 20 do 40 sesji, które są wykonywane od poniedziałku do piątku. W niektórych sytuacjach jest możliwe wykonanie więcej niż jednej sesji dziennie. Pojedyncza sesja trwa zwykle od 10 do 45 minut<, w zależności od protokołu leczenia.

LECZENIE PODTRZYMUJĄCE

W zależności od indywidualnej sytuacji może okazać się, że w celu utrzymania efektów osiągniętych w trakcie podstawowego cyklu leczenia, niezbędnym okaże się leczenie podtrzymujące. Liczne badania wykazały jednak, że działanie przeciwdepresyjne TMS może utrzymywać się przez wiele miesięcy lub lat po zakończeniu ostrej serii zabiegów.

NASZ SPRZĘT

Do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej używamy sprzętu duńskiej firmy MagVenture. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie producenta oraz poglądowym materiałem video, przedstawiającym przebieg stymulacji oraz sprzęt, który jest używany w PHOENIX Centrum Psychomedyczne.

1 - Transcranial magnetic stimulation parameters as neurophysiological biomarkers in Alzheimer’s disease
Juyoun Lee, Ae Young Lee
Annals of Clinical Neurophysiology 2021; 23(1): 7-16. doi: 10.14253/acn.2021.23.1.7
2 - Neurobiology and psychotherapy: An emerging dialogue.
Fuchs, Thomas.
Current Opinion in Psychiatry. 17. 479-485479. doi: 10.1097/00001504-200411000-00010.
3 - Treating Depression at the Source.
Lozano, Andres & Mayberg, Helen.
Scientific American. 2015 312. 68-73. doi: 10.1038/scientificamerican0215-68.