Skip to main content

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA
MAGNETYCZNA (TMS)

ang. Transcranial Magnetic Stimulation - TMS

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), to nieinwazyjna i bezpieczna metoda leczenia, kierowana do pacjentów z zaburzeniami psychicznymi lub neurologicznymi, u których objawy nie uległy poprawie po zastosowaniu rutynowej terapii. Jest ona na tyle skuteczna, że może zmienić życie wielu ludzi zmagających się z zaburzeniami trudnymi do leczenia w konwencjonalny sposób, takich jak m.in. zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czy lekooporna depresja. Leczenie z wykorzystaniem metody TMS jest dostępne od wielu lat na świecie, ale stosunkowo nowe w Polsce.

FDA (ang. the United States Food and Drug Administration) zezwoliła na stosowanie TMS w leczeniu depresji opornej na leczenie już w 2008 roku. Od tego czasu TMS uzyskał rejestrację w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych (OCD), migrenowych bólach głowy, uzależnieniu od palenia tytoniu i mapowaniu mózgu przed operacjami neurochirurgicznymi. FDA przyznała również TMS status urządzenia przełomowego w leczeniu depresji w przebiegu zaburzenia dwubiegunowego. Badania sugerują też, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest również skuteczna w leczeniu m.in. ADHD, zaburzeń lękowych, zespołu stresu pourazowego (PTSD), przewlekłego bólu czy szumów usznych.

MECHANIZM DZIAŁANIA
PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) to metoda, która dostarcza do mózgu skoncentrowane bodźce w postaci pola magnetycznego, które jeśli są powtarzane (repetitiveTMS - rTMS), mogą prowadzić do zmian biologicznych w mózgu, leżących u podstaw skuteczności leczenia. Głównymi z nich są:

 • modulacja plastyczności synaptycznej

 • modulacja plastyczności synaptycznej, szczególnie długotrwałego wzmocnienia (ang. long-term potentiation - LPT). LPT polega na systematycznym wzmacnianiu połączeń synaptycznych, co jest jednym z mechanizmów pamięci i uczenia się na poziomie neuronalnym.

 • zmiana poziomu ekspresji receptorów
 • zmiana poziomu ekspresji różnego typu receptorów, m.in. N-metylo-D-asparaginianowych (NMDA)

 • obniżenie progu przewodnictwa synaptycznego
 • prowadząc do wzmocnienia połączeń synaptycznych i plastyczności synaptycznej

 
 

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) umożliwia stymulację precyzyjnie określonego obszaru mózgu. Najczęściej jest to grzbietowo-boczna kora przedczołowa (DLPFC), która ma połączenia z głębszymi obszarami mózgu, m.in. z układem limbicznym, który bierze udział w regulacji emocji, motywacji oraz procesu zapamiętywania. W tym miejscu warto podkreślić, że mózg nie kończy swojego rozwoju w dzieciństwie, który to pogląd jest szeroko rozpowszechniony. W ciągu całego życia trwa remapowanie połączeń korowych w oparciu o interakcje ze środowiskiem (np. psychoterapia), indywidualnym doświadczeniem, jak również ewentualnie stosowanymi metody neurostymulacji. Proces ten nazywa się neuroplastycznością mózgu i jest ona wstępnym warunkiem każdej trwałej zmiany w obrębie zachowania, uczenia się czy przeżywania emocji.1, 2, 3,

Przezczaszkowa stymulacja mózgu, zwiększając neuroplastyczność mózgu, zwiększa jego zdolność do samodzielnej regeneracji i tym samym pomaga przywrócić normalne funkcjonowanie.

PRZEZCZASZKOWĄ STYMULACJĘ MAGNETYCZNĄ
WYKORZYSTUJEMY W LECZENIU NASTĘPUJĄCYCH ZABURZEŃ:

 • Zaburzenia kontroli impulsów

 • Trichotillomania (wyrywanie włosów)
 • Patologiczny hazard
 • Kompulsyjne zachowania seksualne, w tym związane z pornografią
 • Zaburzenia snu i czuwania

 • Bezsenność przewlekła
 • Zaburzenia funkcji poznawczych

 • Poprawa funkcji poznawczych u ludzi zdrowych (uwaga, pamięć)
 • Demencja spowodowana chorobą Alzheimera
 • Mgła pocovidowa (ang. brain fog)
 • Choroby układu nerwowego

 • Tiki nerwowe, w tym zespół Tourette’a
 • Zaburzenia motoryczne w chorobie Parkinsona
 • Inne

 • Fibromialgia

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ

BRAK POWAŻNYCH
DZIAŁAŃ UBOCZNYCH

Leczenie z użyciem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) jest bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów, dzięki czemu odsetek ukończonych z powodzeniem terapii jest bardzo wysoki. TMS nie ma wpływu na inne obszary ciała, więc u większości osób wywołuje zdecydowanie mniej skutków ubocznych niż leki.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jest często mylona z terapią elektrowstrząsową, jednak w rzeczywistości jest to całkowicie inna metoda. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) nie wymaga znieczulenia ogólnego i nie powoduje problemów z pamięcią. Po zakończeniu sesji TMS pacjent może od razu wrócić do codziennej aktywności, jak również do prowadzenia pojazdów.

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA
Z INNYMI METODAMI LECZENIA

Jedną z najważniejszych zalet przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) jest fakt, że może być ona stosowana równocześnie z innymi metodami leczenia, a w szczególności z:

 • terapią poznawczo-behawioralną
 • farmakoterapią

Badania wskazują również, że najlepsze rezultaty w leczeniu są osiągane przy równoczesnym stosowaniu TMS z przynajmniej jedną z powyższych metod.

PRZEBIEG LECZENIA METODĄ
PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ

1. REZERWACJATERMINU KWALIFIKACJI

Chcąc rozpocząć leczenie metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) zarezerwuj konsultację "Kwalifikacja TMS". Możesz to zrobić:

W razie wątpliwości skontaktuj się z recepcją.

2. KWALIFIKACJA DO LECZENIA

Kwalifikacja do leczenia z wykorzystaniem TMS jest rodzajem konsultacji psychiatrycznej, która jest przeprowadzana przez lekarza osobiście. W jej trakcie dowiesz się, czy leczenie metodą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej jest dla Ciebie wskazane oraz uzyskasz wszelkie dodatkowe informacje. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do leczenia, lekarz ustali ilość sesji oraz odpowiedni protokół, w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu. Wizyta ta służy również ustaleniu harmonogramu leczenia oraz przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

3. LECZENIE PODSTAWOWE

W trakcie pierwszej sesji zostanie wyznaczony na głowie pacjenta odpowiedni punkt do stymulacji oraz minimalne skuteczne natężenie pola magnetycznego. Najczęściej w trakcie pierwszej sesji zostanie również wykonana pierwsza stymulacja.

Kolejne sesje będą wykonywane, na podstawie zaleceń lekarza i wcześniej ustalonych parametrów. Najczęściej wymagane jest odbycie 30 do 40 sesji, które są wykonywane od poniedziałku do piątku. W niektórych sytuacjach jest możliwe wykonanie więcej niż jednej sesji dziennie. Pojedyncza sesja trwa zwykle od 10 do 45 minut, w zależności od protokołu leczenia.

Konsultacje kontrolne psychiatryczne odbywają się najczęściej w połowie leczenia oraz po jego zakończeniu.

W trakcie całego procesu leczenia, w zależności od indywidualnej sytuacji, lekarz psychiatra może skierować pacjenta na konsultację psychologiczną w celu oceny postępów leczenia lub rozpoczęcia niezbędnej terapii.

4. LECZENIE PODTRZYMUJĄCE

W celu utrzymania efektów osiągniętych w trakcie podstawowego cyklu leczenia, konieczne jest wykonanie pełnego cyklu leczenia podtrzymującego.

 • 1 miesiąc - 8 sesji
 • 2 miesiąc - 4 sesje
 • 3 miesiąc - 3 sesje
 • 4 miesiąc - 2 sesje
 • 5 - 12 miesiąc - 1 sesja

Konsultacje kontrolne psychiatryczne odbywają się najczęściej co dwa miesiące.

KOSZT LECZENIA

LECZENIE PODSTAWOWE

Koszt leczenia metodą TMS jest ustalany indywidualnie na podstawie ilości zaplanowanych sesji. Do ceny sesji należy doliczyć koszt dwóch konsultacji psychiatrycznych kontrolnych, które odbywają się najczęściej w połowie i pod koniec leczenia. Ewentualne dodatkowe konsultacje kontrolne, zarówno psychiatryczne jak i psychologiczne są płatne dodatkowo, wg obowiązującego cennika.


Koszt jednej sesji TMS - 600 zł.

Koszt jednej konsultacji psychiatrycznej kontrolnej - 400,00 zł.


Przykładowo, koszt leczenia, przy założeniu wykonania 30 sesji wyniesie:

Koszt sesji TMS (30) - 18000 zł.

Koszt konsultacji kontrolnych (2) - 800 zł.

Całkowity koszt leczenia - 18800 zł.


Opłatę należy uregulować w ciągu 7 dni od konsultacji kwalifikacyjnej na podstawie otrzymanej faktury proforma. W przeciwnym przypadku dokonana rezerwacja terminów sesji zostanie anulowana na rzecz pierwszej osoby z listy oczekujących.

LECZENIE PODTRZYMUJĄCE

Koszt leczenia podtrzymującego metodą TMS jest stały. Składa się na niego koszt sesji TMS oraz koszt konsultacji psychiatrycznych kontrolnych, które odbywają się co dwa miesiące. Ewentualne dodatkowe konsultacje kontrolne, zarówno psychiatryczne jak i psychologiczne są płatne dodatkowo, wg obowiązującego cennika.Koszt jednej sesji TMS - 600 zł.

Koszt jednej konsultacji psychiatrycznej kontrolnej - 400,00 zł.


Koszt leczenia podtrzymującego wynosi:

Koszt sesji TMS (25) - 15000 zł.

Koszt konsultacji kontrolnych (6) - 2700 zł.

Całkowity koszt leczenia podtrzymującego - 17400 zł.


W przypadku opłacenia kosztu całego leczenia podtrzymującego z góry udzielamy rabatu w wysokości 15%. W takim przypadku całkowity koszt leczenia podtrzymującego wynosi 14790 zł. a wysokość udzielonego rabatu to 2610 zł.

NASZ SPRZĘT

Do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej używamy sprzętu duńskiej firmy MagVenture. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie producenta oraz poglądowym materiałem video, przedstawiającym przebieg stymulacji oraz sprzęt, który jest używany w Centrum Psychomedycznym PHOENIX.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


Co to jest TMS?

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation -TMS) jest nowoczesną, bezpieczną i bezinwazyjną metodą neurostymulacji. Jest ona alternatywnym i skutecznym sposobem leczenia niektórych zaburzeń psychicznych i neurologicznych.


Jak działa TMS?

TMS jest metodą wykorzystującą impulsy magnetyczne do precyzyjnej modulacji aktywności komórek nerwowych. Krótkie impulsy magnetyczne bezboleśnie oddziałują na zewnętrzną powierzchnię mózgu. W tych miejscach indukowane są pola elektromagnetyczne o niewielkim natężeniu, które wpływają na aktywność neuronalną, pobudzając lub hamując określone obszary mózgu.


Dla kogo leczenie metodą TMS jest szczególnie wskazane?

TMS stanowi alternatywę dla pacjentów,

- u których terapia farmakologiczna nie przyniosła zadowalającej poprawy,
- którzy mają poważne skutki uboczne stosowanych leków,
- którzy oczekują jak najszybszego zmniejszenia objawów.


Czy TMS jest bezpieczną metodą leczenia?

TMS jest potwierdzoną klinicznie bezpieczną metodą leczenia, za którą stoją ponad trzy dekady intensywnych badań klinicznych i naukowych. Jest to również metoda bezinwazyjna, co oznacza, że nie wiąże się z zabiegiem operacyjnym, nie wymaga znieczulenia ani przyjmowania dodatkowych leków. Większość pacjentów nie doświadcza żadnych istotnych skutków ubocznych.


Ile czasu trwa cały cykl leczenia metodą TMS?

Ilość sesji jest ustalana indywidualnie przez lekarza w trakcie konsultacji kwalifikacyjnej. Najczęściej jest to od 30 do 40 sesji. W trakcie jednego dnia można wykonać do jednej do trzech sesji, również wg indywidualnie ustalonego harmonogramu.


Ile trwają sesje TMS?

Na pierwszą sesję należy zarezerwować godzinę, gdyż przed pierwszą stymulacją dokonywane są niezbędne pomiary oraz jest ustalany próg pobudliwości motorycznej. Na każdą następną sesję należy zarezerwować 30 minut. Dokładna długość symulacji może różnić się u każdego pacjenta, gdyż zależy ona od stosowanego protokołu leczenia i wynosi od około 10 do 30 minut.


Czy sesje TMS są bolesne?

Podczas pierwszych sesji może wystąpić lekki dyskomfort stymulowanej okolicy, który jednak szybko znika. Część pacjentów może doświadczyć niewielkich drgań mięśni twarzy podczas sesji TMS. Powyższe najczęściej nie występują przy stosowaniu protokołów o niskiej częstotliwości używanych w leczeniu np. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, czy zaburzeń lękowych.


Po ilu sesjach następuje odczuwalna poprawa?

Odczuwalna poprawa następuje najczęściej między 20 a 30 sesją. Optymalna ilość sesji w cyklu terapeutycznym to najczęściej od 30 do 40.


Jakie są przeciwwskazania do TMS?

Przeciwwskazania do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej obejmują:

- naczyniowe, pourazowe, poinfekcyjne lub metaboliczne uszkodzenie mózgu oraz guzy mózgu
- dodatni wywiad w kierunku napadów padaczkowych lub dodatni wywiad rodzinny w kierunku padaczki
- stosowanie leków, które powodują znaczne obniżenie progu drgawkowego
- podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub dodatni wywiad w kierunku podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
- ciężka lub niedawno przebyta choroba serca
- obecność wszelkich wszczepionych urządzeń, np. implant ślimakowy, rozrusznik serca, pompa insulinowa, stymulator do głębokiej stymulacji mózgu
- obecność magnetycznych obiektów w obrębie głowy i szyi np. stenty naczyniowe, klipsy, zespolenia kostne, odłamki, kule postrzałowe
- tatuaż na twarzy z metalicznym lub magnetycznie wrażliwym tuszem


Jakie są możliwe działania uboczne TMS?

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest dobrze tolerowana i wiąże się z niewielką ilością działań niepożądanych. W naszej praktyce nigdy nie zdarzyło się, żeby pacjent przerwał leczenie z ich powodu.

Najczęstszym działaniem niepożądanym TMS są przemijające bóle głowy. Mają one łagodny charakter i na ogół ustępują w niedługim czasie. W ich leczeniu można stosować leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Część pacjentów może doświadczyć dyskomfortu w obrębie skóry głowy przylegającej do cewki magnetycznej podczas stymulacji. Ma on również tendencję do zmniejszania się w trakcie leczenia. W niezwykle rzadkich przypadkach (ok. 1 / 50000) mogą pojawić się napady drgawkowe. Stymulator TMS wytwarza głośny hałas i z tego powodu pacjent otrzymuje zatyczki do uszu, których może używać podczas zabiegu.

TMS nie powoduje efektów ubocznych charakterystycznych dla leków przeciwdepresyjnych, takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość w ustach, zaburzenia funkcji seksualnych, przyrost masy ciała czy sedacja. Powrót do normalnej aktywności jest możliwy bezpośrednio po zakończonej sesji.


Jeśli Jestem w stałym leczeniu u swojego lekarza psychiatry, to czy mogę je kontynuować?

Jeśli pacjent jest już w stałym leczeniu, to po zakończeniu sesji TMS powinien on je kontynuować u swojego dotychczasowego lekarza psychiatry. W takiej sytuacji, jeśli zostaną potwierdzone wskazania, to w Centrum Psychomedycznym PHOENIX zostanie wykonany cykl stymulacji TMS, bez modyfikacji stosowanego leczenia farmakologicznego, lub jedynie z modyfikacjami w niezbędnym zakresie.

1 - Transcranial magnetic stimulation parameters as neurophysiological biomarkers in Alzheimer's disease
Juyoun Lee, Ae Young Lee
Annals of Clinical Neurophysiology 2021; 23(1): 7-16. doi: 10.14253/acn.2021.23.1.7
2 - Neurobiology and psychotherapy: An emerging dialogue.
Fuchs, Thomas.
Current Opinion in Psychiatry. 17. 479-485479. doi: 10.1097/00001504-200411000-00010.
3 - Treating Depression at the Source.
Lozano, Andres & Mayberg, Helen.
Scientific American. 2015 312. 68-73. doi: 10.1038/scientificamerican0215-68.